Г. И. Сал­ға­раева Л. А. Рса­ли­на А. Б. Есен­күл


Сұрақтарға­жау­ап­бе­рейікPdf көрінісі
бет9/146
Дата16.11.2022
өлшемі10,63 Mb.
#158495
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   146
Байланысты:
811-005-001к-20 Информатика 11 каз УЧЕБНИК ОГН
М.Әуезов Қарагөз
Сұрақтарға­жау­ап­бе­рейік
Ойланайық,­талқылайық


12
Тал­дап,­са­лыс­ты­рай­ық
Бұлттық технологиялардың қызмет көрсету модель-
дерінің айырмашылықтарын талдап, салыстырыңдар.
Hardware as a Service
Desktop as a Service
Platform as a Service
Infrastructurе as a 
Service
Monitoring as a Service
Workspace as a Service
Communications as a 
Service
Software as a Service
­­­­Ком­пью­тер­де­орын­дай­ық
1-тап сыр ма. 
Ин тер нет же лі сін пай да ла нып, бұлт тық 
тех но ло гия лар дың қыз мет көр се ту мо дель де рі ұсы на тын 
мүм кін дік те рі не клас тер құ рың дар (IaaS, PaaS, CaaS, 
SaaS, HaaS, MaaS, WaaS, DaaS).
Infrastructure 
as a Service 
(IaaS)
Талдап,­салыстырайық
­Компьютерде­орындайық


13
2-тап сыр ма. 
Қазақстандағы бұлттық технологиялар 
кешенін ұсынатын провайдерлер бойынша 
https://kaz.
mycloud.kz/ 
және 
https://oblako.kz/
сілтемелеріне өтіп, 
Венн диаграммасын құрыңдар (қызмет түрлері, артық шы-
лық тары мен кемшіліктері, ұқсастықтары мен ерек ше лік-
тері).
Ой­бө­лі­сейік
Сабақта не білдіңдер? Не үйрендіңдер? Өз ойларыңды 
достарыңмен бөлісіңдер. Алған жаңа білімдеріңді күн де-
лікті өмірде қандай жағдайда қолдануға болады? Мысал 
келтіріңдер. 
Үй­тапсырмасы
1. Бұлт тық технологиялардың ар тық шы лық та ры мен кем-
ші лік те рін кес те ге тол ты рың дар жә не кем ші лік тер ді 
жою үшін не іс теу ге бо ла ты нын тал қы лаң дар.
Ар­тық­шы­лық­та­ры­
­Кем­ші­лік­те­рі­
...
...
...
...
2. Қандай бұлттық технологиялар отандық және халық-
аралық стандартқа сай емес? Интернеттен тауып, анық-
таңдар. Пікірлеріңді дәлелдеңдер.
3. Үйге берілген тапсырмаларды бірге талқылап, орын дау 
үшін қандай бұлттық технология қолданар едің дер?
Неліктен? Ойларыңды нақты мысалдармен дәлел-
деңдер.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   146
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет