Қазақстан республикасыныңбілім және ғылым министрлігі


Практикалық және семинар сабағының сұрақтарыбет11/11
Дата05.11.2016
өлшемі2,61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3 Практикалық және семинар сабағының сұрақтары.
1 семинар сабағы. Ғылыми білімдер жүйесіндегі басқару психологиясының алатын орны

Мақсаты: Басқарудың қоғам өмірінде алатын орны мен роліне және басқару психологиясының теориялық негіздеріне назар аудара отырып, оныңқоғам дамуының әр түрлі кезеңдерінде адамдардың жүріс-тұрысын басқару мақсатында психологиялық білімдерді қолдану қажеттілігіне көз жеткізу.

1 практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқау

Басқару психологиясының дамуына үлкен үлес қосқан ғалымдар зерттеулерін салыстыра отырып, басқару психологиясының даму кезеңдеріне салыстырмалы сараптама жасаңыз.

Талқылауға арналған сұрақтар:


 1. Басқару психологиясының теориялық негізі, пәні және мақсат-міндеттері

 2. Қоғам өмірінде басқарудың атқаратын ролі

 3. Қоғам дамуының әр түрлі кезеңдерінде адамдардың жүріс-тұрысын басқару мақсатында психологиялық білімдерді қолдану

Пайдаланылатын әдебиеттер:

 1. Самыгин С.И.,Столяренко Л.Д. Психология управления. – Ростов – на – Дону, 2008

 2. Морозов, А.В. Управленческая психология: учеб. для ссузов и вузов / А.В. Морозов.- 4-е изд., испр. и доп.- М.: Академ.проект: Фонд "Мир", 2008

 3. Волкогонова, О.Д. Управленческая психология: учебник для студ.учреждений сред.спец.образования / О.Д. Волкогонова; А.Т.Зуб.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007

2 семинар сабағы. Басқарудың психологиялық теорияларыМақсаты: Ф.У.Тейлор бойынша басқарудың негізгі принциптері мен басқарудың классикалық мектебінің өкілі – А.Файоль, адамдық қатынас мектебі және Э.Мэйо және Г.Кунц және С.О.Доннеллдың зерттеулеріне талдау жүргізу арқылы басқару психологиясының ғылым ретінде қалыптасуын қарастыру

2 практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқау

Басқару психологиясының негізгі ұғымдарына анықтама беріңіз. ХХ ғ. қоғам дамуының басқару психологиясының ғылым ретінде дамуына тигізген әсеріне талдау жасаңыз.

Талқылауға арналған сұрақтар:

1. ХХ ғ. өндірістік күшінің даму тарихында «адам-өндіріс орта – машиан» мәселесі.

2. Ф.У.Тейлор бойынша басқарудың негізгі принциптері

3. Басқарудың классикалық мектебінің өкілі – А.Файоль 1. Адамдық қатынас мектебі және Э.Мэйо және Г.Кунц және С.О.Доннелл басқарудың негізгі функциялары жайлы

 2. Отандық психология зерттеулеріндегі басқарудың мәні (В.Г.Афанасьев, А.Н.Китов, В.Ф.Рубахин, А.Л.Журавлев, Т.С.Кабаченко).

Пайдаланылатын әдебиеттер:

 1. Самыгин С.И.,Столяренко Л.Д. Психология управления. – Ростов – на – Дону, 2008

 2. Морозов, А.В. Управленческая психология: учеб. для ссузов и вузов / А.В. Морозов.- 4-е изд., испр. и доп.- М.: Академ.проект: Фонд "Мир", 2008

 3. Волкогонова, О.Д. Управленческая психология: учебник для студ.учреждений сред.спец.образования / О.Д. Волкогонова; А.Т.Зуб.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007

3 семинар сабағы. Еңбек іс-әрекетіндегі жеке тұлға типологиясыМақсаты: №3 практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқау

Жетекші және мекеме арасындағы байланысты ашып, мекеменің құрылымдары түрлерінің қалыптасуының арнаулы және жалпы заңдылықтарына көңіл аударыңыз.Талқылауға арналған сұрақтар:

 1. «Мекеме» ұғымының жүйелік мәні. Мекеменің формалды және формалды емес құрылымы

 2. Мекемедегі жеке адамның алатын орны, рольдердің жиынтығы

 3. Мекеме және басқару туралы қазіргі ойлар

Пайдаланылатын әдебиеттер:

 1. Паркинсон С.Н., Рустомджи М.К. Искусство управления. С-Пб,1992

 2. Морозов, А.В. Управленческая психология: учеб. для ссузов и вузов / А.В. Морозов.- 4-е изд., испр. и доп.- М.: Академ.проект: Фонд "Мир", 2008;

 3. Смирнов, В.Н. Психология управления персоналом в экстремальных условиях: учеб.пособие для вузов / В.Н. Смирнов.- М.: Академия, 2007

 4. Андреева Г.М. Социальная психология. М.,1994

4 семинар сабағы. Басқару іс-әрекетіндегі мінез мәселесі

Мақсаты: Басқару іс-әрекетінің индивидуалды стильдерінің классификациясын талдай отырып, басқару іс-әрекетіне психологиялық мінездеме беру

4 практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқауБасқарудың мазмұндық мінездемесін беріңіз. Мекемедегі бағынудағы линейлі, функционалды, штатты және матрицалық ерекшеліктеріне кесте түрінде салыстырмалы талдау жасаңыз.Талқылауға арналған сұрақтар:

1. Басқарудың мазмұндық мінездемесі

2. Басқару іс-әрекетінің индивидуалды стильдерінің классификациясы

3. Мекемедегі бағынудағы линейлі, функционалды, штатты және матрицалық ерекшеліктеріПайдаланылатын әдебиеттер:

 1. Кабаченко Т.С. Психология управления.М.,1997

 2. Обозов Н.Н. Психология менеджмента. С-пб.1994

 3. Розанова В.А. Психология управления. М.,1997

 4. Свенцицкий А.Л. Социальная психология управления. М.,1986

 5. Панасюк А.Ю. Управленческое общение.М.,1990

 6. Саймон Г.,Смитбург Д.Менеджмент в организациях.М.,1995

5 семинар сабағы. Басқару і-әрекетіндегі зейінділікМақсаты: жетекшінің жоспарлау функциясының психологиялық негізін қарастыру, мекеме функциясының мәнін теориялық тұрғыдан зерттеу.

5 практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқаужоспарлау тиімділігінің төмендеуінің объективті және субъективті негіздері бойынша конспект дайындау, мекеме мәні, функцияларын атқарудың психологиялық ерекшеліктері бойынша әдеби шолу.Талқылауға арналған сұрақтар:

1. Жоспарлау тиімділігінің төмендеуінің объективті және субъективті негіздері

2. Мекеме функцияларын атқарудың психологиялық ерекшеліктері

3. Мекеме функцияларының мәніПайдаланылатын әдебиеттер:

 1. Самыгин С.И.,Столяренко Л.Д. Психология управления. – Ростов – на – Дону, 2008

 2. Власова Н. Справочник по психологии управления.Новосибирск,1994

 3. Обозов Н.Н. Психология менеджмента. С-пб.1994

6 семинар сабағы. Басқару процесіндегі ерік-жігердің орыныМақсаты: Басқару жүйесіндегі реттеу әдістерін қарастыра отырып, басқарудағы ұжым мәселесінің ролін анықтау

6 практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқаубақылаудың мәні, оның түрлері, психологиялық ерекшеліктері, реттеу әдістері бойынша әдеби шолу жасау негізінде қажетті материалдарды конспектілеңіз.Талқылауға арналған сұрақтар:

1.Бақылау мәні, түрлері

2. Реттеудің психологиялық ерекшеліктері. Реттеудің «жақсы жол» мәселесі

3. Басқару жүйесіндегі реттеу әдістері

4. Басқарудағы ұжым мәселесі

Пайдаланылатын әдебиеттер:


 1. Смирнов, В.Н. Психология управления персоналом в экстремальных условиях: учеб.пособие для вузов / В.Н. Смирнов.- М.: Академия, 2007

 2. Самыгин С.И.,Столяренко Л.Д. Психология управления. – Ростов – на – Дону, 2008

 3. Власова Н. Справочник по психологии управления.Новосибирск,1994

 4. Обозов Н.Н. Психология менеджмента. С-пб.1994

7 семинар сабағы. Басқарудағы шешім қабылдау процестеріне психологиялық талдауМақсаты: Басқарушының шешім қабылдау стратегиясы және тактикасын негізге ала отырып, басқарудағы шешім қабылдау процестеріне психологиялық талдау жасау.

7 практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқауБасқарудағы шешім қабылдау кезіндегі басшының бағдары, мотив фактордың алатын орнын талдаңыз.Талқылауға арналған сұрақтар:

 1. Басқарушының шешім қабылдау стратегиясы және тактикасы

 2. Басқару міндеттерін шешу кезіңдегі тактиканы таңдау критерийлері

 3. Басқарудағы шешім қабылдау кезіндегі басшының бағдары, мотив фактордың алатын орны

Пайдаланылатын әдебиеттер:

 1. Самыгин С.И.,Столяренко Л.Д. Психология управления. – Ростов – на – Дону, 2008

 2. Власова Н. Справочник по психологии управления.Новосибирск,1994

 3. Смирнов, В.Н. Психология управления персоналом в экстремальных условиях: учеб.пособие для вузов / В.Н. Смирнов.- М.: Академия, 2007

 4. Панасюк А.Ю. Управленческое общение.М.,1990

 5. Андреева Г.М. Социальная психология. М.,1994

 6. ЕлеусізоваС.Қарым-қатынаспсихологиясы.Алматы: «Рауан»,1996

8 семинар сабағы. Кадрларды іріктеу бағалаудың психологиялық аспектілеріМақсаты: Басқарушының шешім қабылдау стратегиясы және тактикасын негізге ала отырып, басқарудағы шешім қабылдау процестеріне психологиялық талдау жасау.

8 практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқауБасқарудағы шешім қабылдау кезіндегі басшының бағдары, мотив фактордың алатын орнын талдаңыз.Талқылауға арналған сұрақтар:

 1. Басқарушының шешім қабылдау стратегиясы және тактикасы

 2. Басқару міндеттерін шешу кезіңдегі тактиканы таңдау критерийлері

 3. Басқарудағы шешім қабылдау кезіндегі басшының бағдары, мотив фактордың алатын орны

Пайдаланылатын әдебиеттер:

 1. Самыгин С.И.,Столяренко Л.Д. Психология управления. – Ростов – на – Дону, 2008

 2. Власова Н. Справочник по психологии управления.Новосибирск,1994

 3. Смирнов, В.Н. Психология управления персоналом в экстремальных условиях: учеб.пособие для вузов / В.Н. Смирнов.- М.: Академия, 2007

 4. Панасюк А.Ю. Управленческое общение.М.,1990

 5. Андреева Г.М. Социальная психология. М.,1994

 6. ЕлеусізоваС.Қарым-қатынаспсихологиясы.Алматы: «Рауан»,1996

9 семинар сабағы. Манипуляциялық әрекеттерден қорғанудың арнайы және арнайы емес механизмдеріМақсаты: Басқарушылық өзара әрекетіндегі «Физиогномикалық редукция» механизмдері, каузалды атрибуция, идентификация, стереотипизация терминдеріне анықтама бере отырып, басқарушылық өзара әрекет стратегиясына әлеуметтік-психологиялық түсінік беру.

9 практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқауБасқарушылық өзара әрекет құралдарына талдау жасаңыз, басқаруда әсер ете алу құралы ретінде – еліктеу және эмоционалды жұғу мәселесі бойынша баяндама дайындаңызТалқылауға арналған сұрақтар:

 1. Басқарушылық өзара әрекет құралдарына талдау жасау

 2. Басқаруда әсер ете алу құралы ретінде – еліктеу және эмоционалды жұғу

 3. Басқарушылық өзара әрекетіндегі «Физиогномикалық редукция» механизмдері, каузалды атрибуция, идентификация, стереотипизация

Пайдаланылатын әдебиеттер:

 1. Самыгин С.И.,Столяренко Л.Д. Психология управления. – Ростов – на – Дону, 2008

 2. Власова Н. Справочник по психологии управления.Новосибирск,1994

 3. Смирнов, В.Н. Психология управления персоналом в экстремальных условиях: учеб.пособие для вузов / В.Н. Смирнов.- М.: Академия, 2007

10 семинар сабағы. Мекемедегі лидер және басшы мәселесі

Мақсаты: Басқару стилі және оның тиімділігін түсіндіре отырып, басшының жеке ерекшелігі және ұйымдастыра алу қабілетін анықтау

10 практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқауЛидер терминін сөздіктерден қарап, анықтамасын беріңіз, басқару стильдерін талдаңыз, тиімді түрін көрсетіңіз.Талқылауға арналған сұрақтар:

 1. Лидер туралы шетел теорияларына талдау жасау

 2. Лидер психологиясы: эмоционалды және ақпараттық лидерлер

 3. Басқару стилі және оның тиімділігі

 4. Басшының жеке ерекшелігі және ұйымдастыра алу қабілеті

Пайдаланылатын әдебиеттер:

 1. Самыгин С.И.,Столяренко Л.Д. Психология управления. – Ростов – на – Дону, 2008

 2. Власова Н. Справочник по психологии управления.Новосибирск,1994

 3. Смирнов, В.Н. Психология управления персоналом в экстремальных условиях: учеб.пособие для вузов / В.Н. Смирнов.- М.: Академия, 2007

 4. Панасюк А.Ю. Управленческое общение.М.,1990

 5. Паркинсон С.Н., Рустомджи М.К. Искусство управления. С-Пб,1992

11 семинар сабағы. Еңбек өімділігін арттыруға бағытталған психологиялық іс-шараларМақсаты: Басқару психологиясының зерттеу объектілерінің бірі – ұжымға анықтама бере отырып, еңбек өнімділігіне - әлеуметтік психологиялық климат көрсеткіші тұрғысынан сипаттау.

8 практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқауШет елдік және отандық психологияда әлеуметтік психологиялық климатты теоретикалық және эмпирикалық суреттеу негіздерін салыстырмалы кесте түрінде көрсетіңіз.Талқылауға арналған сұрақтар:

 1. Әлеуметтік психологиялық климат түсінігі және оның қалыптасу тарихы

 2. Шет елдік және отандық психологияда әлеуметтік психологиялық климатты теоретикалық және эмпирикалық суреттеу негіздері

 3. Әлеуметтік психологиялық климат көрсеткіші ретінде – еңбек өнімділігі

 4. Басқарушы өзара әрекет - еңбек мотивациясының қалыптасу жағдайы ретінде

Пайдаланылатын әдебиеттер:

 1. Самыгин С.И.,Столяренко Л.Д. Психология управления. – Ростов – на – Дону, 2008

 2. Власова Н. Справочник по психологии управления.Новосибирск,1994

 3. Обозов Н.Н. Психология менеджмента. С-пб.1994

12 семинар сабағы. Еңбек ұжымы және талас-тартысты мәселелерді шешудің психологиялық ерекшеліктеріМақсаты: басқару критерийлері негізінде басқару міндеттеріне түсінік беру, басқарушылардың ойлау негіздерін анықтау.

12 практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқаубасқару міндеттері мен оның мінездемесі бойынша сызба құрыңыз, мазмұндық байланысын көрсетіңіз.Талқылауға арналған сұрақтар:

 1. Басқарушылардың ойлау негіздері: жүйелік, индуктивті, рецептивті, перцептивті стильдер.

 2. Басқару міндеттері және оның мінездемесі

 3. Басқару міндеттерін бағалау критерийлері

Пайдаланылатын әдебиеттер:

 1. Самыгин С.И.,Столяренко Л.Д. Психология управления. – Ростов – на – Дону, 2008

 2. Власова Н. Справочник по психологии управления.Новосибирск,1994

 3. Смирнов, В.Н. Психология управления персоналом в экстремальных условиях: учеб.пособие для вузов / В.Н. Смирнов.- М.: Академия, 2007

 4. Панасюк А.Ю. Управленческое общение.М.,1990

 5. Андреева Г.М. Социальная психология. М.,1994

 6. ЕлеусізоваС.Қарым-қатынаспсихологиясы.Алматы: «Рауан»,1996

13 семинар сабағы. Басқару жүйесіндегі коммуникация процесі

Мақсаты: Басқарудың өзара әрекет сферасы және оның мазмұндық мінездемесінің негізін аша отырып, мекемені қалыптастырушы факторын анықтау.

13 практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқауБасқарушының өзара әрекеттің горизонталды және вертикалды бағыттары бойынша кесте құрыңыз.Талқылауға арналған сұрақтар:

 1. Басқарудың өзара әрекет сферасы және оның мазмұндық мінездемесі

 2. Басқарушының өзара әрекеттің горизонталды және вертикалды бағыттары.

 3. Біріккен іс-әрекет – мекемені қалыптастырушы фактор ретінде

Пайдаланылатын әдебиеттер:

 1. Смирнов, В.Н. Психология управления персоналом в экстремальных условиях: учеб.пособие для вузов / В.Н. Смирнов.- М.: Академия, 2007

 2. Самыгин С.И.,Столяренко Л.Д. Психология управления. – Ростов – на – Дону, 2008

 3. Власова Н. Справочник по психологии управления.Новосибирск,1994

 4. Киллен К. Вопросы управления. М., 1998.

14 семинар сабағы. Шиеленісті шешудің психологиялық негіздеріМақсаты: Басқару процесіндегі шиеленістің пайда болу себептерін анықтай отырып, оның алдын-алу және шешу жолдарын ұсыну.

14 практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқау Шиеленісті шеу моделдерін жасаңыз.Талқылауға арналған сұрақтар:

 1. Басқару процесіндегі шиеленістің пайда болу ерекшеліктері.

 2. Шиеленістің алдын алу шараларын ұйымдастыру мәселесі

 3. Шиеленісті шешудің психологиялық моделдері.

Пайдаланылатын әдебиеттер:

 1. Смирнов, В.Н. Психология управления персоналом в экстремальных условиях: учеб.пособие для вузов / В.Н. Смирнов.- М.: Академия, 2007

 2. Самыгин С.И.,Столяренко Л.Д. Психология управления. – Ростов – на – Дону, 2008

 3. Власова Н. Справочник по психологии управления.Новосибирск,1994

 4. Киллен К. Вопросы управления. М., 1998.

 5. Карнеги, Д. Как наслаждаться жизнью и получать удовольствие от работы.- Минск, 2007

15 семинар сабағы. Басқару іс-әрекетіндегі тиімді психотехникаларМақсаты: Басшыны бағалау ұғымын айқындау, оның барысын (процедурасын) анықтау, басшыны бағалау процедурасының қажеттілігін көрсету.

15 практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқаубасшының профессиограммасы, оның іс-әрекетінің тиімділігінің критерийлерінің түрлері, оның ұйымдастырушылық қабілеттері, Б.М.Тепловтың екі факторлы моделін талдаңыз, салыстырмалы анализ жүргізіңіз.Талқылауға арналған сұрақтар:

1.Басшының профессиограммасы

2. Басшының іс-әрекетінің тиімділігінің критериларының түрлері және оның ұйымдастырушылық қабілеттері

3. Б.М.Тепловтың екі факторлы моделі – басқару тиімділігің бағалау жүйесі ретіндеПайдаланылатын әдебиеттер:

 1. Самыгин С.И.,Столяренко Л.Д. Психология управления. – Ростов – на – Дону, 2008 ;

 2. Власова Н. Справочник по психологии управления.Новосибирск,1994

 3. Кабаченко Т.С. Психология управления.М.,1997

 4. Обозов Н.Н. Психология менеджмента. С-пб.1994

 5. Розанова В.А. Психология управления. М.,1997

 6. Свенцицкий А.Л. Социальная психология управления. М.,1986

 7. Панасюк А.Ю. Управленческое общение.М.,1990

 8. Саймон Г.,Смитбург Д.Менеджмент в организациях.М.,1995


4 СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ

4.1. СӨЖ және СӨЖО тапсырмаларын орындауға әдістемелік нұсқау

Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ) олардың индивидуалды және топпен оқу әрекетінің көптеген түрлері кіреді, бұлар оқытушының көмегінсіз іске асады (немесе жартылай көмегі, егерде өздік жұмысы аудиторияда орындалса).

Өздік жұмысының маңыздылығы оқытыушының көмегінсіз, студенттің міндетті түрде қатысуы мен, алынған ақпаратты білімде қолдану оның қандай да бір іс-әрекетте қолданылуынан тұрады.

СӨЖ– өзінің білімін жетілдіру әдісі, оқытудағы әртүрлі әдістермен дедактикалық байланысы. Студент өздік жұмысы процесінде белсенді шығармашылық жеке тұлға ретінде көрінеді, өзінің мәдениетін таратушы, бағдарын,болашақ мамандыққа көрсетеді.
І. Берілген тақырыпты конспектілеу.

Негізгі талаптар:


 1. Жазып отырған тақырыптан алшақтамай, оның мазмұнын нақты ашуға талпыну.

 2. Артық баяндау, қажетсіз дәлелдемелер мен көп сөзділікке жол бермеу.

 3. Міндетті түрде жоспар болуы және тақырып мазмұнын жоспарға сай рет-ретімен жүйелі баяндауы қажет.

 4. Жұмыс түсінікті, мағыналы, орамды тілмен жазыдуы тиіс.

 5. Барлық айтылған ойды жинақтап, тұжырымдап, тиісті қорытынды жасау.


Реферат жазуда не ескеріледі?

 1. Таңдап алған рефераттың тақырыбына қатысты студент кішігірім зерттеулер жасайды. Студен осы алғашқы ғылыми жұмысқа байланысты мәселелерге орай қажетті әдебиеттерге шолу жасаудан бастайды.

 2. Керек жағдайларда оқытушымен кездесіп, керекті кеңестеп алғаны абзал.

 3. Реферат жазуда студен негізгі мәселені ажыратуға, тақырыптардың өзара сабақтастығын тануға дағдыланады.

 4. Фактілер, фактілік материалдарды іріктеу және жинақтау негізінде таблицалар, графиктер, схемалар жасалады.

 5. Пайдаланған деректер, материалдар, әдебиеттердің тізімін, қайдан алғанын (сілтеме) қайда, қашан, қандай баспадан жарық көргенін көрсетуі қажет.

 6. Студенттің жазған рефераты аудиторияда талқыланады. Ең алдымен оқытушы қысқаша реферат тақырыбымен, негізгі идеясымен таныстырады. Тақырыпты зерттеуші студен реферат мазмұнын аудиторияда баяндайды, сұрақтарға жауап береді.

Жұмыстың мұндай түрі, формасы, нұсқасы студенттердің танымдық белсенділігін арттырып, алдағы ізденіске құлшындырады.

Рефератты талқылау – шығармашылық жұмыстың бір көрінісі, яғни білімділік, қызығушылық тұрғысынан және тәрбиелік мән-мазмұны зор әрекет, жұмыс. Бұл кезде сөйлеушілер негізгі мәселеден ауытқымай, нақты, тұжырымды ой айтуға көңіл бөлуі тиіс.

Рефератты талқылып, қорытындысын шығару – маңызы зор жауапты сәт, белгілі бір тақырып төңірегінде ғылыми дәйекті тұжырымдар жасап үйрену. Соңында оқытушы реферат жазған студенттің, пікір айтушылардың сөздерін жинақтап, қажетті толықтырулар енгізеді, мәселенің түсініксіз тұстарын анықтап, түзетулер жасайды, толықтырады, өзгертеді.
Студенттердің өздік жұмыстарды орындауларына жалпы кеңестер (нұсқаулар)

1. Өздігінен білім алу үшін, алдымен сол жұмысқа қажетті нақты дағдыларға (іштей жылдам оқи білу, библиографиялық дағдылар, түрлі анықтама әдебиеттерді пайдалана білу, оқығандарды жазып алу т.б. ) ие болу керек.

2. Біліммен жемісті шұғылдану қолайлы жағдайларды (уақыт, орын, тиісті әдебиеттер мен құралдардың болуы т.б.) керек етеді, ең дұрысы кітапханаларда, оқу залдарында біліммен шұғылдануға дағдылану.

3. Өздігінен білім алатын адам нені оқитынын анық біліп, ол жұмысты белгілі жоспармен, жүйемен жасауы керек.

4.Алғашқы кезде оқытушылардан, тәжірибелі адамдардан, кітапханалардан ақыл-кеңес алудың пайдасы зор.

5. Өздігінен білім алу жұмысын асықпай, көп үзіліс жасамай жүргізген жөн.

6. Оқыған материалды мұқият ұғатындай етіп ұғып, түсінбеген жерлерді қалдырмай, қайталап оқып, оның негізгі жақтарын жазып алу қажет.

7. Анықтама әдебиеттерді, энциклопедияларды, түрлі сөздіктерді қоса пайдаланып отыру керек.


Студенттердің өздік жұмыстарын ұйымдастыруға қойылатын талаптар.

  • Жұмыстың көлемін шамадан тыс асырмай, оның сапасын арттыруға көңіл аудару;

  • Студенттердің өздік жұмысын оқу жұмысының басқа түрлерімен дұрыс ұштастыра білу;

  • Студенттердің дербестігін арттырып, өзіндік білім алу қабілетін жүйелі түрде дамыту;

  • Өзіндік жұмыстың мазмұнына күнделікті өмірден алынған материалдарды, хабарларды енгізу;

  • Студенттерді табиғат пен қоғам дамуының жалпы заңдылықтарын, сонымен қатар нақты фактілер мен құбылыстарды өздігінен талдап түсінуге үйрету;

  • Студенттердің алған білімдерін іс жүзінде қолдана білуге дағдыландыру;

  • Студенттерді оқу жұмысына шығармашылық тұрғыдан қарауға, әр уақытта дербес және белсенді әрекет жасауға баулу;

  • Студенттердің өздігінен дербес жұмыс істеу, еңбек ету дағдыларын қалыптастыру.


4.2 СӨЖ тақырыптарының тізімі

4.2.1.Қоғам өмірінде басқарудың атқаратын ролі

4.2.2.Ф.У.Тейлор бойынша басқарудың негізгі принциптері

4.2.3.Мекеме және басқару туралы қазіргі ойлар

4.2.4.Мекемедегі бағынудағы линейлі, функционалды, штатты және матрицалық ерекшеліктері

4.2.5.Басқарудағы ұжым мәселесі

4.2.6.Біріккен іс-әрекет – мекемені қалыптастырушы фактор ретінде

4.2.7.Бағынушыларың мотивациясына әсер ете алу әдістері

4.2.8.«Физиогномикалық редукция» механизмдері, каузалды атрибуция, идентификация, стереотипизация

4.2.9.Басшы бағыты және басқару стилі

4.2.10.Басқарудағы шешім қабылдау

4.2.11.Басқарудағы шешім қабылдау әдістері

4.2.12.Кадрлар міндеттерін шешудегі қазіргі концепциялар

4.2.13.Басшының профессиограммасы

4.2.14.Мекеме құрылымы ретінде

4.2.15. Басшы жұмысының тиімділігін бағалаудың психологиялық жүйесі

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет