ПОӘК 042-18-28 08/01-2014 2014 жылғы №1 басылымДата31.01.2018
өлшемі184,61 Kb.

ПОӘК 042-18-28.1.08/01-2014____ 2014 жылғы №1 басылым

беттің бетіҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3-деңгейлі СМЖ

құжаты

ПОӘК


ПОӘК 042-18-28.1.08/01-2014
ПОӘК «Тіл біліміне кіріспе» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар

______2014 жылғы

№ басылым


5В011700- Қазақ тілі мен әдебиеті, 5В011700- Қазақ тілі мен әдебиеті

(жеделдетілген)

5В 012100 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына арналған«Тіл біліміне кіріспе»
ПӘНІНІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ


2014

КІРІСПЕ

1 ӘЗІРЛЕГЕН

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі кафедрасының доценті, ф.ғ.к. Сәмекбаева Эльмира Мақсұтқызы «___» ___________2014 жыл.
2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Қазақ тілінің теоиясы мен әдістемесі кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №___ «___» ___________2014 жыл.
Кафедра меңгерушісі _______________ Мұқанова Қ.Қ.

2.2 Филология факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________2014 жыл.
Төрайым _________________ Сәмекбаева Э. М.
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20 ___жыл.

ОӘК төрағасы _________________Искакова Г.К.


4  «____» __________ 2014ж. шыққан ПОӘК-нің

№ 1 БАСЫЛЫМЫМазмұны

1 Қолданыс аясы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәнінің мазмұны (модуль)

5 Студенттің өздік жұмыстарының тақырыптары

6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

8 Әдебиеттер

1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

«Тіл біліміне кіріспе» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы 5В011700- Қазақ тілі мен әдебиеті, 5В011700- Қазақ тілі мен әдебиеті (жеделдетілген)

5В 012100 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандықтарының студенттеріне арналған.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «Тіл біліміне кіріспе» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:

- 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 3.08.275-2006 бекітілген ҚР МЖМБС мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты;

- СТУ 042-СГУ-5-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.07-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы» құжаттық іс-жосығы.
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны

«Тіл біліміне кіріспе» пәні бойынша студенттер сабақты ұйымдастыру жолдарын меңгеріп, мазмұныны айқындап, сабақ өткізу әдістемелерін меңгереді. «Тіл біліміне кіріспе» жоғары оқу орындарына қойылатын талаптар тұрғысынан ғылыми негізде және жылдар бойғы жинақталған бай іс-тәжірибелік нәтижелер мен әдістемелік тұжырымдар ескеріле отырып оқытылады. Сонымен қатар, қазақ тілінің оқытылу жүйесі, ерекшелік сипаттары көрсетіледі.

3.2 Осы курстың мақсаты:

«Тіл біліміне кіріспе» – филологтарды лингвистикалық пәндерге дайындаудың алғашқы баспалдағы. «Тіл біліміне кіріспе» курсының басты мақсаты – тіл білімінің негізгі ұғымдар жүйесімен және тілдік терминдермен таныстыру, тілдің құрылымдық, жүйелік, танымдық болмысы, мәні жайлы түсінікті қалыптастыру және де студенттерді тілдік талдау дағдысымен қаруландыру болып табылады.

«Тіл біліміне кіріспе» курсы қазақ филологиясының студенттері үшін өз ана тілінің (қазақ тілінің) құрылымын, мәнбілерін ғылыми терең түсінуге, ана тілінің туыс емес тілдермен типологиялық ұқсастықтарын салыстыруға мүмкіндік береді.

3.3 Курстың негізгі міндеттері:

Курстың теориялық бөлімінде тіл білімінің ғылым ретінде танылуы, тіл білімінің ғылымдар арасында алатын орны, басқа ғылым салаларымен байланысы, тіл білімінің зерттеу әдістері жайлы мәліметтер беру, тілдің мәні мен қызметі жайлы, тілдің шығуы мен дамуы жайында, тілдің лексика, грамматика, фонетика салалары жайлы түсінік беру.

Тәжірибелік сабақтар теориялық материалдарды меңгеруді қамтамасыз етеді, студенттер тілдің әр түрлі субстантивтік және реляциялық мағына элементтерін ажырата білу және топтастыра білу дағдысын меңгеруі тиіс.

3.4 Курстың соңында студент мыналарды білуі керек:


- алған білімдерін практикада қолдана білу;

- сөйлеудің негізгі әдістерін меңгеру керек;

- теориялық талдау жасай алу;

- сөйлеу мәдениеті тарихының даму және қалыптасу сатылары, бағыттары және концепция мәселелерін түсіну;

- өзіндік пікір айта алу;

- негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу.3.5 Курстың пререквизиттері:

Қазіргі қазақ тілі 3.6 Курстың постреквизиті:«Жалпы тіл білімі», «Қазақ әдеби тілінің тарихы», «Қазіргі қазақ тілі» «Сөзжасам».
Кесте 1

Курс

Семестр

Кредит саны

Дәріс

Тәжіри

белік

ОСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау формасы

1

2

3

30

15

-

90

135

емтихан


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬ)
Кесте 2

Тақырыптардың атауы мен мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтары

1.Тіл білімі және оның салалары

1

2.Тіл білімінің ғылымдар жүйесінде алатын орны және тіл білімінің басқа ғылым салаларымен байланысы

1

3.Тілдің табиғаты мен қоғамдық қызметі, тіл мен ойлау

1

4.Тілдің табиғаты мен қоғамдық қызметі, тіл мен ойлау

1

5.Тілдің таңбалық, құрылымдық және жүйелік сипаты

1

6.Фонетика. Фонетиканың мақсаты мен міндеті, қарастыратын мәселесі

1

7.Тілдің дыбыстық жүйесі

1

8. Тілдің дыбыстық жүйесі

1

9.Қазақ тіліндегі буын үндестігі (Сингармонизм). Дыбыс үндестігі (Ассимиляция).


1

10.Дыбыстардың алмасуы. Комбинаторлық немесе позициялық өзгерістер мен спонтандық өзгерістер

1

11. Орфоэпияның жай-күйі

1

12.Тілдің лексикалық жүйесі

1

13.Тілдің лексикалық жүйесі

1

14.Тілдің сөздік құрамы. Фразеологиялық оралым және олардың түрлері. Лексикография және сөздіктердің түрлері

1

15.Тілдің сөздік құрамы. Фразеологиялық оралым және олардың түрлері. Лексикография және сөздіктердің түрлері

1

16.Тілдің грамматикалық жүйесі


1

17.Тілдің грамматикалық жүйесі


1

18.Негізгі грамматикалық ұғымдар


1

19. Негізгі грамматикалық ұғымдар


1

20. Сөз таптары


1

21.Сөз таптары


1

22. Синтаксис мәселелері


1

23. Синтаксис мәселелері


1

24. Жазу және оның даму кезеңдері

1

25. Алфавит. Графика. Орфография. Транслитерация және транскрипция.

1

26. Алфавит. Графика. Орфография. Транслитерация және транскрипция.

1

27. Тілдің шығуы мен дамуы және олардың өзара әсерлері

1

28. Тілдің шығуы мен дамуы және олардың өзара әсерлері

1

29. Дүние жүзі тілдері және олардың топтастырылуы (классификациясы) 

1

30. Дүние жүзі тілдері және олардың топтастырылуы (классификациясы) 

1Практикалық сабақтар

1.Тіл білімінің ғылымдар жүйесінде алатын орны және тіл білімінің басқа ғылым салаларымен байланысы

1

2. Тілдің табиғаты мен қоғамдық қызметі, тіл мен ойлау

1

3.Тілдің қоғамдық мәні, қызметі, тіл және ойлау , тіл және сөйлеу.

1

4. Тілдің таңбалық, құрылымдық және жүйелік сипаты

1

5.Фонетика және фонология мәселелері. Тіл дыбыстары, оның түрлері.Орфоэпия.

1

6.Жазудың шығуы мен даму кезеңдеру. Орфография мәселесі

1

7.Лексикология және оның салалары. Полисемия, синонимия, антонимдік құбылыстар. Сөздік құрам.

1

8. Тілдің сөздік құрамы. Фразеологиялық оралым және олардың түрлері. Лексикография және сөздіктердің түрлері

1

9. Тілдің грамматикалық жүйесі

1

10. Сөз таптары

1

11. Сөйлем мәселелері

1

12. Тілдің шығуы мен дамуы және олардың өзара әсерлері

1

13.Тілдердің классификациясы. Салыстырмалы тарихи әдіс.

1

14.Тілдердің генеологиялық классификациясы.

1

15.Тілдердің морфологиялық классификациясы

15 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

5.1 Тіл мен ойлаудың өзара қатынасының кұрделілігі. (конспект).

5.2 Тіл мен сөйлеудің қарым-қатынасы. (конспект)

5.3 Табу мен эвфемезимдердің тілдік табиғаты (конспект).

5.4 Сөздердің морфемдік құрылымының тарихи өзгерістері. (конспект)

5.5 Жазудың шығуы мен даму кезеңдеру. (конспект).

5.6 Тілдің әлеуметтік саралануы. (конспект).

5.7 Тілдің территориялық саралануы. (конспект).

5.8Тілдердің тоғысу үдерісі (конспект).

5.9 Тілдердің даму заңдылықтары (реферат)

5.10 Тілдердің топтастырылуы(реферат)

6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
Кесте 3


Дәріс сабағының

тақырыбы


Семинар сабағының тақырыбы

Көрнекі құралдар, плакаттар, лаборатория-лық стендтер

Өз бетімен дайындалу сұрақтары

Бақылау түрі

1

2

4

5

6

Қазақ тіл білімінің қалыптасу, даму жолдары.

Қазақ тіл білімінің қалыптасу, даму жолдары.

Дәріс тезисі, сызба нұсқа слайдтар

Сөздіктермен жұмыс

Жазбаша, ауызша

Тіл білімінің басқа ғылымдармен байланысы; оның методологиялық негізі.

Тіл білімінің басқа ғылымдармен байланысы; оның методологиялық негізі.

Дәріс тезисі, кесте слайд түрінде

Тілдік таңбаларға сипаттама беру

Жазбаша, ауызша

Тілдің қоғамдық мәні, қызметі, тіл және ойлау , тіл және сөйлеу.

Тілдің қоғамдық мәні, қызметі, тіл және ойлау , тіл және сөйлеу.

Дәріс тезисі, слайд

Диалектология-лық сөздікпен жұмыс

Жазбаша


Тілдің тарихи дамуы.

Тілдің тарихи дамуы.

Дәріс тезисі, кесте слайд түрінде


Фразеологиялық сөздікпен жұмыс

Ауызша

Фонетика эәне фонология мәселелері. Тіл дыбыстары, оның түрлері.Орфоэпия.

Фонетика эәне фонология мәселелері. Тіл дыбыстары, оның түрлері.Орфоэпия.

Дәріс тезисі кесте слайд түрінде


Тілдік белгілерді ажырату.

Ауызша

Жазудың шығуы мен даму кезеңдеру. Орфография мәселесі

Жазудың шығуы мен даму кезеңдеру. Орфография мәселесі

Дәріс тезисі таблица слайд түрінде

Үлестірмелі карточкамен жұмыс

Ауызша

Лексикология және оның салалары. Полисемия, синонимия, антонимдік құбылыстар. Сөздік құрам.

Лексикология және оның салалары. Полисемия, синонимия, антонимдік құбылыстар. Сөздік құрам.

Дәріс тезисі, сызбалар слайд түрінде

Тест тапсырмалары-мен жұмыс

ЖазбашаСөзжасам және грамматика мәселелері

Сөзжасам және грамматика мәселелері

Дәріс тезисі, мысалдарды ноутбуктан көрсету

Картотека теру

Жазбаша


Грамматикалық мағынаның берілу түрлері мен тәсілдері

Грамматикалық мағынаның берілу түрлері мен тәсілдері

Дәріс тезисі, кесте-слайд

Психологиялық оқулықтармен жұмыс

Ауызша

Сөз таптары және олардың ұстанымдары

Сөз таптары және олардың ұстанымдары

Дәріс тезисі, сызбалар слайд түрінде

Сөздікпен жұмыс

Ауызша

Сөйлем және сөз тіркесі мәселелері

Сөйлем және сөз тіркесі мәселелері

Дәріс тезисі сызбалар слайд түрінде


Үлестірме карточкамен жұмыс

Жазбаша


Жай сөйлем мен құрмалас сөйлем

Жай сөйлем мен құрмалас сөйлем

Дәріс тезисі

Кестені толтыру

Жазбаша


Тілдердің классификациясы. Салыстырмалы тарихи әдіс.

Тілдердің классификациясы. Салыстырмалы тарихи әдіс.

Дәріс тезисі сызбалар слайд түрінде


Үлестірмелі карточкамен жұмыс
Тілдердің генеологиялық классификациясы.

Тілдердің генеологиялық классификациясы.

Дәріс тезисі сызбалар слайд түрінде

Сөздікпен жұмыс

Жазбаша


Тілдердің морфологиялық классификациясы

Тілдердің морфологиялық классификациясы

Дәріс тезисі, кестені слайд негізінде

Тест сұрақтарына жауап беру

Жазбаша7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

4-Кесте


Оқулықтардың, оқу құралдарының атауы

Саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

Аханов К. Тіл білімінің негіздері. А.,1973,1977,1993


20

20

100%

Қалиев Б. Тіл біліміне кіріспе А.,1997

7

11

95%

Хасенов Ә. Тіл білімі А.,1996


6

6

100% 1. ӘДЕБИЕТТЕР

8.1. Негізгі әдебиеттер:

 1. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. А.,1973,1977,1993

 2. Байтұрсынов А., Тіл- құрал. Қызылорда, 1925

 3. Баранникова Л.И. Введение в языкознание. Саратов, 1973

 4. Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских языков М.,1969

 5. Головин Б.Н. Введение в языкознание Москва,1977,1980

 6. Кодухов В.И. Введние в языкознание М.,1979,1987

 7. Қалиев Б. Тіл біліміне кіріспе А.,1997

 8. Қордабаев Т. Тілдің структуралық элементтері. А.,1975

 9. Хасенов Ә. Тіл білімі А.,1996

8.1.2.Қосымша әдебиет

 1. Аманжолов А.С. Қазақша-орысша лингвистикалық терминдер. А.,1997; Түркі филологиясы және жазу тарихы. А.,1996

 2. Айтбайұлы Ө. Қазақ сөзі. А.,1997

 3. Айғабылов А. Қазақ тілінің морфонологиясы. А.,1995

 4. Аралбаев Ж. Вокализм казахского языка А.,1970, Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер. А.,1988

 5. Ахметов Ә. Түркі тілдеріндегі табу мен эвфемизмдер.А.,1995

 6. Аханов К. Грамматика теориясының негіздері. А.,1996

 7. Байғұтов М. ЭВМ және тіл білімі // қазақ әдебиеті, 1986 14 наурыз.

 8. Белл Р. Социолингвистика. М.,1980

 9. Болғанбайұлы Ә., Қалиұлы С. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы.

 10. Вайнрайх У. Языковые контакты, Киев,1979.

 11. Выготский Л.С. Мышление и речь. М.,1996

 12. Вопросы терминологии . М.,1961.

 13. Горелов И.Н. Разговор с компьютером. М.,1987

 14. Джунусбеков А. Гласные казахского языка А.,1979, Сингармонизм в казахском языке, А.,1985

 15. Джанузаков Т. Очерк казахской онамастики. А.,1982

 16. Досқараев Ж. Қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктері. А.,1955.

 17. Қазақ ономастикасының мәселелері. А.,1986

 18. Қайдаров Ә. Қазақ терминологиясына жаңаша көзқарас. А.,1993

 19. Қордабаев Т. Қазақ тіл білімінің қалыптасу , даму жолдары. А.,1987

 20. Морозов В. , Ежова Л. Алгоритмические языки.М.,1975

 21. Мырзабеков С. Қазіргі қазақ тілі фонетикасы. А.,1997

 22. Жұбанов Қ. Қазақ тіліжөніндегі зерттеулер. А.,1999

 23. Жирмунский В. Национальный язык и социальные диалекты Л.,1936

 24. Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің сипаты. А.,1998

 25. Исаев М. Язык эсперанто. М.,1981

 26. Истрин В.А. Возникновение и развитие письма. М.,1969

 27. Сыздықова Р. Қазақ әдеби тілінің тарихы. А.,1995

 28. Социальная и функциональная дифференциация языков. М.,1977

 29. Сулейменова Э. Основы контрастивной лингвистики. А.,1996

 30. Мурат В. Введение в языкознание . Изд. 4 М.,1973

 31. Язык и мышление М.,1967Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет