«Бекітемін» Жаратылыстану және математика факультетінің деканы Медешова А. Б. 2010 ж. Жаратылыстану және математика факультеті Физика, математика және информатика кафедрасы «Кванттық механика»бет2/22
Дата31.01.2018
өлшемі2,09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Дәрістің мазмұны


 1. Кванттық механиканың физика курсында алатын орны.

 2. Атомдық деңгейде бақыланатын құбылыстарды классикалық механиканың түсіндіре алмауы. Тәжрибелер мен көзқарастардың дамуы.

 3. Де-Броиль гипотезасы. Корпускулалық-толқындық дуализм.

 4. Луй де Бройльдің толқын ұзындықтары.

 5. ЭМ толқындардың корпускулалық қасиеттері. Фотон. Фотондар мен электрондар дифракциясы мен интерференциясы.

Әдебиет: [1] гл. Х, § 131-145, [3] гл. I, [5] § 1

СОБӨЖ мазмұны: Франк- Герц, Штерн –Герлах, Комптон тәжрибелері.

Де Броиль толқындарының тәжірибелік дәлелденуі. Дэвисон-Джеример, Томсон-Тартаковский тәжірибесіСӨЖ мазмұны: электрондар интерференциясы мен дифракциясы. БСФ тәжірибесі.

Әдебиет: [1] гл. IV § 32,33, гл. Х § 142,144,145.[1] § 57,58,59


Кредиттік сағат саны 2 Практикалық сабақ №1

Практикалық сабақ тақырыбы: Классикалық электродинамиканың атомның құрылымын түсіндіре алмауы. Бор орбиталары.

Практикалық сабақ есебі: [6].№1

СОБӨЖ мазмұны: Бұрыштық жылдамдықты есептеу. Бор орбитасы үшін энергияны есептеу.

Атом өлшемдері мен де Броиль толқын ұзындығын салыстыру.

Әдебиет: [1] § 140

СӨЖ мазмұны:

Гамильтон функциясы, Жалпыланған координаттар мен импульс

Әдебиет: [1] § 57, 58,59
2 апта

Кредиттік сағат саны 1 Дәріс №2

Тақырып: Гейзенбергтің анықталмағандық қатынасы.

Дәрістің мазмұны: Гейзенбергтің анықталмағандық қатынасы.


Толқындық функция және оның қасиеттері


Бөлшек қасиеті мен дуализмі.

Физикалық өлшеу проблемасы.


Әдебиет: [1] гл X § 141, 147, 148; [3] гл II; [5] § 2,3,6; к Доп. VIII

СОБӨЖ мазмұны:


Анықталмағандық қатынастан шығатын қате тұжырымдар

Себеп салдар ұстанымы. Толқындық функция ұғымы, қасиеттері.

Әдебиет: [1] гл X § 149, 150, 151; [3] гл II § 139,140,141

СӨЖ мазмұны: Бөлшектердің толқындық қасиеттерінің эксперимент жүзінде дәлелденуі.

Сақталу заңдары. Себеп салдар ұстанымыКредиттік сағат саны 2 Практикалық сабақ №2

Де броиль толқындары.


Әдебиет [6] §1 [5] 2.1-2.16.

СОБӨЖ мазмұны: Луй де Бройльдің толқынының статистикалық мағынасы.


СӨЖ мазмұны: Микрообъектінің табылу ықтималдығы.
3 апта

Кредиттік сағат саны 1 Дәріс №3

Тақырып: Кванттық механиканың математикалық аппараты.

Сызықтық операторлар.

Меншікті функциялар және операторлардың меншікті шамалары.

Өздік түйіндес сызықтық (эрмиттік) операторлар.

Меншікті функциялар мен мәндер жүйесінің толық жиыны.

Физикалық шамалар операторы.

Шредингер теңдеуінің операторлық түрі.

СОБӨЖ мазмұны: Физикалық шамалар операторындағы анықталмағандық мәселесі (Эйнштейн мен Бордың ойша тәжірибелері).

СӨЖ мазмұны: Бақыланатындардың толық жиыны.

Кредиттік сағат саны 2 Практикалық сабақ №3

Гейзенбергтің анықталмағандық қатынасы. 1. Анықталмағандық қатынастың мағынасы

 2. Физикалық шаманың анықталмағандық шамасын есептеу

СОБӨЖ мазмұны : Анықталмағандық қатынасқа есептер шығару

Әдебиет: [4] §1СӨЖ мазмұны: толқындар суперпозициясы, Толқындық пакет (топ)

Әдебиет: [1] § 134,135,146


4 апта

Кредиттік сағат саны 1 Дәріс №4

Тақырып: Шредингер теңдеуі.

Дәрістің мазмұны: 1. Шредингер теңдеуі.

 2. Толқындық функция ұғымы

 3. Шредингер теңдеуінің қасиеттері

 4. Энергетикалық спектр және толқындық функция

 5. Шредингер теңдеуінің стационар және толық (уақыт б-ша) теңдеуі.

Әдебиет: [1] § 152; [3] гл.IV § 141; [5] § 2

СОБӨЖ мазмұны: Кванттық механикада бақыланатын құбылыстар.

Классикалық механикаға шектік жағдайда өту.не толқындық функцияСӨЖ мазмұны: микрожүйенің күйін сипаттау.
Кредиттік сағат саны 2 Практикалық сабақ №4

Бірөлшемді қозғалыс Потенциалды шұңқырдағы бөлшек.

Эренфест теоремасы 1. Операторлар, Шредингер теңдеуі.

 2. Физикалық шаманың орташа мәні

 3. Эренфест теоремасы

Әдебиет: [6] § 2; [3] гл.V; [2] § 26,27; [5] § 6;

СОБӨЖ мазмұны: Пуассон жақшалары.

СӨЖ мазмұны: Операторлардың уақыт бойынша дифференциалы.
5 апта

Кредиттік сағат саны 1 Дәріс №5

Тақырып: Бірөлшемді қозғалыс

Дәрістің мазмұны:


Еркін бөлшектің қозғалысы. Жалпы қасиеттері.

Потенциалдық шұңқыр.

Потенциалдық тосқауылдан бөлшектің өтуі.

Потенциалдық тосқауыл.

Туннельдік эффект және тосқауыл үстінен шашырау. Өту коэфиценті.СОБӨЖ мазмұны:

Салқын эмиссия. Радиоактивті Альфа ыдырау.СӨЖ мазмұны: Кванттық механикадағы сақталу заңдары
Кредиттік сағат саны 2 Практикалық сабақ №5

Бірөлшемді қозғалыс


Потенциалды шұңқырдағы бөлшек. Еркін бөлшектің қозғалысы. Жалпы қасиеттері.

Потенциалдық шұңқыр.

Потенциалдық тосқауылдан бөлшектің өтуі. Ток тығыздығы мен заряд тығыздығы

СОБӨЖ мазмұны: Функцияға операторлармен әсер ету.

Меншікті функция мен меншікті мәндер іздеу


СӨЖ мазмұны: Ток тығыздығы мен заряд тығыздығы.6 апта

Кредиттік сағат саны 1 Дәріс №6

Сызықтық гармониялық осцилятор.

СГО үшін Шредингер теңдеуі.

Толындық функцияларды есептеу.

СГО үшін сұрыптау ережесі.

Энергия спектрі. Нөлінші энергия.

Әдебиет: [1] § 158,159; [3] гл. VIІІ; [5] § 7СОБӨЖ мазмұны: Бақылау жұмысы-1

СӨЖ мазмұны: Н(ξ) функция коэфиценттері. СГО қозған күйі

Нөлінші энергияның анықталмағандық шартымен түсіндірілуі.


Кредиттік сағат саны 2 Практикалық сабақ №6

Кванттық механиканың математикалық аппараты

Операторлар.

СОБӨЖ мазмұны: 1-6 апта бойынша ауызша коллоквиум (1 топ)


СӨЖ мазмұны: 1-6 апта бойынша ауызша коллоквиум(2 топ)

7 апта

Кредиттік сағат саны 1 Дәріс №7

Тақырып: Бөлшектің центрлік симметрия өрісінде қозғалуы.

Импульс моменті.Екі дене есебі. Сфералық координаттар.

Әдебиет: [2] гл. V; [3] гл.VIII § 49,

СОБӨЖ мазмұны : Ротатор. Жалпы қасиеттері.

СӨЖ мазмұны: Сфералық координаттарда есеп шығару
Кредиттік сағат саны 2 Практикалық сабақ №6

Потенциалдық шұңқырдағы бөлшек.СОБӨЖ мазмұны: Орынауыстырымдылық қатынастар

СӨЖ мазмұны: Потенциалдық шұңқырдағы бөлшектің компьютерлік бағдарламасы
8 апта

Кредиттік сағат саны 1 Дәріс №8

Тақырып: Орбитальді моменттің меншікті функциясы және меншікті мәндері. Шредингердің бұрыштық теңдеуі.

Импульс моментінің операторы.

Меншікті функция, меншікті мәндердің квантталуы.

Кванттық сандар (үшеуі).

Әдебиет: [2] гл. V §51-54; [3] гл. III ; [5] § 9,10,11

СОБӨЖ мазмұны: Сфералық координаттардағы импульс моментінің операторы

Кредиттік сағат саны 2 Практикалық сабақ №8

Потенциалдық тосқауылдан бөлшектің өтуі.СОБӨЖ мазмұны: Кванттық механикадағы СГО

СӨЖ мазмұны: Потенциалдық шұңқырдағы бөлшектің компьютерлік бағдарламасы
9 апта

Кредиттік сағат саны 1 Дәріс №9

Тақырып: Шредингердің радиал теңдеуі.

Дәріс мазмұны:

 1. Сутегі атомы.

 2. Шредингердің радиал теңдеуі.

 3. Толқындық функция

Әдебиет: [2] гл V § 58,59; [3] гл VІІІ § 49-51; [5] § 9-11

СОБӨЖ мазмұны: Сипаттау теориясы

Әдебиет: [2] III; [3] VІІСӨЖ мазмұны: кванттық ротатор
Кредиттік сағат саны 2 Практикалық сабақ №9

Сызықтық гармониялық осцилятор Тосқауыл есебі, шығатын салдар

СОБӨЖ мазмұны: Салқын эмиссия


СӨЖ мазмұны: Альфа ыдырау

10 апта

Кредиттік сағат саны 1 Дәріс №10

Тақырып: Сутегі атомы. Шредингердің радиал теңдеуі. n Кванттық саны. Энергетикалық спектр және толқындық функциялар.Энергетикалық спектрдің азғындалуы.

Әдебиет: [2] гл. V, [34] гл. VІІІ §49-51; [5] §9-11СОБӨЖ мазмұны: Оптикалық электрон моделі

 1. Жүықтау әдістері

 2. Сілтілік металлдар теориясы

 3. Орбитальдік кванттық саннан азғындалудың жойылуы

 4. Сілті металдың спектрі

Әдебиет: [2] §60,61, [3] Глава VІІІ

СӨЖ мазмұны:

Түрлі элементтердің күйін талдау

Әдебиет: [6] §4; [4]
Кредиттік сағат саны 2 Практикалық сабақ №10

Сутегі тәрізді атомның толқындық функцияның бұрыштық бөлігі. Орбиталардың формасын есептеу. 1. Толқындық функцияның бұрыштық бөлігінің физикалық мағынасы

 2. Толқындық функцияның кванттық сандармен сипатталуы

 3. Ықтималдықтың графиктік бейнеленуі

Әдебиет: [2]; § 57, [6] § 4.

СОБӨЖ мазмұны: Атомдағы әр түрлі күйдегі электронның бұрыштық және радиустық табылу Ықтималдығының графиктік бейнеленуі

Әдебиет: [2] § 57, [3]СӨЖ мазмұны: графиктік бейнелеуді ұйымдастыру

11 апта

Кредиттік сағат саны 1 Дәріс №11

Дәрістің мазмұны


Электронның спині.

Атомдағы электронның магниттік қасиеті.

Магниттік және механикалық моменттердің байланысы.

Магниттік моменттің квантталуы.

Спинді ескерген жағдайдағы электронның толқындық функциясы.

Атомның механикалық және магниттік моменті.

атомның толық магнит моменті.

Атомның векторлық моделі.

Спин прицессиясы.

Әдебиет: [2] § 68-72; [3] X § 52,53СОБӨЖ мазмұны: Эинштейн –де Гааз тәжрибесі. Барнетт эффектісі. Жұптылық.

СӨЖ мазмұны: Нәзік құрылым формуласы. Релятивистік түзетуді ескеру.
Кредиттік сағат саны 2 Практикалық сабақ №11

Сутегі тәрізді атомның толқындық функцияның радиал бөлігін есептеу. Радиус бойынша таралуы.

Әдебиет: [3] § 49-51; [7] § 2

СОБӨЖ мазмұны: Ядродан қашықтағандағы электронның табылу ықтималдығы.

СӨЖ мазмұны: Нәзік құрылым формуласы. Релятивистік түзетуді ескеру.
12 апта

Кредиттік сағат саны 1 Дәріс №12

Дәрістің мазмұны


Тақырып: Бөлшектердің ұқсатық жүйесі.

Ажыратылмаушылық қасиет.Сутегі тәріздес атомдар.Энергетикалық спектр және толқындық функциялар. Ридберг атомы. позитроний. Ұйтқу теориясы. Меншікті функция мен меншікті мәндерге түзетулерді есептеу. Азғындалу жоқ кездегі және болған кездегі ұйтқу теориясы.

Паули принципі.

Әдебиет: [2] § 80-82; [3] ХІХ

СОБӨЖ мазмұны: Диа, пара магнетизм

Әдебиет: [2] § 94; [3] ХХІІІСӨЖ мазмұны: Спиннің статистикамен байланысы. Бозон. Фермион.

Кредиттік сағат саны 2 Практикалық сабақ №12

Бор теориясының кванттық теориямен сәйкес келуі. Энергия деңгейлерін есептеу.

Әдебиет: [2]; [3]. VІІІ

СОБӨЖ мазмұны: «Зееман эффекті ».

Зееманның нормаль және аномаль эффекті

Әдебиет: [2] § 67,74,77-79; [5] § 16

СӨЖ мазмұны: Бозон. Фермион.
13 апта Кредиттік сағат саны 1 Дәріс №13
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет