CDO/Sillabus/PP
  Лекция: 18 сағат Практикалық (семинар) сабақтары: 16 сағат СӨЖ: 11 сағат Барлық сағат: 45 Сынақ: Емтихан
CDO/Sillabus/Tar
  «Мұражайтану» пәні бойынша
CDO/Sillabus/KT
  Лекция: 20 Семинар: 6 СӨЖ: 64 Барлық сағат саны: 90 Аралық бақылау (АБ) 40 б
CDO/Sillabus/Tar
  Лекция: 52 сағ Семинар: 50 сағ СӨЖ: 17 сағ обсөЖ: 16 сағ Барлығы: 135 сағ
CDO/Sillabus/KT
  Лекция: 15 сағат Практика (семинар): 12 сағат СӨЖ: 63 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат Аралық бақылау ( аб)
CDO/Sillabus/BOS
  ОҚУ-Әдістемелік кешен
CDO/Sillabus/Tar
  Сабақ саны: лекция, семинар, лаборатор. СӨЗ, обсөЖ
CDO/Sillabus/PP
  Лекция : 30 сағат Практика (семинар) : 15 сағат обсөЖ : 45 сағат Барлық сағат саны : 135 сағат
CDO/Sillabus/Tar
  «Қазақстан Республикасының қоғам қайраткерлерінің бейнесі» пәні бойынша
CDO/Sillabus/BOS
  Оқу-әдістемелік кешені
CDO/Sillabus/KT
  Лекция : 30 сағат обсөЖ : 30 сағат Барлық сағат саны : 90 сағат Қорытынды бақылау : емтихан, 1 семестр
CDO/Sillabus/Tar
  «Қазақ халқының салт-дәстүрлері» пәні бойынша
CDO/Sillabus/PP
  Лекция: 15 сағ. Практикалық (семинар) сабаќтар : 15 сағ. Обс¤Ж: 30 саѓ. СӨЖ: 30 сағ. Барлық сағат: 90 Кредит: 2
  Лекция: 15 сағат Зертханалық-тәжірибелік сабақ: 11 сағат СӨЖ: 64 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
cdo/Sillabus/PP
  Лекция: 30 сағат Семинар: 15 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат: 135 сағат Аралық бақылау: (АБ) -60 б
CDO/Sillabus/Bio
  Лекция 30 сағат Практикалық (семинар) сабақ 15 сағат СӨЖ 45 сағат обсөЖ 45 сағат Барлық сағат саны 135 сағат
CDO/Sillabus/KT
  Лекция: 20 Семинар: 8 СӨЖ: 62 Барлық сағат саны: 90 Аралыќ баќылау (АБ) 60
  Лекция : 45 сағат СӨЖ : 45 сағат обсөЖ : 45 сағат Барлық сағат саны : 135 сағат Қорытынды бақылау : емтихан, 3 семестр
CDO/Sillabus/PP
  Лекция: 30сағат Практикалық (семинар) сабақтар: 30 сағат СӨЖ: 60 сағат обсөЖ: 60 сағат Барлық сағат саны 180 сағат
  пәні бойынша 050103 «Педагогика және психология»
CDO/Sillabus/Tar
  Лекция:: 30 Практикалық: Семинар: 8 Лабораториялық: обс¤Ж: СӨЖ: 97
CDO/Sillabus/PP
  Лекция: 15 сағат обсөЖ: І5 сағат СӨЖ: 15 сағат Барлык сағат: 45сағат Аралык бакылау саны: 2 (30 балл)
CDO/Sillabus/Kuk
  Лекциялар: 30 сағат Семинарлық сабақтар: СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны 90 сағ
CDO/Sillabus/Tar
  «Тарихи география» пәні бойынша
CDO/Sillabus/PP
  Лекция: 30 сағат Практикалық (семинар) сабақ: 15 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат: 135 сағат
CDO/Sillabus/KT
  Лекция: 40 Семинар: 12 СӨЖ: 128 Барлық сағат саны: 180 Аралық бақылау (АБ) 40 б
CDO/Sillabus/PP
  Лекция: 30 сағат Практикалық (семинар) сабақтар: 15 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны 135 сағат
cdo/Sillabus/KT
  ОҚУ-Әдістемелік кешені
CDO/Sillabus/Econ
  Лекция: 30 сағ. Лаборатория сабақтар: СӨЖ: 30 сағ обсөЖ: 30 сағ Барлық сағат саны: 90 сағ
CDO/Sillabus/PP
  Қазақстан Республикасы
CDO/Sillabus/BOS
  Лекция 15 сағ. Практикалық сабақтар: 15 сағ. СӨЖ. 30 сағ. ОбсөЖ. 30сағ. Барлық сағат 90 сағ
cdo/Sillabus/KasOk
  Лекция: Лабораториялық: 30 30 обсөЖ: 60 СӨЖ: Барлық сағат саны: 60
CDO/Sillabus/PP
  Лекция: 15 сағат Практикалық (семинар): 15 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
CDO/Sillabus/Inf
  ОҚУ Әдістемелік кешен
CDO/Sillabus/Bio
  Лекция: 15 с Лабораториялық сабақтар 15с СӨЖ: 30с обсөЖ : 30с
cdo/Sillabus/PP
  Лекция: 30 сағат Зертханалық-тәжірибелік сабақ: 10 сағат СӨЖ: 95 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат
CDO/Sillabus/Tar
  «Өлкетану және туризм» пәні бойынша
CDO/Sillabus/KT
  Лекция : 45 сағат Семинар: 15 сағат обсөЖ : 60 сағат Барлық сағат саны: 180 сағат
CDO/Sillabus/BOS
  Лекция:: Практикалық: 30 Семинар: 10 Лабораториялық
CDO/Sillabus/Tar
  Лекция: 10 сағ Семинар: 5 сағ СӨЖ: 15 сағ обсөЖ: 15 сағ Барлығы: 45 сағ
  Лекция: 30 Практикалық/семинар: 8 СӨЖ: 97 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
CDO/Sillabus/Econ
  Лекция: 52 сағат Практикалық сабақ: 50 сағат СӨЖ: 33 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат
cdo/Sillabus/PP
  Лекция: 15 сағат Практикалық (семинар) сабақ: 11 сағат СӨЖ: 64 сағат Барлық сағат: 90 сағат Аралық бақылау: (АБ) -60 б
CDO/Sillabus/DTS
  Лекция: 30 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Барлық сағат саны: 90 1 рб-30балл 2рб-30 балл Емтихан 40балл
CDO/Sillabus/Tar
  Ф-об-007/017 Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
  Лекция: 30 сағат Семинар: 22 сағат СӨЖ: 128 сағат Барлық сағат саны: 180 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
CDO/Sillabus/Inf
  Лекция:: 15 Лабораториялық: 15 СӨЖ: 60 Барлық сағат саны: 90
CDO/Sillabus/Bio
  «Химия тарихы» пәні бойынша
CDO/Sillabus/Tar
  Ф-об-007/017 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
CDO/Sillabus/Bio
  Силлабус Оқу түрі: күндізгі Курс 3 семестр 5 Лекциялар 30 сағат СӨЖ 45 сағат обсөЖ 45 сағат Практикалық сабақ 15 сағат Барлық сағат саны 135 сағат Қорытынды бақылау емтихан 5 – семестр Аралық бақылаулар саны (кредит бойынша) 3 Барлық балл саны 100
CDO/Sillabus/Tar
  Оқу Әдістемелік кешені
CDO/Sillabus/Bio
  «биология» кафедрасы
CDO/Sillabus/Inf
  Программалар пєні бойынша 050111 «Информатика»
CDO/Sillabus/Bio
  Лекциялар 10с Лабораториялық сабақтар 5с СӨЖ 15с обсөЖ 15с Барлық сағат саны 45с Қорытынды бақылау емтихан
CDO/Sillabus/Tar
  Лекция: 15 Семинар: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Барлық сағат саны: 90 Емтихан: 1 Ағымдағы бақылау саны: кредит бойынша: 2
  Лекция: 15 Лаборатория: 13 СӨЖ: 62 Барлық сағат саны: 90 Аралық бақылаулар саны:
  Лекция: 15 СӨЖ: 15 обсөЖ 15 Барлық сағат саны: 45 сағ
CDO/Sillabus/BOS
  2. Жеке сабақты өткізу уақыты және орны
  2. Жеке сабақты өткізу уақыты және орны
CDO/Sillabus/Bio
  Жаратылыстану факультеті
  Жаратылыстану факультеті
CDO/Sillabus/FM
  0 «Жаратылыстану» факультеті «Жалпы математика және физика» кафедрасы
CDO/Sillabus/BOS
  Лекциялар: 2 сағ. Практикалық сабақтар: 134сағ: СӨЖ: 35 сағ. ОбсөЖ: 26 сағ. Барлық сағат саны: 197 сағ
CDO/Sillabus/Bio
  Биология кафедрасы
  Биология кафедрасы
CDO/Sillabus/PP
  Лекция: 15 сағат Практикалық сабақ: 15 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
CDO/Sillabus/Bio
  «биология» кафедрасы
  Лекция: 30 сағат Семинар: 15 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны 135 сағат
cdo/Sillabus/Tar
  Лекция: 30 Практикалық: 15 Семинар: Лабораториялық: обсөЖ: 45
CDO/Sillabus/KT
  Лекция: 10 Семинар: 4 СӨЖ: 31 Барлық сағат саны: 45 Аралыќ баќылау (АБ): 60
CDO/Sillabus/BOS
  Ф-об-007/017 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
cdo/Sillabus/BOS
  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі
CDO/Sillabus/BOS
  Лекциялар: 5 сағ. Практикалық сабақтар: 25 сағ: СӨЖ: 30 сағ. ОбсөЖ: 30 сағ. Барлық сағат саны: 90 сағ
  Лекция: 18 сағат Семинар: 16 сағат СӨЖ: 11 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат
cdo/Sillabus/BOS
  Лекциялар: 5 сағ. Практикалық сабақтар: 40 сағ: СӨЖ: 45 сағ. ОбсөЖ: 45 сағ. Барлық сағат саны: 135 сағ
cdo/Sillabus/Tar
  Лекция: 30 Лаборатория: 15 обсөЖ: 45 СӨЖ: 45 Барлық сағат саны: 135 Қорытынды бақылау: емтихан (40 балл)
CDO/Sillabus/FM
  “Физика және Математика” факультеті
cdo/Sillabus/FM
  “ Математика және экономика” факультеті
CDO/Sillabus/FM
  “Математика және экономика” факультеті
  Лекция: 10 сағ Практикалық сабақ: 5 сағ СӨЖ: 15 сағ обсөЖ: 15 сағ Барлық сағат саны: 45 сағ
  Лекция: 10 сағ Практикалық сабақ: 5 сағ СӨЖ: 15 сағ обсөЖ: 15 сағ Барлық сағат саны: 45 сағ
cdo/Sillabus/DTS
  Лекциялыќ: 45 Практика: 30 обсөЖ: 75 СӨЖ: 75 Барлық сағат: 225 1-Р. Б: 30б 2-Р. Б: 30б емтихан: 40б ∑: 100б
CDO/Sillabus/DTS
  Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
directory CDO Sillabus  
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет