«Тарихты оқыту әдістемесі» пәнінен оқу-әдістемелік кешенібет18/18
Дата05.11.2016
өлшемі5,06 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
:

1. Мінез-құлықтың психологиялық теориясы жғне ол адамның сыртқы ортаға әсерінің реакциясын зерттейді;

2. Көрнекілік, сезімнің, күйініш-сүйініштің көріну күші;

3. Қоршаѓан ортамен қарым-қатынас негізінде пайда болатын көңіл-күй;

4. Адамшылық қарым-қатынастың негізгі талаптары мен ережелерін сақтау;

5. Өмір бойы біртіндеп қалыптасатын мінез ерекшеліктері.

404. «Эзотерия» - грек тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді?

1. Бала, ұстаз;

2. Құпиялы, сырлы;

3. Табиғат, адам;

4. Мінез-құлық;

5. Мектеп.

405. «Парадигма» - латын тілінен аударѓанда қандай маѓынаны білдіреді?

1. өнер;

2. үлгі;


3. белгі;

4. мектеп;

5. нұсқау.

406. Білім беру жүйесі дегеніміз - бұл:

1. білім беруді жүзеге асыратын білім беру мекемелерінің желісі;

2. қоғам мүшелерінің адамгершілік интеллектуалдық мәдени дамуының жоғары деңгейін және кәсіби біліктілігін қамтамасыз етуге бағытталған тәрбие беру мен оқытудыњ үздіксіз процесі;

3. барлық азаматтардың білім алу құқықтарының теңдігі;

4. ақиқат білім алуға кедергі болатын саяси және идеологиялық ықпалдан білім берудің тәуелсіздігі;

5. білім беру мекемелеріндегі білім берудің зиялылық сипаты.

40 7. Білім беру жүйесінің міндеті:

1. ұлттық және жалпы адамзаттыњ құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және дамытуға қажетті жағдайлар жасау;

2. Әрбір оқушы қызығушылығын қанағаттандыру үшін таңдап алынатын - білімнің шеңбері;

3. тұлғаны сендіру, көзқарас жүйесі;

4. түлектердің дайындық деңгейіне талап қоюы, білім беру мазмұнының қысқа мерзімді міндеті;

5. оқушының оқу процесі барысында игерген оқыту пәнінің мазмұны.

408. Білім беру жүйесін реформалаудың мақсаты:

1. эволюциялық, революциялық;

2. стратегиялық, тактикалық;

3. стратегиялық, тактикалық, интернацияландыру;

4. интернацияландыру, демократияландыру;

5. эволюциялық, стратегиялық

409. Білім беру жүйесін реформалаудың тенденциясы:

1. эволюциялық, революциялық;

2. дәстүрлік, альтернативтік, ұстамды-радикалдық;

3. альтернативтік, дәстүрлік;

4. интернацияландыру, демократияландыру;

5. дәстүрлік, антипедагогикалық

410. Білім берудегі ҚР мемлекеттік саясатыныњ принциптеріне жатпайтындар:

1. білім берудің зайырлы сипаты

2. ерлер мен әйелдердің бөлек оқытылуы

3. үздіксіз білім беру

4. барлық азаматтардың тең құқылығы

5. жалпы орта білімнің ақысыз оқытылуы

411. «Білім» ұғымына дәл анықтама беріңіз:

1. ол адамның идеяларының жиынтығын белгілі бір пәннің теоретикалық меңгеруінде байқалады;

2. ол негізгі ережелер мен ғылым заңдары туралы ақпарат;

3. ол негізгі ғылыми деректерді, одан шығатын ережелерді, қорытындыларды және заңдылықтарды түсіну және есте сақтау;

4. ол оқушының оқу процесі барысында игерген оқыту пәнінің мазмұны;

5. бұл оқушылармен жүйелілік және дәйектіліктің ұсынылатын оқу материалы.

412. Қандай сабақтан тыс оқыту формасы пән бойынша оқушылардың білімін терең жетілдіреді?

1. кеңес;

2. факультатив;

3. қосымша сабақ;

4. коллоквиум;

5. оқушылардыњ ғылыми қоғамы.

413. Жалпы білім беру мазмұны болып табылатын:

1. кәсіптік білімдер негізі;

2. жалпы адамзаттық құндылықтар жүйесі;

3. жеке адамның өмір тәжірибесі;

4. технологиялардың және өндіріс негіздері;

5. адам, қоғам, табиғат жайындағы ғылымдар негізі.

414. Білім беру мазмұнында қандай нормативтік құжаттар бейнеленеді?

1. мектептің оқу-тәрбиелік жоспары, білім беру стандарты, сабақ жоспары;

2. мектептің оқу жоспары, тақырыптық жоспар, оқулық, типтік бағдарлама;

3. оқу жоспары, оқу бағдарламасы, оқулық, білім беру стандарты;

4. оқулық, жұмыс бағдарламасы, стандарт, сабақ жоспары;

5. жұмыс бағдарламасы, оқу жәрдем құралы.

415. Білімдерді меңгеру жолдарының құрылымы:

1. оқу міндеттерін қабылдау, негізгі факторларды түсіну, бекіту, есте сақтау

2. оқу міндеттерін қабылдау, негізгі факторларды түсіну, мысал келтіре білу, өзін-өзі бағалау

3. қабылдау, түсіну,меңгеру, жалпылау,бекіту, жаңғырту, қолдану

4. тәрбиенің қоғамдық бағыттылығы тұлғаны жан-жақты дамыту, құлықтылықты тәрбиелеу

5. тәрбиенің объективтілігі мен тәуелсіздігі, тәрбиеге жаман қарауды жою

416. ҚР мектеп қандай болу керек?

1. қазақ;

2. жан-жақты мәдениеттілік;

3. орыс-қазақ;

4. этномәдени;

5. ұлттық

417. ҚР «Білім туралы» Заңына сәйкес бала тәрбиесіне кім жауапты болады?

1. отбасы;

2. мектеп;

3. мемлекет;

4. білім басқармасыныњ органы;

5. қоғамдық ұйымдар

418. Балаларды қорғаудағы халықаралық құжат:

1. білім беру туралы зањ

2. ењбек туралы кодекс

3. БҰҰ-ның балалар құқығы туралы конвенциясы

4. ЮНЕСКО құжаттары

5. отбасы кодексі

419. Білім беру стандарты ол:

1. интегративтік курстардыњ және оқу пәндерінің жинағы;

2. білім берудің жалпы мақсаттары мен мазмұны;

3. түлектердің дайындық деңгейіне талап қоюы, білім беру мазмұнының қысқа мерзімді міндеті;

4. оқушы мен мұғалімнің арасында жүргізілетін екі жақты процесс;

5. білім берудің белгілі деңгейі

420. Білім беру жүйе ретінде мына белгіні анықтайды:

1. қоғам дамуыныњ жағдайы оның қалыптасқан бағыттарын күшейту;

2. адамның әлеуметтендіруі және ұрпақ пен ұрпақтың жалғасуы;

3. даму барысындағы оқу-тәрбие мекемелердің түрлері, деңгейлері;

4. жеке адам дамуына мақсатталған процесі;

5. мемлекеттік басқарудың құрылысы.

421. Білім беру жүйесінің негізгі міндеті не болып табылады?

1. азаматтық тәрбие, елжандылық, ұлтжандылық тәрбие;

2. оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру;

3. білім алуға қолайлы шарттар жасау, жеке адамның қалыптасуы, дамуы, жетілуіне бағытталуы;

4. жеке адамның шығармашылық, рухани және дене мүмкіндіктерін дамыту, жеке даралығын дамытуға шарттар жасау;

5. білім беру жүйесінің әртүрлі оқу орындарының дамуына көмектесу.

422. ҚР қандай білім беру деңгейі міндетті және ақысыз болады?

1. мектепке дейінгі тәрбие және оқыту;

2. бастауыш жалпы білім;

3. орта білім беру;

4. жоғары кәсіптік білім беру;

5. жоғары мектептен кейінгі кәсіптік білім.

423. ҚР жоғары оқу орындарының бекітілген түрлерін таңдаңыз:

1. гимназия, лицей, университет;

2. институт, консерватория, кәсіптік училище;

3. академия, колледж, университет;

4. институт, академия, университет;

5. университет, жоғары училище, лицей.

424. Мектеп жүйесін әбден жетілдіруде шетелдік тәжірибені негізге алатын қазіргі ҚР орта білімін реформалау қандай элементтімен шартталған:

1. оқыту мерзімін 12 жылға дейін созу;

2. оқытуды 10 жылға дейін қысқарту;

3. жоғары білім беруде жеке меншіктік саланың пайда болуы;

4. кәсіптік білім берудің сапасын мемлекет тарапынан бақылау;

5. мектепке дейінгі білім беру орындарын кеңейту.

425. Жоғары сатыда оқушылардың кәсіптік бағдарлы оқытуды жүзеге асыратын оқу орны қалай аталады?

1. колледж;

2. гимназия;

3. жоғары орта мектеп /10-11 сынып/;

4. лицей;

5. әуез мектебі.

426. Ерекше дарындылығы бар азаматтарға арналған бағдарламалар арнайы оқу мекемелердің білім беру саласы - бұл:

1. жоғары білім беру;

2. қосымша білім беру;

3. элитарлық білім беру;

4. жоғары мектептен кейінгі білім беру;

5. кәсіптік білім беру.

427. Отбасында тғрбие алуға мүмкіндігі жоқ, сонымен қатар ата-анасының қолдауынан қол үзген жетім балалар оқушыларына арналған орта білім беру мекеме қалай аталады?

1. шаруа жастардың мектебі;

2. мектеп-коммуна;

3. мектеп-интернат;

4. ормандық-санаториялық мектеп;

5. әуез мектебі.

428. Дамыған білімнің негізгі көрсеткіші:

1. түсініктермен таныс болу

2. деректермен таныс болмау

3. оқу жылдамдығы

4. конспектілей білу

5. рпактикалық әрекеттерді модельдеу

429. Жеке тұлғаның ғылыми көзқарасы көмектеседі:

1. мамандарды дұрыс таңдау

2. өз мүмкіндігін бағалау

3. нағыз достарын таңдау

4. тиімді оқу

5. қоршаған ортаны дұрыс қабылдау

430. Жеке адамныњ дамуына әсер ететін факторларды белгілеңіз:

1. тұқым қуалаушылық, орта, тәрбие;

2. тұқым қуалаушылық, оқыту;

3. адамның сыртқы бет-келбеті;

4. орта, оқыту;

5. тұқым қуалаушылық, тәрбие, отбасы

431. «Даму» туралы ұғымның анықтамасын белгілеңіз:

1. сан жағынан адамның ағзасының өзгеруі;

2. ескіні құрту жаңаны жасау;

3. адамның өмір бойы әлеуметтік құбылыс ретінде қалыптасуы;

4. ішкі және сыртқы факторлардың әсерімен жеке адамның негізгі саласында сан және сапалы жағынан өзгеру процесі;

5. адамның талап етілген қасиеттері мақсат көздеген процесінде қалыптастыру.

432. Жеке тұлға ұғымын сипатттайды:

1. адманың даралық ерекшеліктері

2. адамның қоғамдық мәні

3. табиғи нышандары мен қабілеттері

4. адамның материалдық жағдайы

5. психикалық даму деңгейі

433. Қазақстан Республикасының қазіргі сатысындағы тәрбиенің мақсаты қандай?

1. тұлғаның жан-жақты мәдениетін және бәсекелестік қабілетін тәрбиелеу;

2. жетілген адамды тәрбиелеу;

3. интелегентті адамды тәрбиелеу;

4. еңбекқорды тәрбиелеу;

5. жанұя иесін тәрбиелеу.

434. Тәрбие жұмысын міндетті түрде жоспарлау не үшін?

1. оқыту процесін дұрыс ұйымдастыру;

2. тәрбие процесін ойдағыдай ұйымдастыру;

3. жұмыста жылдам болу;

4. идеалды педагог болып көріну;

5. әкімшілік талабын орындау.

435. Жеке адамды жан-жақты дамыту жғне тәрбиелеу жайлы мәселелерді ең алғашқы рет ғылыми тұрғыдан дғлелдеген кімдер?

1. В.Г.Белинский, А.С.Макаренко;

2. К.Маркс, Ф.Энгельс;

3. В.А.Сухомлинский, В.Г.Белинский;

4. Н.К.Крупская, К.Д.Ушинский;

5. Песталоцци, И.Гербарт

436. Жеке адамның дамуының қозғаушы күштері не болып табылады?

1. іс-әрекет;

2. ішкі жғне сыртқы қарама-қайшылықтар;

3. өз-өзін түсіну, өздігінен даму;

4. оқу, еңбек, қарым-қатынас;

5. мұқтаждық, бейімділік, қызығушылық.

437. Педагогтар жеке тұлғаның дамуының қандай қосымша факторын белгілейді?

1. қарым-қатынас;

2. іс-әрекет;

3. оқу, еңбек;

4. ойын;


5. өздік дамуы, өз-өзін тәрбиелеу.

438. Белсенділік дегеніміз:

1. адамныњ іс-әрекеті үстіндегі жағдайы;

2. адамның бір іске икемділігі;

3. адамның белгілі бір әрекетпен айналысуға бет бұрысы;

4. адамныњ жағымсыз қасиеті;

5. адам көңіл-күйінің өтпелі қалпы.

439. Төмендегілердің ішінен жеке адамныњ анықтамасын белгілеңіз:

1. басқа адамдардан өзінің әлеуметтік мәнді ерекшеліктері тарапынан сипатталатын адам;

2. өзіндік пікірі қалыптасқан, өзі түсінікті сөйлей, ойлай алатын, қоғамда өмір сүретін биоәлеуметтік тіршілік иесі;

3. индивидтің психикасы мен тұлғасының өзіндік ерекшелігі;

4. қоғамдық-тарихи процестің, жер бетіндегі материалдық және рухани мәдениеттің субъектісі;

5. жекелей табиғи тіршілік иесі.

440. Жеке адамның өзгешелігі неден белгіленеді?

1. жеке даралық ерекшеліктерінен;

2. танымдық белсенділік дењгейінен;

3. дене белсенділік деңгейінен;

4. жеке адамныњ ғлеуметтендіру ерекшелігінен;

5. іс-әрекет ұйымдастыруынан.

441. Жеке тұлғалық қатынас талабын анықтаңдар:

1. жеке тұлғанық қатынас тәрбиелеушілердің дара ерекшеліктерін есепке алуды талап етеді

2. жеке тұлғалық қатынас тәрбие барысында жас ерекшеліктерін есепке алуды талап етеді

3. жеке тұлғалық қатынас тәрбие бағдарламасын тәрбиеленушілермен бірге талқылауды талап етеді

4. жеке тұлғаның бағыт-бағдарлылығын, оның өмірлік жоспарын және құндылық бағдарлылығын тәрбие процесінде тәрбиешілердің ескеруін жеке тұлғалық амал міндеттейді

5. тұлғалық бағдарлық

442. Жеке тұлғаның қоғамдық ортаға бейімделуі:

1. әдет

2. бейімделуі3. дамуы

4. әлеуметтендіру

5. дағды, іскерлік

443. Акселерация:

1. жеке тұлғаның белсенді іс-әрекет процесі

2. жеке тұлғаныњ алдына қойған мақсатқа жетудегі табандылық кµрсетуі

3. балалық және жасөспірімдік жастағы балалардың физиологиялық және психологиялық жылдам дамуы

4. адамның өзіндік жеке дара дамуы

5. өй-өрісінің дамуы

444. Қазіргі білім беру мазмұнын өзгертуде қандай идеялар жатыр?

1. гумандылау және гуманитарландыру

2. политехникалау және технократиялау

3. авторитарландыру және гумандылау

4. формальдау және гуманитарландыру

5. материалистік және академиялау
445. Білім беруді гуманизациялаудыњ мәні неде?

1. білім беру процесінің жан-жақты субъектілік мғнін бекіту

2. білім беру процесінің авторитарлық мғнін бекіту

3. білім беру мазмұнын күрделендіру

4. білім беру процесін идеологиялық бағытқа айналдыру

5. гуманитарлық пәндердің санын көбейту

446. Білімнің міндетті түрі:

1. бастауыш білім

2. орта білім

3. жоғары кәсіби білім

4. жоғары кәсіби білімнен соң

5. негізгі білім

447. Жеке адамның шындық болмыста дамуы - бұл...?

1. орта


2. өнер

3. іс-әрекет

4. тұқым қуалаушылық

5. мектеп

448. Төмендегілердің ішінен «индивид» ұғымының анықтамасын белгілеңіз:

1. адамзат қауымдастығының жеке бір өкілі;

2. қоғамдық-тарихи процестің, жер бетіндегі материалдық және рухани мәдениеттің субъектісі;

3. басқа адамдардан өзінің әлеуметтік мәнді ерекшеліктері тарапынан сипатталатын адам;

4. өзіндік пікірі қалыптасқан, өзі түсінікті сөйлей, ойлай алатын, қоғамда өмір сүретін биоәлеуметтік тіршілік иесі;

5. баланыњ саналы түрде істейтін іс-әрекеті.

449. Тәрбие дегеніміз:

1. жеке тұлғаның адамдық бейнесін қалыптастырып, өмірге бейімдеу үшін жүргізілетін әрекет;

2. адамныњ іс-әрекеті үстіндегі жағдайы;

3. баланың саналы түрде істейтін іс-әрекеті;

4. әлеуметтік тіршілік иесі ретіндегі адамның рухани белсенділігінің ең жоғары деңгейі;

5. ұлағатты адамдардың, қарттардың жастарға көрсеткен үлгісі.

450. Базистік оқу жоспар қандай тараулардан тұрады?

1. нормативтік жғне мазмұндық

2. инварианттық жғне вариативтік

3. дәстүрлі жғне кездейсоқ

4. вариативтік жғне дәстүрлі

5. инварианттық және кездейсоқ

451. Қазіргі білім беру процесінің мақсаты қандай?

1. жеке адамға және қоғамға қажетті тұлғаныњ қасиеттерін дамыту

2. жеке адамды іс-әрекеттерді меңгеру және білім, іскерлік және дағдысын жүйелеу арқылы қалыптастыру

3. жеке адамның өзіндік бағдары бойынша дамыту

4. жеке адамның көзқарасын және танымдық қызығушылығын қалыптастыру

5. жеке адамды таным белсенділігін дамыту арқылы қалыптастыру

452. Базистік оқу жоспарының инварианттық бөлігі неден құрылған?

1. мектеп өзі таңдайтын бөліктен

2. барлық оқушылар міндетті түрде оқитын бµліктен

3. оқушылар өздері тањдайтын бµліктен

4. оқушылардың таңдауына міндетті емес бөліктен

5. мұғалім өзі белгілейтін бөліктен

453. Базистік оқу жоспарының вариативтік бөлігі неден құрылған?

1. мектеп өзі таңдайтын бөліктен

2. барлық оқушылар міндетті түрде оқитын бөліктен

3. оқушылар өздері таңдайтын бөліктен

4. оқушылардың таңдауына міндетті емес бөліктен

5. мұғалім өзі белгілейтін бөліктен

454. Қандай өлшем оқушылардың мемлекеттік стандартқа және бағдарламаға сай білім деңгейін белгілейді?

1. тәрбие сапасы

2. білім сапасы

3. жеке тұлғаның сапасы

4. адамгершілік қасиеттер

5. білім берудің сапасы

455. Төменде көрсетілген факторлар білім беру мазмұнына әсер етеді:

1. мұғалім дайындығы

2. оқушылардың қажеттілігі

3. ата-ана талабы

4. білімді дамытуға қызмет ететін ғалымдар тобы

5. мемлекеттегі экономикалық қатынасты құрайтын талаптар

456. Оқу-нормативті құжаттар орта, жалпы білім беретін мектеп қызметінің мазмұны анықталады:

1. ҚР білім туралы заңы, оқу жоспары, оқу бағдарламасы, оқу журналы

2. оқу жоспары, оқу бағдарламасы, мектеп жарғысы, мұғалімнің сабақ жоспары

3. орта, жалпы білім беретін мектеп жөніндегі типтік ережелер, мектеп жарғысы, оқу жоспары, оқу бағдарламасы, мектептің жылдық жұмыс жоспары

4. ҚР Конституциясы

5. «Бала құқығы жөніндегі» БҰҰ конвенциясы

457. өзіндік адамгершілік саналарды қалыптастырудағы жеке тұлғаның сапалы іс-әрекеті:

1. өзін-өзі дамыту

2. өзін-өзі тәрбиелеу

3. өз бетімен білім алу

4. өзін-өзі басқару

5. өзін-өзі жетілдіру

458. Білімді бағалау түріне жатпайды:

1. оқушының сабақтағы жауабы

2. тапсырманы карточка арқылы орныдауы

3. шығарма жазуы

4. үй жұмысын орындауы

5. дискуссия клубтарында сөйлеуі

459. Білімді бақылау формаларына кірмейді:

1. оқушының сабақатағы жауабы

2. карточкамен тапсырмалар орындау

3. шығарма

4. үй жұмысы

5. пікірталаста шығып сөйлеу

460. Білім мазмұнын анықтайтын құжат:

1. тәрбие жоспары

2. күнделік

3. сынып журналы

4. жиналыс хаттамасы

5. оқу жоспары

461. Педагогикалық мамандық:

1. адам қызметініњ көрініс табуына негіз болушы берілген кәсіптік топтардағы әрекет түрі

2. адамның қажетін қанағаттандыратын қарым-қатынаспен, қоғамдық мақсаты есептелетін әрекеттің түрі

3. адамның ойлауы мен кәсіби ерекшелігін анықтайтын әрекет түрі

4. адамнан арнаулы білім мен іскерлік, пайдалы қызметті талап ететін әрекеттің түрі

5. білім алу нәтижесінде біліктілікті меңгерген білім, іскерлік және дағдылардың жиынтығын сипаттайтын әрекет түрі

462. Педагогикалық мамандықтың басты құралы адам болатын басқа мамандықтардан айырмашылығы неде?

1. парыз бен жауапкершілігінің жоғары болуы;

2. жоғары төлем ақы;

3. карьералық өсімнің мүмкіншілігі;

4. әлеуметтік бедел;

5. әлеуметтік қорғаныс

463. Педагогтік шеберлік дегеніміз:

1. оқыту мен тәрбие жұмысын жүргізудің ерекше өнері;

2. оқыту және өздігінен білім алу;

3. оқытудың әдістері мен тәсілдерін жетілдіру;

4. мұғалімдердің кәсіби дайындығын көтерудің бір жолы;

5. ұстаздың шәкіртіне жеке бас үлгісімен ықпал етуі.

464. Педагогтік такті деп:

1. мұғалім бойындағы мақсатқа сәйкесті жоғары адамгершілік сезімді;

2. мұғалімдердің жан-жақты дайындығын;

3. мұғалімнің ғылыми-философиялық ілімді табандылықпен оқып үйренуін;

4. мұғалімнің саяси сауаттылығы мен идеялық ұстамдылығын;

5. мұғалім еңбегінің шығармашылық сипаты

465. Педагогикалық міндет:

1. жеке тұлға не топтың жағымды қасиеттерін қалыптастыруға бағыттылған мұғалім не тәрбиеші белгілеген міндеттер;

2. білім беру мекемесініњ тұрақты жұмыс істейтін, кењесетін ұйымы;

3. балаға білім беру және тәрбие беру жөніндегі аса қажетті мұліметтерді көпшілік арасында тарату;

4. педагогтың кәсіптік іс-әрекетін жүзеге асыратын құлықтық талаптар жүйесі;

5. оқушылар мен тәлімгердің алдағы іс-әрекетінің негізгі құрылымдарының жасалымы.

466. Педагогикалық міндеттін түрлері:

1. стратегиялық, тактикалық, оперативтік;

2. стратегиялық, конструктивтік;

3. коммуникативтік, перцептивтік;

4. тактикалық, оперативтік, ұйымдастырушылық;

5. контруктивтік, оперативтік

467. Педагогикалық ықпал:

1. ұстаздың шәкіртіне өзінің жеке бас үлгісімен ықпал етуі;

2. педагог пен оқушы әрекеттерінің бірізділік кезеңдерінің бейнеленуі;

3. мектеп әкімшілігінің, мұғалімнің, сынып жетекшісінің, тәрбиешінің оқушылардың дұрыс білім және тәрбие алуына, қоғамда өз орнын айқын табуына ықпал етуі;

4. оқушының қабілетін, мінезіндегі ауытқуларды, оқу барысында кездесуі мүмкін қиындықтарын анықтау;

5. мұғалімнің педагогикалық процестің барысында адамдармен қарым-қатынас жасауѓа үйренуі


468. Педагогикалық еңбек - бұл:

1. еңбек түрлерінің бірі, мұндай еңбекте мұғалім мен оқушылар бірлесіп әрекет жасайды;

2. мектеп мұғалімдерінің кәсіби дайындығын көтеру;

3. адамды дамыту мақсатындағы жетістіктерге жеткізуші барлық факторлардыњ біртұтас бірлігі;

4. мектеп әкімшілігінің, мұғалімнің, тәрбиешінің оқушылардың дұрыс білім алуына әрекет жасауы;

5. белгіленген еңбек ережесіне сай жұмыс уақытының рет тәртібін сақтауы.

469. Педагогикалық шығармашылық - бұл:

1. оқу тәрбие процесінің үнемі өзгеріп тұратын жағдайында, балалармен қарым-қатынаста мұғалімнің оңтайлы және ұтымды педагогикалық шешімдер тауып, жүзеге асыруы;

2. педагогикалық жалпы сипаттағы ойлар мен тұжырымдарды, жекелеген фактілер мен құбылыстарды салыстыру нәтижесінде қорыту;

3. педагогикадаѓы жања баѓыт;

4. адамныњ белгілі бір іске ықыластана кірісіп, нғтижелі орындауѓа тырысуы;

5. педагогикалық жаңа білімдердің қалыптасу процесі.

470. Шығармашылық дегеніміз не?

1. адамның рухани күштерінің ширығып, өрлеуі;

2. іс-әрекет, соның нәтижесінде жаңа материалдық немесе рухани байлықтар жасалады;

3. адамның ақиқат дүниемен өзара белсенді әрекеттестігінің іс жүзіндегі көрінісі;

4. адамдардың ғылым, әдебиет, музыка, бейнелеу жғне сахналық өнері;

5. әдебиеттану және сөзтану

471. Педагогикалық қабілеттер - бұл:

1. педагогикалық жаңа білімдердің қалыптасу процесі;

2. педагогикадағы жаңа бағыт;

3. мұғалімнің педагогтік қызметте жоғары нәтижелерге жетуін қаматамасыз ететіндей даралық-психологиялық ерекшеліктері мен кәсіптік тұрғыдан маңызды қасиеттерінің жалпылама жиынтығы;

4. педагогикалық жалпы сипаттағы ойлар мен тұжырымдарды, жекелеген фактілер мен құбылыстарды салыстыру нәтижесінде қорыту;

5. оқу тәрбие процесінің үнемі өзгеріп тұратын жағдайында, балалармен қарым-қатынаста мұғалімнің оңтайлы және ұтымды педагогикалық шешімдер тауып, жүзеге асыруы.

472. Педагогикалық оқулар - бұл:

1. мектеп мұғалімдерінің пәндерді оқытудағы тәжірибелерін, педагогиканың теориялық жғне практикалық мәселелерін сөз етіп, пікір алысатын жиындары;

2. педагогикадағы жаңа бағыт;

3. педагогикалық қызметтіњ жоѓары дењгейде мењгерілуі;

4. педагогикалық жања білімдердіњ қалыптасу процесі;

5. балаѓа білім беру жғне тғрбие беру жµніндегі аса қажетті мғліметтерді кµпшілік арасында тарату.

473. Педагогикалық ұжым:

1. ұстаздыњ шғкіртіне өзінің жеке бас үлгісімен ықпал етуі;

2. оқу-тәрбие мекемесі қызметкерлерінен құралған ұжым;

3. педагогикалық қызметтің жоғары деңгейде меңгерілуі;

4. жалпы білім беретін оқу орындарында оқушыларды оқытып, тәрбиелеу қызметін атқарушы;

5. мұғалімнің оқушыларға ықпалы..

474. Педагогикалық практика:

1. жоғары және орта педагогикалық оқу орындарындағы кәсіптік оқыту түрі, болашақ мұғалімдерді практикалық даярлау;

2. педагог пен оқушы әрекеттерінің бірізділік кезеңдерінің бейнеленуі;

3. жеке балаға, сондай-ақ тұтас ұжымға тәрбиелік әсер етуге таңдаған әдістемелерді жүзеге асыратын білім, шеберлік, дағдылардың жиынтығы;

4. ұстаздың шәкіртіне өзінің жеке бас үлгісімен ықпал етуі;

5. оқу-тәрбие мекемесі қызметкерлерінен құралған ұжым.

475. Педагогикалық инновация дегеніміз:

1. мәнін қарастырмай, форманың өзгеруі

2. бұл педагогикалық жүйенің ішкі ресурстарын жинақтайтын жғне нәтиженің деңгейін көтеруге әкелетін жаңашылдық

3. гуманистік педагогика

4. құндылық бағдары

5. педагогиклық зерттеу жүргізу

476. Педагогикалық мамандықтың гуманистік функциясы немен байланысты?

1. оқушылардың ойын іс-әрекетін ұйымдастырумен;

2. оқушылардың қарым-қатынасын басқарумен;

3. оқу жағдайларымен қамтамасыз етумен;

4. оқушы тұлғасын дамытумен;

5. сенімді қалыптастырумен.

477. Педагогикалық іс-әрекеттің негізгі түрлерін көрсетіңіз:

1. үгіттеу және насихаттау;

2. оқыту және тәрбие жұмысы;

3. ағартушылық және кеңес беру;

4. материалдық қамтамасыз ету және мектепті қалпына келтіру;

5. алдын-ала және кәсіби таңдау.

478. Педагогикалық іс-әрекеттің құрылымы өзіне енгізеді:

1. өндірістік, үй шаруашылық іс-әрекеті;

2. ойындық, қамтамасыз ету іс-әрекетін;

3. табиғатты қорғау, үгіттеушілік іс-әрекетті;

4. бағыттаушылық, көркемдік іс-әрекетті;

5. конструктивті, коммуникативті, ұйымдастырушылық іс-әрекетті.

479. Педагогтың әлеуметтік позициясы неден құрылады?

1. көзқарастар, сенімдер жғне құнды бағыт берушілік жүйелерден;

2. білім, іскерлік және дағдыдан;

3. уайымдау, ынта, қажеттіліктерден;

4. әдістер, тәсілдер және құралдар жүйесінен;

5. заңдылықтар, принциптер және әдістерден.

480. «Педагогтық іске әуестік мектепте, іс-әрекеттінің процесінде дамиды» -деп педагогтардың қайсысы айтты:

1. В.Г.Белинский;

2. В.А.Сухомлинский;

3. А.С.Макаренко;

4. К.Д.Ушинский;

5. И.Гербарт

481. Педагогикалық кеңестіњ жұмысы оқу жылына қалай жоспарланады?

1. бір айда бір рет;

2. екі айда екі рет;

3. екі айда бір рет;

4. үш айда екі рет;

5. үш айда бір рет

482. «Педагогикалық іс-әрекет» деген ұғымға белгіні анықтаңыз:

1. объективтік тәрбие процесін ұйымдастыруына сапалы түрде араласу;

2. жеке адамның білім беру және тәрбие саласындағы әлеуметтік-кәсіптік белсенділігініњ түрі;

3. тәрбиелеу ортасын ұйымдастыруына бағытталған іс-әрекет;

4. оқушылардыњ оқу-танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру және ынталандыру қызметі;

5. мұғалімнің балалармен қатынас жасағанда кәсіби жағынан өз-өзін қамтамасыз ету қабілеті.

483. Педагогикалық кеңес:

1. мектептің барлық іс-әрекетін басқарудыњ тұрақты органы, мұғалімдердің педагогикалық ойының ұжымдық орталығы;

2. балаға білім беру және тәрбие беру жөніндегі аса қажетті мәліметтерді көпшілік арасында тарату;

3. жоғары және орта педагогикалық оқу орындарындадағы кәсіптік оқыту түрі;

4. педагогикалық қызметтің жоғары деңгейде меңгерілуі;

5. мектеп мұғалімдерінің кәсіби дайындығын көтерудің бір жолы.

484. Педагогикалық практиканыњ маңызды міндеттері:

1. оқу-тәрбие процестерін, мұғалімдер мен оқушылар әрекетін бақылауды үйрену, олардың өзара әрекетінің мәні мен логикасын түсіну;

2. мұғалімнің оқушыларға ықпалын анықтайтын, шешімдер қабылдауына, бағалауын білдіруге ақыл-кеңес айтуға құқық беретін ерекше ұстаным;

3. оқу-тәрбие процесінің үнемі өзгеріп тұратын жағдайында балалармен қарым-қатынаста мұғалімнің оңтайлы педагогикалық шешімдер тауып, жүзеге асыруы;

4. ұстаздың шәкіртіне өзінің жеке бас үлгісімен ықпал етуі;

5. болашақ мұғалімдердің өз кәсібін меңгеруі.

485. Педагогикалық тұлға - деп:

1. ұстаздың шәкіртіне өзінің жеке бас үлгісімен ықпал етуі;

2. дербес әрекет ететін субъект ретіндегі нақты жеке адам болмысының қайталанбас, ерекше әдісі;

3. мұғалімнің тәрбиеленушілер, әріптестері, әлеуметтік орта алдындағы сыртқы бейнесі;

4. мұғалімнің кәсіптік ортаға енуі;

5. жеке балаға, сондай-ақ тұтас ұжымға тәрбиелік әсер ету.

486. өзін-өзі тәрбиелеудің негізгі тәсілдері:

1. өзіндік талдау, өзін-өзі бағалау, өзін-өзі бақылау, өзін-өзі ретке келтіру, өзін-өзі сендіру

2. өзіне талап қою, сын ескерту

3. сенім білдіру, бақылау, ретке келтіру шарттары

4. жарыстар, үлгі -өнеге көөрсету, жетістікке жету жағдайын жасау

5. сендіру, өзін-өзі иландыру, хабарлау, дәлелдеу

487. Педагогикалық консилиум деп:

1. оқушылардың үлгірімі мен тәртібін тереңірек қарастыратын мұғалімдердің кеңесі

2. мектеп мұғалімдерінің кәсіби дайындығы

3. білім беру ұйымдарында тиісті кәсіптік білімі бар азаматтардың педагогтік қызметпен айналысуы

4. адамды дамыту мақсатындаѓы жетістіктерге жету

5. белгілі бір қимыл-әрекеттің, ойдың еріктен тыс қайталануы

488. Педагогикалық қарым-қатынас дегеніміз не?

1. сабақта және сабақтан тыс мұғалімнің оқушылармен кәсіби қарым-қатынасы

2. мұғалімдердің өзара қарым-қатынасы

3. мектеп басшыларының мұғалімдер ұжымымен өзара қатынасы

4. сыныпта оқушылардың өзара қарым-қатынасы

5. мектептен тыс өкілдерімен мектеп басшыларының іскерлік қарым-қатынасы

489. Педагогикалық қарым-қатынастың бір функциясын белгілеңіз:

1. табиғатты тану

2. жеке адамды тану

3. сыйлықтармен бөлісу

4. қол алысып амандасу

5. өз-өзін тану

490. «Педагогикалық сөйлеу» қандай талаппен тығыз байланысты?

1. мұғалімнің қарым-қатынас жасау мінез-құлқы

2. мұғалімнің сыртқы бейнесі

3. мұғалімнің мінезі

4. мұғалімнің пихологиялық-педагогикалық дайындығы

5. мұғалімнің зерттеу іс-әрекетіне қабілеті.

491. Педагогикалық шеберлік құрылысына не кіреді?

1. саяси шыңдылығына

2. бірінші болуға тырысу

3. адамдардың бір-бірімен тату тұру

4. кәсіби білім

5. жан-жақты эрудиция.

492. Педагогикалық қарым-қатынас құрылысына не кіреді?

1. әңгімелесу, байқау, басқару, талдау.

2. талдау, жоспарлау, мониторинг жасау, нәтиже.

3. алдын-ала әңгімелесу, ұйымдастыру, бақылау.

4. байқау, салыстыру, қорытындылау, талдау

5. модельдеу, ұйымдастыру, басқару, талдау.

493. Педагогикалық қарым-қатынас неге бағытталған?

1. мұғалімнің өзіне бағындыру арқылы беделін күшейту

2. жаңа білім беру технологияларды еңгізу

3. сабақта және одан тыс уақытында үйлесімді психологиялық ахуал жасау

4. мұғалі өз қызметінің тиімділігіне жету

5. оқыту мен тәрбиеде қажетті нәтижеге жету.

494. Педагогикалық міндеттерді белгілеп көрсетіңіз:

1. ақпараттық, стратегиялық, оперативтік

2. альтернативтік, дәстүрлік, революциялық

3. стратегиялық, тактикалық, оперативтік

4. эволюциялық, оперативтік, тактикалық

5. тактикалық, альтернативтік, эволюциялық

495. Педагогикалық шеберліктің компоненті:

1. іс-әрекет

2. нәтижесі

3. мұғалім

4. педагогикалық техника

5. оқыту құралы

496. Мұғалім - бұл:

1. жалпы білім беретін оқу орындарында оқушыларды оқытып,тәрбиелеу қызметін атқаратын маман;

2. мектептегі оқу-тәрбие, шаруашылық жұмыстарының жоспарын белгілеуші;

3. жас ұрпаққа білім беру, оқу жұмысын ұйымдастырушы;

4. оқу-тәрбие мекемелерінде балалармен тәрбие жұмысын жүргізуші;

5. ұжымды басқару және оның қызметін ұйымдастырушы.

497. Мұғалім мамандығын педагогтардың қайсысы «Мұғалім ісі сырттай қарапайым болғанмен - тарихтағы ең ұлы істің бірі» - деп бағалады?

1. И.Г.Песталоцци;

2. К.Д.Ушинский;

3. В.Г.Белинский;

4. Я.А.Коменский;

5. А.В.Дистерверг

498. Мұғалім іс-әрекетінің объектісі не болып табылады?

1. жеке адамның сан жағынан өзгеруі;

2. жеке адамның сапа жағынан өзгеруі;

3. педагогикалық процесс;

4. жеке адамның қалыптасу процесі;

5. жеке адамға ықпал ету процесі

499. Мұғалім мен оқушының арасындағы гуманистік стиль түріндегі қатынасы педагогтан баланы күштеп емес, ол:

1. тыйым салуын;

2. бұйрық етуін;

3. сендіруін;

4. шектелуін;

5. ұйымдастыруын талап етеді

500. Мұғалімнің жеке басындаѓы үйлесімділік көбінесе немен айқындалады?

1. талапкершілігімен, көнбістігімен, парасаттылығымен, сенімділігімен, сақтығымен, жұмсақтығымен,

2. өзімшілдігімен, айлакерлігімен;

3. сыпайлығымен, екі жүзділігімен;

4. қаталдығымен, жағымпаздығымен;

5. өз жеке басын ойлаумен.

501. Мұғалімнің теоретикалық дайындығының мазмұнына келесі іскерлік енеді:

1. мобилизациялық;

2. ұйымдастырушылық;

3. дамытушылық;

4. жобалық;

5. перцептивтік.

502. ұстаз - ол:

1. жас ұрпаққа өз өнерін, тәжірибесін, білімін үйретуші, ақылшы, тәрбиеші;

2. ұжымды басқару және оныњ қызметін ұйымдастыру функциялары ресми жүктелген адам;

3. оқу-тәрбие мекемелерінде балалармен тәрбие жұмысын жүргізуші;

4. адамдардың кез келген ұйымы үшін жарамды басқару жүйесі;

5. білім беру жүйесінің негізгі буыны.

503. Мұғалім беделі - бұл:

1. мұғалімнің оқушыларға ықпалын анықтайтын, шешімдер қабылдауына, бағалауын білдіруге ақыл-кеңес айтуға құқық беретін ерекше ұстаным;

2. мұғалімнің кәсіптік ортаға енуі, педагогикалық тәжірибені меңгеруі;

3. мұғалімнің тәрбиеленушілер, әріптестері, әлеуметтік орта алдындағы сыртқы бейнесі;

4. жеке балаға, сондай-ақ тұтас ұжымға тәрбиелік әсер етуге таңдаған әдістемелерді жүзеге асырушы;

5. мұғалімнің оқушылардың дұрыс білім және тәрбие алуына, қоғамда өз орнын айқын табуына ықпал етуі.

504. Құра білу іскерлігі - бұл:

1. оқу-тәрбие жұмысын модельдеу, жоспарлау, композициялық материалдарды іріктеп алумен сипатталады;

2. мұғалімнің педагогикалық процестің барысында адамдармен қарым-қатынас жасауға үйренуі;

3. мұғалім еңбегінің бөлінбейтін үнемі жүріп отыратын маңызды саласы;

4. жеке педагогикалық іскерлік болып саналады;

5. әрбір педагогикалық құбылысқа ғылыми тұрғыдан қарауды, ғылыми болжам жасауды, жобалау және эксперимент жүргізуді жоспарлауды, сонымен қатар мұғалім озат тәжірибесінде жинақтау.

505. Қарым-қатынас іскерлігі - бұл:

1. мұғалім еңбегінің бөлінбейтін үнемі жүріп отыратын маңызды саласы;

2. жеке педагогикалық іскерлік болып саналады;

3. мұғалімнің педагогикалық процестің барысында адамдармен қарым-қатынас жасауға үйренуі,

4. жеке бастың интеллектуалдық мүмкіндігі, мамандық еңбегінің негізі болып саналады;

5. оқу-тәрбие жұмысын модельдеу, жоспарлау, композициялық материалдарды іріктеп алумен сипатталады;

506. ұйымдастырушылық іскерлік -бұл:

1. әрбір педагогикалық құбылысқа ғылыми тұрғыдан қарауды, ғылыми болжам жасауды, жобалау және эксперимент жүргізуді жоспарлауды, сонымен қатар мұғалім озат тәжірибесінде жинақтау.

2. мұғалім еңбегінің бөлінбейтін үнемі жүріп отыратын маңызды саласы;

3. жеке бастың интеллектуалдық мүмкіндігі, мамандық еңбегінің негізі болып саналады;

4. оқу-тәрбие жұмысын модельдеу, жоспарлау, композициялық материалдарды іріктеп алумен сипатталады;

5. жеке педагогикалық іскерлік болып саналады;

507. Хабарлау іскерлігі - бұл:

1. жеке педагогикалық іскерлік болып саналады;

2. әрбір педагогикалық құбылысқа ғылыми тұрғыдан қарауды, ғылыми болжам жасауды, жобалау және эксперимент жүргізуді жоспарлауды, сонымен қатар мұғалім озат тәжірибесінде жинақтау.

3. мұғалім еңбегінің бөлінбейтін үнемі жүріп отыратын маңызды саласы;

4. оқу-тәрбие жұмысын модельдеу, жоспарлау, композициялық материалдарды іріктеп алумен сипатталады;

5. жеке бастың интеллектуалдық мүмкіндігі, мамандық еңбегінің негізі болып саналады;

508. Зерттеушілік іскерлік - бұл:

1. әрбір педагогикалық құбылысқа ғылыми тұрғыдан қарауды, ғылыми болжам жасауды, жобалау және эксперимент жүргізуді жоспарлауды, сонымен қатар мұғалім озат тәжірибесінде жинақтау;

2. мұғалім еңбегінің бөлінбейтін үнемі жүріп отыратын маңызды саласы;

3. жеке бастың интеллектуалдық мүмкіндігі, мамандық еңбегінің негізі болып саналады;

4. оқу-тәрбие жұмысын модельдеу, жоспарлау, композициялық материалдарды іріктеп алумен сипатталады;

5. жеке педагогикалық іскерлік болып саналады;

509. Танымдық іскерлік - бұл:

1. жеке бастың интеллектуалдық мүмкіндігі, мамандық еңбегінің негізі болып саналады;

2. әрбір педагогикалық құбылысқа ғылыми тұрғыдан қарауды, ғылыми болжам жасауды, жобалау және эксперимент жүргізуді жоспарлауды, сонымен қатар мұғалім озат тәжірибесінде жинақтау;

3. оқу-тәрбие жұмысын модельдеу, жоспарлау, композициялық материалдарды іріктеп алумен сипатталады;

4. жеке педагогикалық іскерлік болып саналады;

5. мұғалім еңбегінің бөлінбейтін үнемі жүріп отыратын маңызды саласы;

510. «өз кәсібін жете білетін, одан өз өмірінде қажетті нәрсенің бәрін алатын адал және өзінше ақылды етікші нашар генералдан да, тақуа ғалымнан да, есерсоқ ақыннан да жоғары» - деп педагогтардың қайсысы айтқан:

1. К.Д.Ушинский;

2. В.Г. Белинский;

3. В.А.Сухомлинский;

4. Ы.Алтынсарин;

5. Ш.Уәлиханов

511. Қандай педагог Қазақстан жерінде көп ұлттық мектеп және әйелдерге білім беруді дамытуға өз үлесін қосқан?

1. А.Құнанбаев;

2. Ш.Уәлиханов;

3. Ы.Алтынсарин;

4. М.Жұмабаев;

5. М.Дулатов.

512. Педагогикалық процестің қозғаушы күштері не болып табылады?

1. даму барысындағы жеке адамның қарама-қайшылықтары;

2. субъектілердің өзара қатынасы;

3. ішкі және сыртқы байланыстарды белгілейтін заңдылықтары;

4. субъектілердің өзара байланыс іс-әрекеттері;

5. принциптерді басшылыққа алу.

513. Мектептегі педагогикалық процестің тәрбиелік механизмін белгілеңіз:

1. педагогтардың өзара қатынасы;

2. мектеп басшылары мен педагогтардың өзара қатынасы;

3. мұғалім мен оқушылар арасындағы өзара қарым-қатынасы;

4. оқушылардың ата-аналар арасындағы өзара қатынасы;

5. мектепте қамқорлық жасайтын ұйымдармен мектептің өзара қатынасы.

514. Мұғалім келтірілген сұрақтар көмегімен оқушыларды түсінуге және жаңа білімді игеру мақсатына жеткізеді, ол әдіс қалай аталады?

1. кеңес /беседа/;

2. түсіндіру;

3. әңгіме /рассказ/;

4. пікір-талас /дискуссия/;

5. проблемалық мазмұндама.

515. Қай педагог өзін-өзі тәрбиелеуде мынадай ережелерге айрықша мән берді: «міндетті түрде орындалатын нәрсені, қалайда орында... орындағынының бәрі жақсы болсын. Егер бір нәрсені ұмытсаң ешқашан кітапқа қарамай, қалайда есіңе түсіруге тырыс...»

1. В.Г.Белинский;

2. Л.Н.Толстой;

3. А.С.Макаренко;

4. К.Д.Ушинский;

5. И.П.Павлов.

516. өзін-өзі тәрбиелеу дегеніміз:

1. адамның өзінің теріс қылықтарын жойып, жағымды қасиеттерін жетілдіру жөніндегі саналы, мақсатты іс-әрекеті;

2. адамның өзінің мінез-құлқын бақылауы;

3. өзін бағалау;

4. адамның өзіне сындарлы көзқараспен қарауы;

5. адамның өз мүмкіндігін өмір талабына сәйкес бағдарлай білуі.

517. Ынта деп:

1. жеке адамның бір істі игеруде алдына қойған мақсатын жете түсінуін;

2. адамның ақиқат дүниемен өзара белсенді әрекеттестігінің іс жүзіндегі көрінісі;

3. адамның бір іске икемділігін байқататын қасиет, қабілеттілік нышанын;

4. адамның белгілі бір ақпаратты қабылдауын;

5. адамның белгілі бір қажеттігін қанағаттандыруға ұмтылуын.

518. Қазақ ағартушыларының қайсысы алғашқы оқулықтарын қазақ тілінде жазған? / «Қырғыз хрестоматиясы»/

1. А.Құнанбаев;

2. Ш.Уәлиханов;

3. Ы.Алтынсарин;

4. М.Сералин;

5. С.Торайғыров.

519. Педагогтардың қайсысы мұғалімге «ең тамаша міндет жүктелген, күн астында одан жоғары тұрған нәрсе жоқ» деп жазған?

1. В.А.Сухомлинский;

2. В.Г.Белинский;

3. Я.А.Коменский;

4. К.Д.Ушинский;

5. И.Г.Песталоцци.

520. «Тәрбиешілік мәртебесі қаншалықты маңызды, ұлы, әрі қастерлі десеңізші: оның қолында адам өмірінің тұтас тағдыры тұр» деп кім айтты:

1. Я.А.Коменский;

2. И.Г.Песталоцци;

3. К.Д.Ушинский;

4. В.Г.Белинский;

5. И.Ф.Гербарт.

521. Қай педагог мұғалім мамандығын былайша бағалаған: «Мұғалім ісі сырттай қарапайым болғанмен - тарихтағы ең ұлы істің бірі»:

1. К.Д.Ушинский;

2. И.Г.Песталоцци;

3. И.Ф.Гербарт;

4. Я.А.Коменский;

5. Ф.А.Дистерверг.

522. Семинар дегеніміз:

1. жоғары және арнайы орта оқу орындарындағы оқу жылының жартысы;

2. практикалық оқу сабақтарының негізгі түрлерінің бірі;

3. тәрбие мекемесіне қатысты тәрбие секторы;

4. оқу процесін ұйымдастыру нысаны;

5. ойлау түрлерінің бірі.

523. Дәріс дегеніміз:

1. белгілі тақырыпты, тарауды, пәнді немесе оқу материалын, ғылым әдісін жүйелі түрде баяндау;

2. сыныптан және мектептен тыс мәдени-ағарту жұмысы;

3. ғылыми еңбектің мазмұнын жазбаша қысқаша жазу;

4. оқу процесін ұйымдастыру нысаны;

5. практикалық оқу сабақтарының негізгі түрлерінің бірі;

524. Кәсіби дайындық -бұл:

1. жеке адамның шығармашылық, рухани және дене мүмкіндіктерін дамыту;

2. жаттығу нәтижесінде автоматтану дәрежесіне жеткен еңбек әрекетінің жекелеген тәсілдері;

3. белгілі кәсіп бойынша арнаулы білім, дағды, шеберлік, еңбек тәжірибесін қалыптастыру;

4. оқу материалдарын жүйелі түрде байланыстыра оқыту;

5. адамның жалпы адамзатқа деген ізгі ниеттілігі.

525. Оқушыларға профильдік білім беруі қандай сатыда беріледі?

1. бастауыш сатыда;

2. негізгі сатыда;

3. жоғары сатыда,

4. орта мектептің жоғары сатысында;

5. жоғары мектептен кейінгі сатысы.

526. А.С.Макаренконың отбасында тәрбиелеу туралы кітабы:

1. «үйреншікті емес бала»;

2. «Ата-аналар үшін кітап»;

3. «Аналар мектебі»;

4. «Эмиль немесе тәрбие туралы»;

5. «Адам тәрбие заты ретінде».

527. Іскерлік дегеніміз...?

1. әрекеттің меңгерілу мақсатында қайта орындалуы;

2. белгілі бір ереженің екіншісіне ақиқаттылығын дәлелдеу;

3. ұқсас немесе аналогиялық шарттардың бір немесе сондай іс-әрекеттердің көп қайталанушылығы;

4. зат пен құбылыстың ақиқаттылығының таным нәтижесі, табиғат пен қоғам заңдары;

5. құбылыстар арасындағы тұрақты байланыс.

528. Мұғалімдердің білімін жетілдіру:

1. орта арнаулы, жоғары оқу орындарын бітірген мұғалімдердің білімін бүгінгі ғылым саласында болып жатқан жаңалықтармен толықтыру;

2. мұғалімнің кәсіптік ортаға енуі, педагогикалық тәжірибені меңгеруі;

3. мектеп мұғалімдерінің кәсіби дайындығын көтерудің бір жолы;

4. мұғалімдердің бір тақырыпты алып, оны жан-жақты зерттеуі;

5. педагогикалық қызметтің жоғары деңгейде меңгерілуі.

529. Шығармашылық ойлау деп...

1. ойлау түрлерінің бірі, субъективтік жаңа өнімнің жасалуымен және оны жасау жөніндег танымдық іс-әрекеттің өзіндегі жаңа түзілімдермен сипатталады;

2. оқушылардың белгілі бір стильдегі, үлгідегі, композициялық нысандағы мәтін құрастыруы;

3. адамның қызығушылық аясы, білім өрісі;

4. бірқатар пайымдаулар салыстырып қорытылатын ойлау нысандарының бір түрі;

5. адамның ақыл-ой қызметінің әдіс-амалдарын, нормалары мен ережелерін меңгеру дәрежесі.

530. Оқу дегеніміз:

1. адамның қызығушылық аясы, білім өрісі;

2. оқушының алдағы іс-әрекеті үшін білім, білік дағдыларды мақсатты түрде меңгеру процесі;

3. оқу жоспарының өзгертуге жатпайтын бөлігі;

4. білім беру мәселелерін жан-жақты қарау;

5. теориялық білімді практикалық еңбекпен ұштастыру.

531. Оқу бағдарламасы:

1. әрбір оқу пәні бойынша меңгерілуге тиісті білімнің, шеберлік пен дағдылардың мазмұны мен көлемін айқындайтын құжат;

2. мектептің оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруға қажет барлық жабдықтар;

3. белгілі бір жүйеге келтірілген, мағлұматтар;

4. оқушылар мен тәлімгерлердің оқушы тұлғасын дамыту тұрғысында оқу мекемесі ережесін, тәртіп талаптарын бұлжытпай сақтауы;

5. өзіндік оқу жұмысының мазмұны мен көлемі тұрғысындағы түрі.

532. Оқу жоспары:

1. оқу орындары оқылатын оқу пәндерінің құрамын, оның оқу жылы бойынша өту тәртібі мен бірізділігін, әр оқу пәніне берілетін уақыт мөлшерін және оқу жылының құрылымын белгілейтін құжат;

2. оқу орындарында белгіленген жыл сайынғы оқу мерзімі;

3. белгілі бір жүйеге келтірілген мағлұматтар, көрнекі құралдардың бір түрі;

4. мектептің оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруға қажет құжат;

5. әрбір оқу пәні бойынша меңгерілуге тиісті құжат

533. Мұғалім сөзі - :

1. тәрбие беру ісіндегі ең басты құралдардыњ бірі;

2. тәрбие беру ісінде парықсыз сөйлеу;

3. оқу және тәрбие жұмысының мақсаттары;

4. баланы орынсыз мадақтау;

5. мақсатқа сәйкесті адамгершілік сезім.

534. Оқу-тәрбие жұмысын жүзеге асыратын өзара байланыста әрекет жасайтын мекемелер жиынтығы бұл:

1. білім беру жүйесі

2. дидактикалық жүйе

3. мектептің тәрбие жүйесі

4. мектептен тыс мекемелер

5. қосымша білім беретін жүйесі

535. Мұғалімнің әдіс қисынды мәдениеті дегеніміз не?

1. жалпы мәдениет бөлімі

2. әдіс-қисынды, педагогикалық-қисынды білу жғне оларды педагогикалық іс-әрекетте қолдана білу

3. педагогикалық қисынды процесте оқушылармен қарым-қатынас мәдениеті

4. зерттеу жұмысының мәдениеті

5. мәдениеттің ғылыми-педагогикалық әдебиетпен жұмысы

536. Стандарттан тыс сабақ типін белгілеңіз:

1. аралас сабақ

2. сабақ - пресс-конференция

3. жаңа тақырыпты үйрету

4. білімді қорытындылау және жүйелеу сабағы;

5. білімді бақылау жғне түзету;

537. Мұғалімнің педагогикалық қабілеттері оқушыларға оқу материалын түсінікті, нақты, сабақты дұрыс ұйымдастыра білу және ойын дұрыс жеткізе білетін төмендегі қандай топқа жатады?

1. академиялық

2. сөйлеу;

3. перцептивтік

4. дидактикалық

5. ұймыдастырушылық

538. Мұғалімнің қандай педагогикалық қабілеті білім беру процесінде барлық субъектілермен оптимальды қарым-қатынас жүргізуге негіз болады?

1. коммуникативті

2. академиялық

3. перцептивті

4. сөйлеу

5. дидактикалық

539. Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің объектісі:

1. оқыту процесі

2. оқушылар тәрбиесі

3. сабақты, тәрбиелік іс-шараларды жүргізу

4. тұтас педагогикалық процесс

5. оқушылар ұжымы.

540. Мұғалімдердің кәсіби деңгейін көтеретін формасы:

1. әдістемелік бірлестік

2. қайта даярлау институты

3. өздігінен білім алу

4. ақпараттың біліктілігін көтеретін дәрістер

5. ұжымдық ақпараттық құрал.

541. Мұғалімнің сыныппен қарым-қатынас жасауын модельдеу кезеңнің тиімділігі неге байланысты болады?

1. өз пәнін жетік білу

2. мұғалімнің тәрбиелік деңгейі

3. мұғалімнің білімділік деңгейі

4. аудиторияның ерекшеліктерін білу

5. оқушылардың белсенділігі

542. Мұғалім басқару стилінің қайсысы дұрыс болып табылады?

1. демократиялық

2. либеральдық

3. немқұрайлық

4. авторитарлық

5. анархиялық

543. Мұғалімнің сабақтағы шеберлігі немен белгіленеді?

1. оқушылар психологиясын жетік білу

2. қызмет ету стажы көп болу

3. өзініњ үлкен кітапханасының болуы

4. сабақтың әдістемесін және техникасын сапалы меңгеруі

5. үлкен жалақыны алуға қызығуы.

544. Мұғалім қасиеттері қандай болу керек деген сұраққа неден жауап табуға болады?

1. циклограммадан

2. профессиограммадан

3. кардиограммадан

4. сферограммадан

5. телеграммадан

545. Профессиограмма бойынша болашақта шебер мұғалім деңгейінде қызмет етуге не көмектеседі?

1. кәсіби және танымдық бағыттылығы

2. психологиялық-педагогикалық біліммен іскерлік

3. болашақ мұғалімнің жалпы ғылыми дайындық көлемі

4. арнайы кәсіптегі мұғалімдерге арнайы-әдістемелік талаптары

5. мәдени танымы және жалпы біліктілігі

546. Мұғалімнің педагогикалық әдептілігі неде белгіленеді?

1. оқушылардың одан қорқуы

2. оқушылардың оны көрмеуі

3. оны өзіне сай санауы

4. оқушының оған сенуі

5. оқушылар бойында қорқыныш сезім тудыруы.

547. Инновациялық мектептің белгілерін сипаттаңыз:

1. рационалдық, прагматикалық

2. саяси жғне идеологиялық талапқа сай

3. альтернативтік, тұжырымдамалық, тиімділік

4. мұғалім мен оқушыларды арнайы іріктеп таңдау

5. оқыту мен тәрбиедегі жеке даралық әрекет жасауы.

548. Мектептегі оқытудағы қандай әдістер бала құқығының конвенциясына сәйкес қолдануы мүмкін?

1. баладағы адамгершілік қадір-қасиетін құрметтеу әдістері

2. діни және жан-жақты мәдениетті тәрбиелеу әдістері

3. жазалау, талап қою, бақылау, әдістері

4. дәстүрлік оқытудың әдістері

5. отбасылық тәрбиелеу әдістері.

549. Баланың толық дамуын және толық құқылы тұлға ретінде есептеуін қандай бірінші ұлтаралық акт жарияланды?

1. бала құқығы туралы Конвенция

2. адам құқығы туралы Деклорация

3. Қазақстан Республикасының білім беру зањы

4. Баланы тәрбиелеу туралы тұжырымдама

5. Біріккен ұлттар ұйымы Балалар қоры (ЮНИСЕФ)

550. Балаға гумандық қатынасты негізін құрайтын педагогикалық құндылық:

1. мұғалімнің әл-ауқаты

2. баланың тіл аяғыштылығы және тәртіптілігі

3. балаға деген махаббат пен сүйіспеншілігі

4. ғылыми білім

5. баланың құқығы

551. Баланың ақыл-ой дамуын қамтитын белсенділік түрі:

1. еңбек

2. таным

3. саяси

4. қоғамдық

5. қарым-қатынастық

552. Баланың тұлғасын үйлесімді дамыған және жан-жақты тәрбиелеу жөнінде педагогтар мен отбасының күш салуларын өзара әрекеттестігі:

1. отбасы мен мектептің өзара әрекеттестігі

2. әлеуметтік тәрбие

3. отбасы тәрбиесі

4. инклюзивтік білім

5. тәрбие ұйымдарының өзара әрекеттесуі

553. Қазақстандағы жаңашыл-педагогтарды белгілеп көрсетіңіз:

1. Шаталов В.Ф, Амонашвили Ш.А, Кубраков Г.М.

2. Шаталов В.Ф, Амонашвили Ш.А, Очкур Е.

3. Амонашвили Ш.А, Кубраков Г.М, Нуртазина Р.Б.

4. Шаталов В.Ф, Кубраков Г.М,

5. Кубраков Г.М, Нуртазина Р.Б.

554. Қандай идея 80 жылдардағы жаңашыл-педагогтардың күштерін біріктірді және педагогикалық практикада жаңа бағыттар берді?

1. ынтымақтастық педагогикасы

2. авторитарлық педагогика

3. прагматикалық педагогика

4. экзистенциализм педагогикасы

5. Вальдорф педагогикасы.

555. Мұғалімнің кәсіптік әлеуметтендірілуі анықтамасын белгілеңіз:

1. мұғалімнің кәсіптік ортаға енуі, педагогикалық тәжірибені меңгеруі; жинақталған тәжірибені белсенділікпен жүзеге асыру

2. педагогикалық іс-әрекет барысында аяқ астынан кездескен өзгеше қиындықтардан туындайтын жағдай

3. мұғалімнің оқушыларға ықпалы

4. мұғалімдік мамандықтың психологиялық ерекшеліктері

5. мұғалім мен оқушы қарым-қатынасының ерекшелігі.

556. Мұғалім имиджі дегеніміз?

1. мұғалімдік мамандықтыњ психологиялық ерекшелігі

2. мұғалімнің кәсіптік ортаға енуі

3. мұғалім мен оқушы қарым-қатынасының еркешелігі

4. мұғалімнің басшылығымен жас ұрпаққа білім беру

5. мұғалімнің тәрбиеленушілер, әріптестері, әлеуметтік орта алдындағы сыртқы бейнесі

557. «Мұғалім балалармен істес болады: егер олар бір нәрсені түсінбесе, онда мұғалім шәкірттерді кінәламай, олардың көкейіне қондыра алмағаны үшін өзін-өзі кәнғлауға тиіс» - деп педагогтардың қайсысы жазды?

1. Ы.Алтынсарин

2. А.Құнанбаев

3. М.Дулатов

4. Ш.Уәлиханов

5. М.Жұмабаев

558. Мұғалімнің шәкірттерге педагогикалық ықпал жасаудың негізгі бір құралы не болып табылады?

1. оқушылар арасындағы мұғалімнің беделі мен өнегесі

2. баланы жөнсіз жазалауы

3. баланы орынсыз мадақтау

4. педагогикалық іс-әрекет

5. жеке адамның бір істі игеруде алдына қойған мақсаты.

559. Мұғалімнің жеке басындағы болымды қасиеттердің бірі:

1. мұғалімнің баланы орынсыз мадақтауы

2. мұғалімнің балаға деген сүйіспеншілігі

3. мұғалімнің оқушыларға баға қоюда ымырашылдыққа баруы

4. алған білімімен ғана шектелуі

5. мұғалімнің баланы орынсыз жазалауы

560. Дидактикалық қабілет - бұл:

1. оқушыларға оқу материалын түсінікті етіп жеткізу, олардың білім дәрежесін, іскерлігі мен дағдысын дұрыс анықтай білу, пәнге қызығушылығын арттыру

2. тілдің көмегімен өз ойын, сезімін нақты және түсінікті етіп жеткізу

3. балалармен дұрыс қарым-қатынас жасай білу, педагогтік әдептілікті дамыту

4. мұғалім өз мамандығына тікелей қатысы жоқ түрлі спорт, шахмат ойындарымен, көркем өнер және түрлі өнер туындыларымен айналысып, оқушыларды қызықтыра білу

5. мұғалім қабілетінің пән саласына сәйкестігі

561. Коммуникативті қабілет - бұл:

1. оқушыларға оқу материалын түсінікті етіп жеткізу, олардың білім дәрежесін, іскерлігі мен дағдысын дұрыс анықтай білу, пғнге қызығушылығын арттыру

2. тілдің көмегімен өз ойын, сезімін нақты және түсінікті етіп жеткізу

3. балалармен дұрыс қарым-қатынас жасай білу, педагогтік әдептілікті дамыту

4. мұғалім өз мамандығына тікелей қатысы жоқ түрлі спорт, шахмат ойындарымен, көркем өнер және түрлі өнер туындыларымен айналысып, оқушыларды қызықтыра білу

5. мұғалім қабілетінің пән саласына сәйкестігі

562. Академиялық қабілет - бұл:

1. оқушыларға оқу материалын түсінікті етіп жеткізу, олардың білім дәрежесін, іскерлігі мен дағдысын дұрыс анықтай білу, пәнге қызығушылығын арттыру

2. тілдің көмегімен өз ойын, сезімін нақты және түсінікті етіп жеткізу

3. балалармен дұрыс қарым-қатынас жасай білу, педагогтік әдептілікті дамыту

4. мұғалім өз мамандығына тікелей қатысы жоқ түрлі спорт, шахмат ойындарымен, көркем өнер және түрлі өнер туындыларымен айналысып, оқушыларды қызықтыра білу

5. мұғалім қабілетінің пән саласына сәйкестігі

563. Қай мұғалім «Коммунар әдісін» қолданудың тиімді жолдарын іздестіруде?

1. И.П.Иванов

2. А.А.Смирнов

3. В.Ф.Шаталов

4. В.А.Сухомлинский

5. К.Д.Ушинский

564. Перцептивті қабілет - бұл:

1. оқушының ішкі дүниесін тани білу

2. тілдің көмегімен өз ойын, сезімін нақты және түсінікті етіп жеткізу

3. балалармен дұрыс қарым-қатынас жасай білу, педагогтік әдептілікті дамыту

4. мұғалім өз мамандығына тікелей қатысы жоқ түрлі спорт, шахмат ойындарымен, көркем өнер және түрлі өнер туындыларымен айналысып, оқушыларды қызықтыра білу

5. мұғалім қабілетінің пән саласына сәйкестігі

565. өз-өзін тәрбиелеу белсендіре түседі:

1. адамның өз мақсаты, идеалдары бойынша, өз-өзін өзгерту бағытында саналы іс-әрекеті

2. ұрпақтан-ұрпаққа жалғасатын тәжірибені игеруде ішкі өз-өзін ұйымдастыру жүйесі

3. ескіні жоғалту, жаңаны пайда қылу

4. іс-әрекет тәіслдерін игеру

5. жаңа білім іздестіру

566. Мұғалімдік мамандықтың басқа мамандықтардан айырмашылығы неде?

1. оларға өз еңбегінің жемісін бірден білу жазбаған

2. еңбек әрекеті саласында заңдар мен заңдық нормаларын білу

3. жеке тұлғаға сый құрмет ғана көрсету

4. адамдармен қарым-қатынаста болу

5. адамдарды емдеу

567. Инновация дегеніміз:

1. кәсіптік мектеп

2. жаңалық мазмұнды ұйымдастыру, жаңа нәтиже

3. балаларды отбасында тәрбиелеу

4. мектеп құжаттары

5. мектеп ісін басқару

568. Мұғалімнің кәсіби маңызды қасиеттерін белгілеңіз:

1. өз білімін жоғарлату

2. баланы орынсыз жазалау, мадақтау

3. оқушыларға сүйіспеншілік, педагогикалық процесті жүйелі жүргізу, бақылағыштық, шығармашылық

4. өзінің жоғарғы білімімен ғана шектелуі

5. мектеп ісін басқару

569. Қазақстанда қандай ғалымдардың зерттеулерінде оқытудың жаңа технологиялары жан-жақты қарастырылған:

1. Ж.Қараевтың, М.Жанпейсованың, Ш.Таубаеваның

2. В.А.Краковскийдің, Ғ.Жүнісбектіњ, Е.Күзембаевтің

3. А.С.Макаренконың, Р.Сейдахметованың, А.Ысқақовтың

4. А.Ысқақовтың, Г.Құрманғалиеваның, К.Ушинскийдің

5. А.Н.Леонтьевтің, А.А.Давыдовтың, Б.П.Есиповтың

570. Оқулықтың негізгі функциясы қандай?

1. ынталандыру

2. ақпараттандыру

3. бақылау

4. бағалау

5. диагностикалық

571. Мына анықтамада қандай түсінік берілген: «Адамның құндылығын, бостандыққа, бақытты болуға, өз қабілеттерін дамытуға құқығы бар екенін қолдайтын көзқарас

жүйесі» ?

1. гумандық

2. прагматикалық

3. неотомизм

4. бихевиризм

5. экзистенциализм

572. Мектепте негізгі тәрбиелік қызмет жүктеледі:

1. мектеп директорына

2. сынып жетекшісіне

3. пән мұғаліміне

4. сынып старостысына

5. мектеп директорының орынбасарына

573. Мұғалімдердің кәсіби деңгейін көтеретін формасы:

1. әдістемелік бірлестік

2. қайта даярлау институты

3. өздігінен білім алу

4. ақпараттық біліктігін көтеретін дәрістер

5. ұжымдық ақпараттық құрал

574. Педагогикалық еңбекте, еңбектің субъектісі болып табылады:

1. ата-ана

2. оқушы


3. тұлға

4. мұғалім

5. жетілген адам

575. Мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік ерекшеліктерін белгілеңіз:

1. тәжірибесі, жүріс-тұрысы

2. оның білім, білігі және тұлғалық қасиеті

3. мінез-құлқы, білімі

4. өзімшілдігі, жауапкершілігі

5. төзімшілділігі, тәкаппарлығы

576. «Педагогикалық процеске» ең алғаш анықтаманы қай педагог берді?

1. П.Ф.Каптерев

2. Н.К.Крупская

3. К.Д.Ушинский

4. Ж.Қараев

5. Ы.Алтынсарин

577. Қарым-қатынастың өзара байланысты үш қызметін (функциясын) белгілеңіз:

1. эволюциялық, революциялық, оперативті

2. оперативті, болжамды, құрастырушылық

3. коммуникативті, перцептивті, интерактивті

4. болжамды, ұйымдастырушылық, стратегиялық

5. стратегиялық, тактикалық, революциялық

578. Мектептегі әдістемелік жұмыстардың формаларын көрсетіңіз:

1. дербес және ұжымдық

2. топтық және бірізділік

3. жеке және қатынастық

4. дәстүрлі және ұжымдық

5. фронтальдық және жеке

579. әрбір мұғалім және тәрбиеші аттестациядан қай жылы және неше рет өтеді?

1. 3 жылда 2 рет

2. 5 жылда 1 рет

3. 5 жылда 3 рет

4. 1 жылда 1 рет

5. 2 жылда 1 рет

580. ұйымдастырушылық қабілеттің дұрыс анықтамасын белгілеңіз:

1. оқушылар ұжымына, олардың өзін-өзі басқару ісіне дұрыс басшылық ету, оны ұйымдастыра білу

2. тілдің көмегімен өз ойын, сезімін нақты және түсінікті етіп жеткізу

3. балалармен дұрыс қарым-қатынас жасай білу, педагогтік әдептілікті дамыту

4. мұғалім өз мамандығына тікелей қатысы жоқ түрлі спорт, шахмат ойындарымен, көркем өнер және түрлі өнер туындыларымен айналысып, оқушыларды қызықтыра білу

5. мұғалім қабілетінің пән саласына сәйкестігі

581. Сөйлеу қабілетінің дұрыс анықтамасын белгілеңіз:

1. оқушылар ұжымына, олардың өзін-өзі басқару ісіне дұрыс басшылық ету, оны ұйымдастыра білу

2. тілдің көмегімен өз ойын, сезімін нақты және түсінікті етіп жеткізу

3. балалармен дұрыс қарым-қатынас жасай білу, педагогтік әдептілікті дамыту

4. мұғалім өз мамандығына тікелей қатысы жоқ түрлі спорт, шахмат ойындарымен, көркем өнер және түрлі өнер туындыларымен айналысып, оқушыларды қызықтыра білу

5. мұғалім қабілетінің пән саласына сәйкестігі

582. Конструктивті қабілеттің дұрыс анықтамасын белгілеңіз:

1. оқу тәрбие міндеттерін шешудің ең үйлесімді жолдарын іздестіру, оқу және тәрбие жұмысының формалары мен әдістерінің мазмұнын анықтау, педагогтық тапқырлықты дамыту

2. тілдің көмегімен өз ойын, сезімін нақты және түсінікті етіп жеткізу

3. балалармен дұрыс қарым-қатынас жасай білу, педагогтік әдептілікті дамыту

4. мұғалім өз мамандығына тікелей қатысы жоқ түрлі спорт, шахмат ойындарымен, көркем өнер және түрлі өнер туындыларымен айналысып, оқушыларды қызықтыра білу

5. мұғалім қабілетінің пән саласына сәйкестігі

583. Оқушылардың білімін бақылау болып саналмайды:

1. күнделікті

2. бір рет

3. үнемі

4. қорытынды

5. аралық

584. Мұғалімнің инновациялық іс-әрекетін ұйымдастыруға жатады:

1. оқушылардың ойын, іс-әрекетін ұйымдастыру

2. танымдық іс-әрекетін белсендендіру

3. дәстүрлі емес оқыту әдісін қолдану

4. оқытудың жаңа білімдендіру технологиясын қолдану

5. оқытудың авторлық моделін дайындау

585. Мұғалімнің сабаққа даярлығы:

1. сабақ тақырыбына байланысты картотека жасау

2. бағдарламаны, календарлық жоспарды, оқулықты, берілген тақырып бойынша қосымша материалды зерттеу, оқушылар үшін тапсырмаларды іріктеу, әдістемелік әдебиеттерді зерттеу

3. сабақтың тақырыбына байланысты тақырыптық жоспарды құру

4. сабақтың тақырыбына байланысты әдебиеттерді оқу жғне талдау

5. сабақатың тақырыбына байланысты әдістемелік нұсқауларды оқып үйрену

586. Мұғалімнің шешімі тиімді болмайды, егер ол:

1. диагностикада жинақталмаса

2. мектеп әкімшілгі қолдамаса

3. оқушыларды тарту және қызықтыру жүзеге аспаса

4. оныңөзіндік қызығушылығы ескерілмесе

5. ата-аналармен келісілмесе

587. Жоғры сынып оқушыларының белгілі бір нәрсеге қатынасын қалыптастыруға көбірек әсер ететін:

1. ата-аналар пікірі

2. жолдастарының пікірі

3. мұғалімдер пікірі

4. өз пікірі

5. ұжым пікірі

588. Оқу пәндерінің құрамы әр жыл сайын қандай құжатпен реттеледі?

1. мектептің жылдық жоспарымен

2. мектеп жарғысымен

3. оқу бағдарламаларымен

4. оқу жоспарымен

5. күнтізбелік жоспармен

589. Сабақ жоспарын, мұғалім қандай жоспардың негізінде құрады?

1. тақырыптық

2. жылдық

3. перспективалық

4. тәрбие жұмысының жоспарына

5. жарты жылдық жоспарға

590. Мектеп пен отбасының қарым-қатынасы болып табылмайтын форма:

1. ата-аналар

2. спорттық жарыстар

3. туристік саяхат

4. үйірме жұмыстары

5. әдебиетті бірлесе оқу

591. Технологиялардың негізгі аспектілеріне жататындар:

1. прессеуальдық іс-әрекет

2. ғылыми-техникалық

3. эмоционалдық

4. ұйымдастырушылық

5. формальды-техникалық

592. Мектептегі білім беру мазмұнын анықтайтын негізгі құжаттар:

1. оқулықтар, оқу жоспары, оқу бағдарламалары

2. газеттер, журналдар және басқа да баспасөз беттері

3. әдістемелік оқулықтар

4. мектептегі тәрбие жұмысының жоспары

5. сынып жетекшісінің жұмыс жоспары

593. Мектептегі басқаратын жоғарғы орган:

1. оқушылар комитеті

2. әдістемелік бірлестік

3. ата-аналар ұжымы

4. педагогикалық кењес

5. қоғамдық бірлестік

594. әдістемелік бірлестіктердің қызметіне не жатпайды:

1. оқылатын нақты оқу пәндеріне озат іс-тәжірибелер мен теорияны тәжірибеге енгізу мен зерттеу

2. жаңа педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерді оқып үйренуге, мұғалімдерді қызықтыруға дағдыландырудағы

3. тақырыптық жоспарлау

4. тақырыптық, алдын-ала қорытынды бақылау

5. ғылыми-тәжірибелі конференция, семинар, практикумдарды ұйымдастыру

595. Жоғарғы сынып оқушыларының негізгі іс-әрекеттерінің түрі:

1. оқу-танымдық

2. ойын ойнау

3. еңбек етушілік

4. спортпен шұғылдану

5. көркем шығармашылық

596. Оқушыларды тәрбиелеудегі іс-әрекеттің орны:

1. қосымша рөл

2. екінші рөл

3. белгісіз рөл

4. негізгі рөл

5. маңызды рөл

597. ғылымға негізделген педагогикалық процестің даму стратегиясын басқарудың коллегиялды органы:

1. әдістемелік кеңес

2. мектептегі педагогикалық кенес

3. отырыс

4. өндірістік жиналыс

5. пәндік бірлестіктер

598. Педагогикалық іс-әрекеттің конструктивтік компонентін анықтайтын біліктер тобы:

1. педагогтың оқушымен қатынасын құру

2. оқушыны түрлі іс-әрекетке қатыстыру, ұжым құру, біріккен іс-әрекетті ұйымдастыру

3. оқу материалын таңдап алу, жоспарлау, құру

4. ұжым құру, қатынас құру

5. қатынас құру, жоспарлау

599. Мұғалім туралы алғаш құнды пікір айтқан қазақ ақыны...

1. Шәкәрім Құдайбердиев

2. Ыбырай Алтынсарин

3. Ж. Аймауытов

4. А. Байтұрсынов

5. Шоқан Уәлиханов

600. Мұғалімдерді жұмысқа алу, оларды жұмыстан босату

1. білім беру жергілікті басқармасының міндеті

2. мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасарының міндеті

3. мектеп директорныңы тәрбие ісі жөніндегі орынбасарының міндеті

4. мектеп кеңесінің шешімі

5. мектеп директорының міндеті«Тарихты оқытуәдістемесі» пәні бойынша оқу-әдістемелік қамсыздану картасы
Сабақ түрі (лекция, семинар, СОӨЖ)

Сағ. саны

Тақырып атауы

Өткізілетін сабақтың мақсаты мен міндеті

Тақырып бойынша қолданылатын әдебиет

Әдістемелік нұсқаулар

Қосымша пайдаланы­латын ма­териалдар (схемалар, заңдар)

Техникалық құрал-жабдықтар

Тақырып бойынша СОӨЖ

Тақырып бойынша СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Лекция

2

Жалпы тарих әдістеме курсынын пәні мен мақсаты

Тарихты оқыту әдістемесін педагогикалық ғылым ретінде түсіндіру әдістеменің негізгі мақсаттары мен функцияларын көрсету.

Тұрлығулов Т. Тарих сабағын жетілдіру жолдары А., 1984


Педагогикалық жүйе бойынша оқу этаптарын белгілеу

Қазақстанның ХІХ-ХХ ғ. басындағы оқу жүйесі


ҚР білім заңы

Тарих бағдарламасы 5-11 сынып А., 1993 А., 2000


2

Лекция

2

Мектептегі тарихи білім білім берудін қазіргі жүйесі.

Тарихи білім беру құрылымын құрастыра отырып, Қазақстанда мектептерде тарихи білім берудін қазіргі жүйесінің ерекшеліктерін көру.

Отан тану курсының бағдарламасы. Отан тану курсын оқыту туралы әдістемелік ұсыныстар).

А., 1992Мектептік тарих оқулықтарына мінездеме беру.

Студенттерге оқулықпен жұмыс жасауда қолданатын әдістерімен таныстыру; оқу; саралап оқу; талдау; тезис жазу; т.б.ҚР білім заңы

Тарих бағдарламасы 5-11 сынып А., 1993 А., 2000


3

Лекция

2

Тарихты оқыту процесінде оқушылардың іскерлігінің қалыптасуы

Оқушыларды оқыту процесінде дамитын іскерлігін бекіту

Ковжасарова М.Р.,т.б. Технологизация учебного процесса: казахстанский опыт.- Алматы: «Зият-Пресс», 2005.-224с.

Оқулықтардың структурасын анықтау, әр элементтерін талдау ( тақырыптың атауы, бөлінісі , сұрақтар, тапсырмалар, т.б.).
. Қазақстан тарихы курсы бойынша қолданатын қосымша құралдар (хрестоматия, әдебиет, техника құралдары) дидактикалық материал

4

Лекция

2

Мектептегі тарихи білімнін қалыптасуы.


Тарихи білімнің негізінің функцмясын анықтау, тарихты білімнің құрылымын көрсету, оқушылардың қабілетіне байланысты, тарихты оқыту барысында білімді меңгеру процесін бақылау.


Тұрлдығұлов т. Тарих сабағын жетілдіру жолдары. А., 1984

Шаймерденова К.Ш. Қазіргі сабақ және өзекті мәселелері. А., 1990Тарих бойынша мектеп бағдарламасынасараптамаберу.
Тарих бағдарламасы 5-11 сынып А., 1993 А., 2000
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет