5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет14/41
Дата05.11.2016
өлшемі7,12 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   41

Курстың/пәннің мазмұны:

Баян аспабы таңдау, көркем қабылдау, түйсік процестерімен тығыз байланыста болғандықтан оушылардың бойындағы сезіну қасиетіне, музыкалық қабілетің жан-жақты ашылуына ықпал етеді.Ұсынылатын әдебиет:

Спанов Ө. Домбыра үйренейік.

Жайымов А., Бүркітов С., Ысқақов Б. Домбыра үйрену мектебі.Алматы «Өнер» 1992 ж

Мерембаев Қ. «Домбыраға арналған педагогикалық репертуар» Домбыраға арналған пьесалар жинағы. Алматы «өнер» 1987ж.

ТҚалауов Т. «Сыр сазы» Алматы 2000ж

Мұхитов Қ., Досымжанов Қ. «Домбыраға арналған хрестоматия» Алматы 1984ж

Шегебаева Н. Домбыраға арналған күйлермен шығармалар. Астана.2006ж

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интерактивтік тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Жалпы фортепиано

Пәннің коды: ZhF 2/3 309

Пәннің типі: Кәсіби, элективті

Оқу жылы: 2- ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3,4

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Искакова Ж. – педагогика ғылымының кандидаты, академиялық доцент

Курстың мақсаты: Музыкалық аспапта фортепиано негізгі ойнау әдістілдігіне оқыту.

Деректемелері/Пререквизиттері: музыка теориясынынң негіздері, сольфеджио, мектеп әндерін сүйемелдеу; концертмейстерлік класс, қосымша аспап.

Курстың/пәннің мазмұны: Өз бетінше жұмыс істей алатын, педагогикалық шығармашылы5s жоғары және қажетті әдістерді меңгерген болашақ музыка пәнінің мұғалімдерін тәрбиелеу.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Басурманов. Самоучитель игре на баяне

2. Альфред Мирек.Школа игры на аккордеоне.

3. Хрестоматия педагогического репертуара.5класс

4. Ошлаков К. Школа игры на баяне.

5. Тұяқбаев Д., Гайсин А. Прогрессивная школа игры на баяне.Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы.

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интерактивтік тақта
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Вокал класы

Пәннің коды: YK 1/2/3 308

Пәннің типі: Кәсіби, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 1 KZ кредиті = 2 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Байбулова Г.Т. – оқытушы

Курстың мақсаты: Жан-жақты дамытылған түлғаны тәрбиелеуге назар аудара отырып, музыка педагогика факультеттеріндегі кәсіби орындау шеберлігі қалыптасқан, вокал өнерінің барлық саласынан білімдер және оларды өз шәкірттеріне толыққанды жеткізе алатын, өз бетінше жұмыс істеуге қабілетті музыка мұғалімдерін даярлау.

Деректемелері/Пререквизиттері: жақсы музыкалық қабілет

Курстың/пәннің мазмұны: Орындаушылықтың академиялық мәнеріне жетуде вокалдық-педагогикалық білім мен іс-керлікті қалыптастыру. Ән айтуда дауыс аппаратының ерекшелігі және вокалдық әдістеменің негіздері. Вокалдық орындаушылықтың мәдениеті. Жеке ән айту және ансамбльде ән айту. Балалар дауыстарын дамытудағы ерекшеліктерді білу және де жас ерекшеліктеріне сай оны қорғаудың әдістемесі. Ән айту өнерінің түрлі бағыттары, негізгі вокалдық мектептер. Әншінің музыкалық-педагогикалық тәрбиесінің принциптері. Балалар дауысымен жұмыс істеу әдістемесін меңгеру.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. М.,1989

 2. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М.,1968.

 3. Әбікейұлы Қ. Кәсіби әншілік өнері. А.,2003.

 4. Баймулдина Ж. Как овладеть голосом. А.,1991.

 5. Көпбаев А. Болашақ музыка мұғалімдерінің вокалдық қабілеттерін қалыптастыру және дамыту жолы. А.,2005

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интерактивтік тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Қазіргі музыкалық педагогикалық жүйе

Пәннің коды: 2301

Пәннің типі: Кәсіби, элективті

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Сүлейменова Б. – педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Қазіргі кезеңдегі түрлі типтегі музыкалық оқу орындарының білім мен тәрбие беру мазмұны, ұстанымдары мен әдістемелерін таныстыру, білім алушыларға музыкалық білім берудің негізгі категориялары мен заңдылықтарын игерту.

Деректемелері/Пререквизиттері: Музыкалық орындаушылық, тарихи-теориялық циклдер психолого-педагогикалық пәндер бойынша студенттердің білімінің болуы.

Курстың/пәннің мазмұны: Пән бүгінгі күні музыкалық білім беру жүйесінде қалыптасқан музыкалық білім беру бағытындағы жалпыға міндетті білім, қосымша музыкалық білім орта арнаулы кәсіби оқу орындары, жоғары оқу орындарындағы музыкалық білім беруді ұйымдастыру формалары мен мазмұнымен таныстырады.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Абдулин Э.Б.., Николаева Е.В.Теория музыкального образования:М.,2004

2. Абдулин Э.Б.., Николаева Е.В. Методика музыкального образования. М.2006

3.Ұзақбаева С.А. Өміршең өнер өрісі.-Алматы, 1998

4. Дүйсембінова Р.К. Музыкалық білім беру педагогикасы, Талдықорған 2006

5. Касенова Р. «Музыкалық білім берудің тарихы мен теориясы»

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интерактивтік тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Музыка мұғалімі және музыкалық инновациялық технологиялары

Пәннің коды: MMMIT 2/3 303

Пәннің типі: Базалық, элективті

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Салманов Р. – академиялық профессор

Курстың мақсаты: Музыкалық заманауи дамыған арнайы музыкалық компьютерлік технологияларды игеру арқылы музыка пәні оқытушыларының кәсіби біліктілігін арттыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Музыкалық білім беру әдістемесі пәнінен меңгерген теориялық білімі, қабілеттілігі, музыкалық теориялық білігі, музыка жанрларының ерекшеліктеріне деген сауаттылығы.

Курстың/пәннің мазмұны: Технология дамыған қазіргі уақыттағы арнайы музыкалық компьютерлік технологиялардың қолдану тиімдігілігі мақсатында игерілетін МКТ түрлерімен жалпылама түсінік: компьютерлік ноталық редакторлар, аудио редакторлар арнайы семплерлер, секвенциялар, софттар, т.б. Көрсетілген компьютерлік бағдарламаларды игеру арқылы музыка пәнін тиімді жүргізу әдістемелеріне машықтану.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Ажибаев Ж. В городском саду. Популярные произведения для духового оркестра. Выпуск 4. Партитура. /Ажибаев Ж. Москва: «Музыка» баспасы., 1988.- 111 с.

2. Бородин А. Князь Игорь. Опера. Партитура. Том 1: /Бородин А. Москва: «Музыка» баспасы., 1979.- 378 с.

3. Бородин А. Князь Игорь. Опера. Партитура. Том 2: /Бородин А. Москва: «Музыка» баспасы., 1979.- 378 с.4.

4. Брусиловский Е. 6-шы симфония (Құрманғазы). Үлкен симфониялық оркестрге арналған партитура. Брусиловский Е. Москва:«Советский композитор» баспасы., 1971.- 265 с.

5. Бейдер Т, Левандовская Л. Пение в школе. 1-3 классы. Пособие для учителя. Выпуск 1. /Бейдер Т, Левандовская Л. Москва: «Музыка» баспасы., 1972.-181 с.

6. Ғизатов Б. Қазахстанның әндері. Қазақ композиторларының вокалдық шығармалары. /Ғизатов Б. Киев: «Музична Украина» баспасы., 1972.-102 с.

7. Глинка М. Руслан и Людмила. Опера. Партитура. /Глинка М. Москва: «Музыка» баспасы., 1979.-395 с.

8. Ғ.Жұбанова . Еңлік - Кебек. Опера-клавир. Ғ.Жұбанова Москва: «Советский композитор» баспасы., 1981.- 299 с.

9. Копческий Н. Полифонические пьесы. Педагогический репертуар хрестоматия для фортепиано. Выпуск 1. 6-й класс. ДМШ. /Копческий Н. Москва: «Музыка» баспасы., 1983.- 48 с.

10. Локшин Д. Зарубежная хоровая литература. Выпуск 2. Учебное пособие. /Локшин Д. Москва: «Музыка» баспасы., 1966.- 290 с.

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интерактивтік тақта.

Оқытудың қосымша түрлері – 4 кредит (ECTS 6)

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Ырғақ – 4 кредит (ECTS 6)

Пәннің коды:

Пәннің типі: Оқытудың қосымша түрлері

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3,4

Кредит саны: 4 KZ кредиті = 6 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Қартабаева Ә. - оқытушы

Курстың мақсаты: Аталған пән жоғарғы оқу орындарында оқытудың қосымша түрлері ретінде ендірілген. Пәннің мақсаты болашақ мұғалім дердің би өнерінің қыр сырымен таныстыру, әдемілікке ұйрету, оныигеріп қана қоймай, өзінің әсем қимылымен, сәнді киімімен, әдемі бітімімен үлгі бола білуге үйрету.

Деректемелері/Пререквизиттері: Дене шынықтыру, балетмейстер өнері, хореографиялық мұра, тренаж класс.

Курстың/пәннің мазмұны: Ырғақты биімен айналысу ағзаның дұрыс жетілуіне, икемділікті, ептілікті, дене буындарының созылмалығын, бұлшық еттің дұрыс шынығуына, дене бітімінің әдемі қалыптасуына, әсемдікті сезіне білуге жағыдай жасанды. Практикалық орындау ебедейсіздік, икемсіздік қабілеттерінен арылып, билеу шеберлігін шыңдауға, әуен екпінін сезінуге, жадыда сақтау, есту, ойлау қабілетінің артуына, ынтасын, қимыл координациясын, бір уақытта бірнеше көзғалысты орындау алу дағыларын жетілдіруге көмектеседі. Өйткені, бұл сабақта адамның өз денесін, оның қимыл қозғалысын меңгере білуге тәрбиелейді.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Чижова А. Танцует «Березка» М., 1999

2. Анастафьев Д. Народные таланты.

3. Ленинградский гос.хореографический техникум «Классики хореографии»

4. Чернова Н. От Гельцр до Улановой

5. Аркина. Н. Языком танца

6. Захаров Р. Беседа о танце

7. Богатков Л. Танцы народов мираСабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интерактивтік тақта.
Базалық пәндер - 21 кредит (ECTS 31,5)

Міндетті пәндер - 7 кредит (ECTS 10,5)
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Кәсіби қазақ/орыс/тілі

Пәннің коды: KKT 3207

Пәннің типі: Базалық, міндетті пәндер

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Дауылбаева Г. – аға оқытушы

Курстың мақсаты: формирование у будущих специалистов коммуникативной компетенции, т.е. способности решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные задачи в конкретных речевых ситуациях.

Деректемелері/Пререквизиттері: Курс рассчитан на студентов, знакомых с системой русского языка и особенностями реализации языковых единиц в различных ситуациях словесного общения.

Курстың/пәннің мазмұны: Способы связи предложений в тексте. Роль предложения в тексте. Основные виды переработки текста. План. Функционально-смысловые типы речи.Языковые особенности повествования. Использование повествования во всех функциональных стилях. Рассуждение как тип речи. Жанры деловых бумаг. Публицистический стиль. Функции публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические признаки публицистического стиля.Устранение смешения стилей. Редактирование текстов

Ұсынылатын әдебиет:

1.Имангалиева Г.С. Русский язык. Астана, 2006 г.

2. Жаналина Л.К., Мусатаева М.Ш. Русский язык. Алматы, 2005 г.

З.Городилова Г.Г. Русский язык. Основной курс. М., 1990 г.

4. Абдыкулова К.Е., Ким Г.В. Русский язык. Алматы, 1995 г.

5.Благочиннова Т. и другие. Русский язык. Корректировочный курс.

Алматы 1997 год.

6.Городилова Г.Г., Хмара А.Г. Практикум по развитию речи. (4.1), Л.,1988г.

7. Метса А.А. и др. «Русский язык. Аудиовизуальный курс», М., 1991г.

8. Шаяхметова Н.К. «Обучение научному стилю речи» Алматы, 2006 г.

9. Тюлебаева М.Р. «Русский язык для юристов», Алматы, 2005 г.

10. Миронова В.Г. Обучение научному стилю речи. Алматы, 1993 г.Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интерактивтік тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Кәсіби бағытталған шетел тілі

Пәннің коды: KBShT 3208

Пәннің типі: Базалық, міндетті пәндер

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Кандазадаева Ш. – аға оқытушы

Курстың мақсаты: Студентке шетел тілінде коммуникативтiк iс –aрекеттiн жане жазбаша турлерiне машыктандыру. Шетел тілін толық меңгерту.

Деректемелері/Пререквизиттері: Студент окып үйреніп жатқан елдің мәдениеті саясаты экономикасы туралы мәліметтермен таныстыру.

Курстың/пәннің мазмұны: Phonetics Ағылшын тілінің алфавитімен,дыбыстармен,буын түрлерімен және негізгі жұрнақтар мен қосымшалардың оқылуымен таныстыру.Қазақ тілі мен ағылшын тілі арасындағы грамматикалық айырмашылықтарды түсіндіру.Дыбыстардың айтылуына арналған жаттығулармен бекіту.Белгісіздік және белгілілік артиклдері.Тәуелдік есімдіктер,сілтеу есімдіктерінің қолданылуы.Болымды,болымсыз және сұраулы сөйлемдер.Жабық сұрақтың жасалу жолдарымен таныстыру.Енгізілген грамматиканы жаттығулармен бекіту.Зат есімнің көпше түрі.Талғау сұрақ.Орамды сөйлемдерін таныстыра отырып жаттығулар орындау. Жаңа сөздерді енгізу.Текстпен жұмыс.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Жаңабаева К. Basic English. Практическое пособие по изучению основ английского языка.

Алматы, 2003

2. Бонк Н.А. Учебник английского языка. Часть ІІ, Москва, 1999 ж

3. Каирбаева. Учебник английского языка. Москва, 2004г.

4. Каирбаева. Учебник английского языка.Москва, 2004г. 5. Бурлак А.И. Учебник английского языка.1989 6. Дудкина Г.А., Павлова М.В. Учебник английского языка для делового общения. 7. Синявская Е.В., Гальперина А.А. Пособие по развитию навыков устной речи на английском языке. 8.Казак тілі Алматы 1999 9.Улицы Кызылорды 2009Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интерактивтік тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Музыканы оқыту әдістемесі

Пәннің коды: MOA 3209

Пәннің типі: Базалық, міндетті пәндер

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 3 KZ кредиті = 5 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Сүлейменова Б. – п.ғ.к., аға оқытушы

Курстың мақсаты: «Музыка пәнін оқыту әдістемесі» пәнінің мақсаты болашақ музыка мұғалімдерін жалпы білім беретін мектептерде оқыту процесін нәтижелі ұйымдастыруға қажетті әдістемелік, кәсіби тұрғыдан педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастыра білуге даярлау.

Деректемелері/Пререквизиттері: Музыкалық білім берудің тарихы мен теорииясы

Курстың/пәннің мазмұны: Студенттердің пән мазмұны, оның бөлімдері, бағыттары туралы мағлұматтар алуларына мүмкіндік туғызу: Жалпы білім беретін мектептің әр сыныптарында музыкадан бағдарламаларды жүзеге асыруда оқушылардың жас ерекшеліктерін, қызығушылықтарын, бейімділіктерін ескере отырып, музыкалық жұмыстардың әдістемелерін меңгеруге көмектесу; Музыкалық іс әректтерді ұйымдастыру әдістемесінде өзінің тәжірибелерін жинау үшін шығармашылық ізденуіне жағдай жасау;

музыкалық қызметтің түрлерінде мұғалімнің жеке тұлғалық кәсіби педагогикалық қасиеттеріне ие болуына көмектесу.Ұсынылатын әдебиет:

1.Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. М.,2004.

2.Абдуллин Э.Б. Николаева Е.В. Методика музыкального образования. М.: Музыка, 2006

3. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки М.,2005

4.Р.К .Дүйсембінова Музыкалық білім беру педагогикасы, Талдықорған 2006

5.Касенова Р.К., Танкешова Ф.С. Музыкалық білім беру әдістемесі: - оқулық Шымкент қаласы, 2008.

6.П.Сағынтаев, А.Шәкірбаева «Бастауыш сыныптарда музыкалық тәрбие беру әдістері» Алматы .,1996

7.Қазақстан Республикасы Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары. Жалпы бастауыш білім.-Алматы , 2002

8.Мұқанов М.М. Жас және педагогикалық психология. - Алматы, 1981.Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интерактивтік тақта.
Базалық пәндер

Таңдау пәндер - 14 кредит (ECTS 21)
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Сольфеджио

Пәннің коды: Sol 1/ 2/3/ 203

Пәннің типі: Базалық, элективті

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Аққұлова С. – акад.доцент

Курстың мақсаты: Сольфеджио курсының негізгі мақсаты студенттердің есту қабілетін дамыту. Сонымен қатар педагогикалық тәсілдерді үйрену арқылы жалпы білім беретін мектептерде, педагогикалық училищелерде сольфеджиодан сабақ беруге қажетті тәжірибе жинақтау көзделеді.

Деректемелері/Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздері»

Курстың/пәннің мазмұны: Сольфеджио пәні музыкалық педагогика факультетіндегі музыкалық, теориялық пәндер циклы ішінде аса маңызды орын алады. Сольфеджионы оқытудың мақсаты-студенттердің дыбыстарды есту, дыбыстардың жоғары-төмендігін, метрикалық, құрылыстық естілу дәрежесін, музыканы жадына тоқу қабілетін дамыту. Мұның бәрі- музыканы кәсіптік түрде қабылдауға керекті шарттар.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Калмыков, Фридкин. Сольфеджио 1 гол.

 2. Фридкин. Чтение с листа на уроках сольфеджио

 3. Ладухин Н. Сольфеджио

 4. Жусубалиев Б. Сольфеджио

 5. Музыкальные диктанты

6. Бекхожина Т: Қазақтың 200 әні.

7. Біржан: Әндер жинағы.8. Ахан Сері: Әндер жинағы.

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интерактивтік тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Қазақ музыкасының тарихы

Пәннің коды: КТМ 3204

Пәннің типі: Базалық, элективті

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 3 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Оспанов Б. – ө.к., академиялық доцент

Курстың мақсаты: «Қазақ музыкасының тарихы» - музыкалық мәдениетіміздің тарихи арналарын зерттейтін пәндер саласының бірі. Оның қамтитын саласы - VІІ-ХVІІ ғасырлар арасындағы музыкалық мәдениет көріністері, түрлі жазбалардағы музыка өнеріне қатысты мәліметтер, музыкалық эпикалық дәстүр, халықтық кәсіби күйшілік және әншілік дәстүр. Пән музыка тарихынан жан-жақты білім мен білігі бар, сол білімін келешекте мектеп оқушыларына жеткізе алатын, өз бетінше музыкалық тарихи әдебиеттерді игере алатын жас мамандарды тәрбиелеу.

Деректемелері/Пререквизиттері: «Қазақ музыка тарихы» пәні отандық музыка тарихының курсы. Пән алдында «Музыкалық этнография» пәні өткізіледі.

Курстың/пәннің мазмұны: Қазақ музыкасының дамуының негізгі кезеңдері. Қазақстанның музыкалық мәдениет тарихының ежелгі кезеңі. 19-20 ғасырдағы қазақ музыкасының тарихы. Ақын, термеші, сері, жырау, салдардың өнерлері. Қазақстанның музыкалық өнерінің бірінші декадасы. Қазіргі таңдағы қазақ музыкасы. Атақты танымал Қазақстан композиторларының стиль ерекшеліктері. Балалардың музыкалық әндер шығармашылығы.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Аравин П. Жанр инструментальной музыки. –А.,1970.

 2. Аравин П. Степные созвездия. – А.,1978.

 3. Ахметова М. Песня и современность. – А.,1968.

 4. Ахметова М. Қазақ әндері. – А.,1974.

 5. Ахметова М., Ән өнері және уақыт. – А.,1989.

 6. Ахметова М. Традиции казахской песенной культуры. – А.,1984.

 7. Әуезов М. Әр жылдар ойлары. – А.,1961.

 8. Байгаскина А. Ритмика казахской традиционной песни. – А.,1991.

 9. Бердібаев р. Сарқылмас қазына. – А.,1983.

 10. Бекенов У. Күй табиғаты. – А.,1978.

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интерактивтік тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Әлем музыкасының тарихы

Пәннің коды: АМТ 3205

Пәннің типі: Базалық, элективті

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 3 KZ кредиті = 5 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Оспанов Б.Ж. – ө.к., академиялық доцент

Курстың мақсаты: Музыка-педагогикалық факультетінің болашақ мамандарының кәсіби дайындығында музыка тарихы курсының маңызы өте зор. «Шетел музыкасының тарихы» курсында өткен заман мен қазіргі дәуір классиктерінің шығармашылық мұрасын тарихи-хронологиялық ретпен зерттеу, біртұтас тарихи дамып келген, әлеуметтік тарихи процеспен тығыз байланыстағы құбылыс болып отырған музыкалық өнер туралы студенттердің түсінігін қалыптастыру.

Каталог: docs -> wepsait
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
wepsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
wepsait -> 5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
wepsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
wepsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   41
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет