Криминологиябет1/7
Дата26.01.2023
өлшемі168,78 Kb.
#166476
  1   2   3   4   5   6   7
Байланысты:
stud.kz 13906 (1)

Stud.kz – қазақ тілінде жазылған жұмыстар саны және сапасы бойынша біздің қор №1 болып табылады
Қылмыстылық себептері


КРИМИНОЛОГИЯ

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН
ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КОМПЛЕКСІ

АСТАНА 2009

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Тұран-Астана университеті

Гуманитарлық-заң факультеті
Құқықтану кафедрасы

КРИМИНОЛОГИЯ

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН
ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КОМПЛЕКСІ

Пән: Криминология


Оқу формасы-кұндізгі
З- 303 тобы
Кредит саны -3;
Дәріс- 45;
СОӨЖ-15;
Рубежный контроль -2
Консультация – 1
Экзамен - 2
Барлық сағат саны- 65
№ 413 кабинет

Құрастұрушы: з.ғ.к. доцент Досболов Ә.Д.

Пікір берушілер: заң ғылымының кандидаты, профессор А.А.Кереев заң ғылымының кандидаты, доцент Н.Егізбаев

Кафедраның отырысында қарастырылып талқыланды

Хаттама № ____ ___________200__ж.

Факультетттің оқу-әдістемелік бюросынің отырысында бекітілді

Хаттама № ____ ___________200__ж.

МАЗМҮНЫ


Силабус ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
Курстық жобалар мен жұмыстардың тақырыптары ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
ЛЕКЦИЯЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
1. 1.Криминология ұғымы, жүйесі мен пәні
2. Криминологиялық зерттеулердің методологиясы мен әдістемесі ... ... ... ... ... ... ..18
3. Қылмыстылық және оның көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23
4. Қылмыстылық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..26
5. Қылмыстылықті зерделеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33
6. Қазақстандағы қылмыстылықтің жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..43
7. Қылмыстылықтың детерминациясы және себептілігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .56
8. Қылмыскер тұлғасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .62
9. Қылмыстылықты ылдын алу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 71
10. Қылмыстылықтің жекелеген түрлерінің криминологиялық сипаттамасы ... ..83
11. Семинар сабақ жоспары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...91
12. Әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...93
13. Тесттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 95

СИЛЛАБУС
Пән: Криминология


Оқу формасы-кұндізгі
З- 303 тобы
Кредит саны -3;
Дәріс- 45;
СОӨЖ-15;
Рубежный контроль -2
Консультация – 1
Экзамен - 2
Барлық сағат саны- 65
Лектор: з.ғ.к. доцент Досболов Ә.Д.
№ 413 кабинет

ТҮСІНДІРМЕ

КРИМИНОЛОГИЯ – Қылмыстылықтың жағдайы, құрылымы және динамикасы, оның әлеуметтік себептері, қылмыскердің тұлғасы және қылмыстардан сақтандыру шаралары туралы ғылым. Криминалогия курсын оқудың міндеттері студенттерге әлеуметтік құбылыс болып табылатын қылмыстылықтың түсінігі, оның белгілері, тенденциялары, динамикасы, қылмыстылықтың себептері мен жағдайлары, қылмыстылықты алдын алу және қылмыстан сақтандыру шаралары туралы тиянақты білім беру болып табылады.
Сондай-ақ курсты оқудың міндеттеріне студенттердің кәмелетке толмағандардың қылмыстылығының криминалогиялық сипаттамасы, қайталанған, кәсіптік, ұйымдасқан және сыбайлас жемқорлық қылмыстылық, зорлық қылмыстары және бұзақылықтың криминалогиялық жайы, экономика, мемлекеттік өкімет саласындағы қылмыстылық, бөтеннің меншігіне қарсы қылмыстар, абайсыздықпен істелетін қылмыстар, әскери кызметшілер мен бас бостандығынан айыру орындарындағы қылмыстардың криминалогиялық сипаттамаларын толық зерттеп, меңгеру болып табылады.
Студенттер курстың пәні, оның міндеттер, криминологияның заң ғылымдары жүйесіндегі орны, оның қылмыстылық, қылмыстылық атқару, қылмыстық іс жүргізу құқықтарымен арақатынасы, Қазақстан Республикасындағы криминалогияның қазіргі жағдайы және даму туралы толық түсінік алулары қажет.

Курстың пререквизиттері (осы курс басталғанға дейін оқытылуы қажет пєндер)


Аталған курсты оқыту басталғанға дейін : Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық, Әкімшілік құқық, Философия, Қылмыстық құқық Ерекше бөлім, Қылмыстық-атқару құқығы, пәндерін оқып-үйренген соң, яғни қазіргі юриспруденцияны оқып-үйрету кезектілік логикасына қарай студентер алдын-ала тиісті білімді менгергеннен кейін, жұмыс оқу жоспарында 3-4 курста қою ұсынылады.

Курстың постреквизиттері (осы курс аяқталғаннан кейін оқытылуы тиісті пәндер)


Оқыту аяқталғаннан кейін заңгер мамандығы студенттеріне Құқықтық статистика негіздері курстарын. Сонымен қатар, арнайы курстар, мысалға, кәмелетке толмағандар мен жастар қылмыстылығы, ұйымдасқан қылмыстылық пен сыбайлас жемқорлық, терроризммен, нашақорлықпен байланысты қылмыстық-құқықтық және криминологиялық күрес мәселелері бойынша арнайы курстарды оқып үйрену қажет.

Курстың тақырыптық жоспары

Тақырып атауы

Дәріс


СОӨЖ
1. Криминологияның түсінігі, әдісі және жүйесі

2. Криминологияның пәні. Криминология ғылымының пәні.

3. Қылмыстылықтың түсінігі, белгілері және оның даму тенденциялары

4. Қылмыстылықтың себептері

5. Қылмыскердің тұлғасы

6. Қылмыстылықты алдын алу

7. Қайталанған қылмыстылық және оның алдын алу

8. Кәсіптік қылмыстылық

9. Ұйымдасқан қылмыстылық

10. Кәмелетке толмағандардың қылмыстылығының криминологиялық сипаттамасы.

11. Әйелдер қылмыстылығы

12. Экономика саласындағы қылмыстылық

13. Пайдакүнемдік қылмыстылығы, оның криминологиялық сипаттамасы
14. Зорлық қылмыстары, олардың криминологиялық сипаттамасы
15. Меншікке қарсы қылмыстардың криминологиялық сипаттамасы және одан сақтандыру
16. Сыбайлас жемқорлық қылмыстарды алдын алу және криминологиялық сипаттамасы.
17. Бұзақылықтың алдын алу және криминологиялық сипаттамасы.
18. Абайсызда жасалатын қылмыстардың алдын алу және криминологиялық сипаттамасы.

3сағ.


3сағ.

3сағ.


2сағ.

2сағ.


2сағ.

3 сағ.


2сағ.

3сағ.


3 сағ.

2сағ.


3сағ.

2 сағ.
2сағ.

3сағ.

3сағ.
2сағ.2сағ.

1 сағ.


1 сағ.

1 сағ.


1 сағ.

1 сағ.


0,5 сағ.

0,5 сағ.


0.5 сағ.

1 сағ.


1 сағ.

0,5 сағ.


1 сағ.

0,5 сағ.
0,5 сағ.

1 сағ.

1 сағ.
1 сағ.1 сағ.

Барлығы
45


15

ЖАЛПЫ БӨЛІМ

Бірінші тақырып: Криминологияның түсінігі, әдісі және жүйесі
Криминологияның түсінігі. Криминологияның пәні. Криминология ғылымының пәні.
Қылмыстылық. Қылмыстылық себептері. Қылмыс жасаған адам. Қылмыстылықтан сақтандыру. Қылмыстың құрбаны. Криминология курсының жүйелері. Криминологияның Ерекше бөлімін криминологиялық. топтастыру. Заң ғылымдары жүйесіндегі криминалогияның орны. Криминалогия және қылмыстық-атқару, қылмыстық іс жүргізу құқығы. Криминологияның социологиямен, психиологиямен, педагогикамен, статистикамен және басқадай қоғамдық және жаратылыстану ғылымдарымен арақатынасы.
Криминалогиялық әдістеме, әдіс және негізгі ұғымдар. Криминмологиялық ақпарат жинаудың әдістері: бақылау, сауал, құжаттарды талдау, эксперемент.Анкеталық әдіс және анкеталардың түрлері. Қылмыстық істерді оқу. Криминологиялық зерттеу бағдарламаларының түсінігі. құрылысы. Криминологиялық зерттеудің бағдарламасының құрылысы.

Екінші тақырып: Қылмыстылықтың түсінігі, белгілері және оның даму тенденциялары


Қылмыстылықтың түсінігі және оның белгілері. Қылмыстылық негізгі сапалық-сандық көрсеткіштері:жағдайы (деңгейі), қылмыстылықтың құрылымы, қылмыстылықтың динамикасы (қозғалысы). Латенті (жасырын) қылмыстылықтың түсінігі және оның түрлері .Нарықтық экономика жағдайындағы Қазақстан Республикасындағы қылмыстылықтың сипаттамасы.Қазіргі кезеңдегі қылмыстылықтың жағдайы, құрылымы және қозғалысына тән белгілер.

Үшінші тақырып: Қылмыстылықтың себептері


Криминологиядағы қылмыстылықтың себептері мен жағдайларының түсінігі. Қылмыстылықтық себептері мен жағдайларына топтастыру. Экономикалық қатынас және қылмыстылық. Әлеуметтік қатынас және қылмыстылық. Саяси мүдделер және қылмыстық. Қоғамның ізгілік жағдайы және қылмыстылық. Қылмыстық жасалуына мүмкіндік туғызатын жағдайлар.

Төртінші тақырып: Қылмыскердің тұлғасы


Криминологиядағы қылмыскердің тұлғасының түсінігі, оны оқып-үйренудің мәні және міндеттері. Қылмыскердің тұлғасындағы биологиялық және әлуметтіктің арақатынасы .Қылмыскер тұлғасын оқшауландыратын белгілер. Қылмыскер тұлғасының құрылысы (демографиялық –жыныстық, жасы, ұлты), әлуметтік ролі - (кәсібі, азаматтық, отбасылық т.б.жағдайлары), құқылық - (соталғандық атауының болуы, қылмысты қауіпті, аса қауіпті қайталау), ізгілік – психиологиялық - (қылмыстық құқықтық тыйым салынғандарды сақтауға, дінге көзқарасы және т.б.), басқадай мәнді біртектес топтық қасиеттері және қатынастары.

Бесінші тақырып: Қылмыстылықты алдын алу


Қылмыстылықтан сақтандырудың түсінігі. Қылмыстылықтан сақтандыру теориясы, пайда болуы, пәні және құрылымы. Қылмыстылықпен күрес шараларының жүйелері. Қылмыстылықтан сақтандыру субьектілерінің жүйелері. Қылмыстылықпен күрес бағдарламасының түрлері .Сақтандыру шараларын топтастыру.Қылмыстылыққа қарсы күрестегі экономикалық, саяси, құқықтық, психиологиялық шаралар. Қылмыстылықпен күрестегі ұйымдастырушылық және техникалық шаралар. Қылмыстылыққа қарсы күресудегі криминологиялық болжам. Криминологиялық болжамның түрлері.

ЕРЕКШЕ БӨЛІМ

Алтыншы тақырып: Қайталанған қылмыстылық және оның алдын алу
Қайталанған (рецидивті) қылмыстылықтың түсінігі және оның түрлері: қайталанған қылмыстылықтың жағдайы, құрылымы және динамикасы. Қылмысты қайталанушылардың криминалогиялық сипаттамасы. Қайталанған қылмыстылықтың себептері мен жағдайлары. Қайталанған қылмыстылықтан сақтандыру.

Жетінші тақырып: Кәсіптік қылмыстылық


Кәсіптік қылмыстылықтың түсінігі және оның сипаттамасы. Кәсіптік қылмыстылықтың белгілері. Кәсіптік қылмыстылықты тудырытын себептер мен жағдайлар.Кәсіптік қылмыстылықтан сақтандыру.

Сегізінші тақырып: Ұйымдасқан қылмыстылық


Ұйымдасқан қылмыстылықтың түсінігі. Ұйымдасқан қылмыстылықтың жағдайы, құрылымы және динамикасы. Ұйымдасқан қылмыстылық құрылымдардың түрлері – (жай ұйымдасқан топ, ұйымдасқан қылмыстық топ, қылмыстық қауымдастық.Ұйымдасқан қылмыстылықтың қоғамға қауіптілігі, тенденциясы және өрістеу болжамы. Қылмысты қауымдастыққа қатысушылардың тұлғасының криминологиялық сипаттамасы. Ұйымдасқан қылмыстылықтан сақтандыру шаралары.

Тоғызыншы тақырып: Кәмелетке толмағандардың қылмыстылығының криминологиялық сипаттамасы.


Кәмелетке толмағандардың қылмыстылығы, оның жағдайы, құрылымы және динамикасы. Кәмелетке толмаған қылмыскердің тұлғасының ерекшеліктерінің криминологиялық сипаттамасы. Кәмелетке толмағандардың қылмысының себептері мен жағдайлары. Кәмелетке толмағандардың қылмысын сақтандырудың негізгі нысандары мен әдістері.

Оныншы тақырып: Әйелдердің қылмыстылығы


Әйелдер қылмыстылығының түсінігі және жалпы сипаттамасы. Әйелдер қылмыстылығының жағдайы, құрылысы және динамикасы. Әйелдер қылмыстылығының тенденциясы. Әйелдер қылмыстылығының сақтандыру шаралары.

Он бірінші тақырып: Экономика саласындағы қылмыстылық


Қазақстан Республикасы бойынша экономика саласындағы қылмыстылыққа криминологиялық сипаттама. Экономика саласындағы қылмыстардың түрлері және оның жағдайы, құрылысы және динамикасы. Экономика саласындағы қылмыс істегендердің криминологиялық сипаттамасы. Экономика саласындағы қылмыстардың себептері мен жағдайлары. Экономика саласындағы қылмыстардан сақтандыру.

Он екінші тақырып: Зорлық қылмыстары, олардың криминологиялық сипаттамасы


Зорлық қылмыстарының және бұзақылық қылмыстарының түсінігі және жалпы сипаттамасы.
Зорлық қылмыстарының және бұзақылықтың жағдайы, құрылымы динамикасы. Зорлық қылмыстары мен бұзақылықты жасайтын адамдардың криминологиялық сипаттамасы. Зорлық қылмыстарының және бұзақылықтың себептері мен жағдайлары. Зорлық қылмыстары мен бұзақылықтан сақтандыру.

Он үшінші тақырып: Меншікке қарсы қылмыстардың криминологиялық сипаттамасы және одан сақтандыру


Өзіндік меншігіне қарсы пайдакүнемдік және пайдакүнемдік-зорлық қылмыстарының криминологиялық сипаттамасы. Қылмыскерлердің тұлғасына сипаттама. Меншікке қарсы пайдакүнемдік және пайдакүнемдік – зорлық қылмыстарының себептері мен жағдайлары. Өзіндік меншікке қарсы пайдакүнемдік және пайдакүнемдік- зорлық қылмыстарынан сақтандыру.

Он төртінші тақырып: Сыбайлас жемқорлық қылмыстарды алдын алу және криминологиялық сипаттамасы.


Сыбайлас жемқорлық қылмыстарды криминологиялық сипаттамасы. Сыбайлас жемқорлық қылмыстарды жасауға кінәлі тұлғалардың ерекшеліктері, олардың демографиялық, психологиялық, адамгершілік және басқа мінездемелері. Сыбайлас жемқорлық және ұйымдасқан қылмыстылық. Сыбайлас жемқорлық қылмыстылықтың детерминация спецификасы және себептілік.
Сыбайлас жемқорлықпен күресу ерекшеліктері.

Он бесінші тақырып: Бұзақылықтың алдын алу және криминологиялық сипаттамасы.


Мемлекеттік өкімет саласындағы қылмыстылық түсінігі және оның криминологиялық сипаттамасы. Бұзақылық тұлғалардың мінездемесі және олардың санаттауы. Бұзақылықтың арасындағы рецивтің ерекшелігі. Бұзақылықтың қылмыстардың басқа түрлеріне әсері.
Бұзақылықтың себептері, оларды жасауға итермелейтін шарттары және жағдайлар. Бұзақылықтың жағдайы мен динамикасына мастық және ішімділіктің әсері. Бұзақылық психологияның ерекшеліктері.
Бұзақылықтың алдын алу. Бұзақылықтың жоюына халықтың мәдени және білім деңгейін арттыруы анықтаушы ролі. Демалыс мәдениеттін арттыру. Ұсақ-түйек бұзақылықпен, мастық және ішімділікпен күресу. Бұзақылықтың алдын алудың ерекшеліктері.

Он алтыншы тақырып: Абайсызда жасалатын қылмыстардың алдын алу және криминологиялық сипаттамасы.


Абайсызда жасалатын қылмыстардың жалпы сипаттамасы, және олардың ерекшеліктері. Абайсызда жасалатын қылмыстардың қылмыстар жүйесіндегі орны. Абайсызда жасалатын қылмыстардың санаттауы. Абайсызда жасалатын қылмыстардың себептері, оларды жасауға итермелейтін шарттары және жағдайлар. Осы себептерді, шарттарын және жағдайларын анықтау және жою. Абайсызда жасалатын қылмыстарды жасайтын қылмыскердің тұлғасы, оның негізгі сипаттамасы.
Жол-көлік қылмыстардың криминологиялық сипатамасы, себептері және алдын алу. Жол-көлік қылмыстарға кінәлі қылмыскердің тұлғасы.
Абайсызда жасалатын қылмыстардың алдын алуды жүзеге асыратын мекемелер, осы алдын алудың ерекшеліктері.

Он жетінші тақырып: Әскери қызметіне байланысты жасалатын қылмыстардың алдын алу және криминологиялық сипаттамасы.


Мемлекеттік өкімет саласындағы қылмыстылық түсінігі және оның криминологиялық сипаттамасы. Бұзақылық тұлғалардың мінездемесі және олардың санаттауы. Бұзақылықтың арасындағы рецивтің ерекшелігі. Бұзақылықтың қылмыстардың басқа түрлеріне әсері.
Бұзақылықтың себептері, оларды жасауға итермелейтін шарттары және жағдайлар. Бұзақылықтың жағдайы мен динамикасына мастық және ішімділіктің әсері. Бұзақылық психологияның ерекшеліктері.
Бұзақылықтың алдын алу. Бұзақылықтың жоюына халықтың мәдени және білім деңгейін арттыруы анықтаушы ролі. Демалыс мәдениеттін арттыру. Ұсақ-түйек бұзақылықпен, мастық және ішімділікпен күресу. Бұзақылықтың алдын алудың ерекшеліктері.

Тәжірибелік (семинарлық, СОӨЖ) және лабораториялық сабақтар тақырыптарының тізімдері

1. Криминологияның түсінігі, әдісі және жүйесі
2. Криминологияның түсінігі. Криминологияның пәні. Криминология ғылымының пәні.
3. Қылмыстылықтың түсінігі, белгілері және оның даму тенденциялары
4. Қылмыстылықтың себептері
5. Қылмыскердің тұлғасы
6. Қылмыстылықтан сақтандыру
7. Қайталанған қылмыстылық және одан сақтандыру
8. Кәсіптік қылмыстылық
9. Ұйымдасқан қылмыстылық
10. Кәмелетке толмағандардың қылмыстылықтың криминологиялық сипаттамасы.
11. Әйелдердің қылмыстылығы
12. Экономика саласындағы қылмыстылық
13. Зорлық қылмыстары, бұзақылық және олардың криминологиялық сипаттамасы
14. Меншікке қарсы қылмыстардың криминологиялық сипаттамасы және одан сақтандыру
15. Сыбайлас жемқорлық қылмыстарды алдын алу және криминологиялық сипаттамасы.
16. Бұзақылықтың алдын алу және криминологиялық сипаттамасы.
17. Абайсызда жасалатын қылмыстардың алдын алу және криминологиялық сипаттамасы.
18. Әскери қызметіне байланысты жасалатын қылмыстардың алдын алу және криминологиялық сипаттамасы

Сабақтың өзге түрлері

1) Семинар-пікірталас.
2) Семинар –конференция.
3) Дөңгелек үстел.
4) Реферат әзірлеу және оны жария қорғау.
5) Баяндама дайындау.
6) Коллоквиум.
7) Монографияларды және арнайы әдебиеттерді талқылау.

Курстық жобалар мен жұмыстардың тақырыптарыКриминологияның түсінігі. Криминологияның пәні. Криминология ғылымының пәні.
Қылмыстылық. Қылмыстылық себептері.
Қылмыс жасаған адам.
Қылмыстылықтан сақтандыру.
Қылмыстың құрбаны.
Криминология курсының жүйелері.
Криминологияның Ерекше бөлімін криминологиялық топтастыру. Заң ғылымдары жүйесіндегі криминологияның орны. Криминология және қылмыстық-атқару, қылмыстық іс жүргізу құқығы. Криминологияның социологиямен,психиологиямен, педагогикамен, статистикамен және басқадай қоғамдық және жаратылыстану ғылымдарымен арақатынасы.
Криминологиялық әдістеме, әдіс және негізгі ұғымдар. Криминологиялық ақпарат жинаудың әдістері: бақылау, сауал, құжаттарды талдау, эксперемент. Анкеталық әдіс және анкеталардың түрлері.
Қылмыстық істерді оқу. Криминологиялық зерттеу бағдарламаларының түсінігі, құрлысы. Криминологиялық зерттеудің бағдарламасының құрылысы.
Қылмыстылықтың түсінігі және оның белгілері.
Қылмыстылық негізгі сапалық-сандық көрсеткіштері: жағдайы (деңгейі), қылмыстылықтың құрылымы, қылмыстылықтың динамикасы (қозғалысы).
Латенті (жасырын) қылмыстылықтың түсінігі және оның түрлері.
Нарықтық экономика жағдайындағы Қазақстан Республикасындағы қылмыстылықтың сипаттамасы.
Қазіргі кезеңдегі қылмыстылықтың жағдайы, құрылымы және қозғалысына тән белгілер.
Криминологиядағы қылмыстылықтың себептері мен жағдайларының түсінігі. Қылмыстылықтық себептері мен жағдайларына топтастыру.
Экономикалық қатынас және қылмыстылық. Әлеуметтік қатынас және қылмыстылық. Саяси мүдделер және қылмыстық.
Қоғамның ізгілік жағдайы және қылмыстылық. Қылмыстық жасалуына мүмкіндік туғызатын жағдайлар.
Криминологиядағы қылмыскердің тұлғасының түсінігі, оны оқып-үйренудің мәні және міндеттері. Қылмыскердің тұлғасындағы биологиялық және әлуметтіктің арақатынасы.
Қылмыскер тұлғасын оқшауландыратын белгілер. Қылмыскер тұлғасының құрылысы (демографиялық, жыныстық, жасы, ұлты), әлуметтік ролі - (кәсібі, азаматтық, отбасылық т.б.жағдайлары), құқылық - (соталғандық атауының болуы, қылмысты қауіпті, аса қауіпті қайталау), ізгілік – психиологиялық - (қылмыстық құқықтық тыйым салынғандарды сақтауға, дінге көзқарасы және т.б.), басқадай мәнді біртектес топтық қасиеттері және қатынастары.
Қылмыстылықтан сақтандырудың түсінігі. Қылмыстылықтан сақтандыру теориясы, пайда болуы, пәні және құрылымы.
Қылмыстылықпен күрес шараларының жүйелері. Қылмыстылықтан сақтандыру субьектілерінің жүйелері.
Қылмыстылықпен күрес бағдарламасының түрлері. Сақтандыру шараларын топтастыру.
Қылмыстылыққа қарсы күрестегі экономикалық, саяси, құқықтық, психиологиялық шаралар. Қылмыстылықпен күрестегі ұйымдастырушылық және техникалық шаралар.
Қылмыстылыққа қарсы күресудегі криминологиялық болжам. Криминологиялық болжамның түрлері.
Қайталанған (рецидивті) қылмыстылықтың түсінігі және оның түрлері: қайталанған қылмыстылықтың жағдайы, құрылымы және динамикасы.
Қылмысты қайталанушылардың криминологиялық сипаттамасы.
Қайталанған қылмыстылықтың себептері мен жағдайлары. Қайталанған қылмыстылықтан сақтандыру.
Кәсіптік қылмыстылықтың түсінігі және оның сипаттамасы.
Кәсіптік қылмыстылықтың белгілері. Кәсіптік қылмыстылықты тудырытын себептер мен жағдайлар. Кәсіптік қылмыстылықтан сақтандыру.
Ұйымдасқан қылмыстылықтың түсінігі. Ұйымдасқан қылмыстылықтың жағдайы, құрылымы және динамикасы.
Ұйымдасқан қылмыстылық құрылымдардың түрлері – (жай ұйымдасқан топ, ұйымдасқан қылмыстық топ, қылмыстық қауымдастық. Ұйымдасқан қылмыстылықтың қоғамға қауіптілігі, тенденциясы және өрістеу болжамы.Қылмысты қауымдастыққа қатысушылардың тұлғасының криминологиялық сипаттамасы. Ұйымдасқан қылмыстылықтан сақтандыру шаралары.
Кәмелетке толмағандардың қылмыстылығы, оның жағдайы, құрылымы және динамикасы.
Кәмелетке толмаған қылмыскердің тұлғасының ерекшеліктерінің криминологиялық сипаттамасы.
Кәмелетке толмағандардың қылмысының себептері мен жағдайлары. Кәмелетке толмағандардың қылмысын сақтандырудың негізгі нысандары мен әдістері.
Әйелдер қылмыстылығының түсінігі және жалпы сипаттамасы.
Әйелдер қылмыстылығының жағдайы, құрылысы және динамикасы. Әйелдер қылмыстылығының тенденциясы. Әйелдер қылмыстылығының сақтандыру шаралары.
Қазақстан Республикасы бойынша экономика саласындағы қылмыстылыққа криминологиялық сипаттама.
Экономика саласындағы қылмыстардың түрлері және оның жағдайы, құрылысы және динамикасы. Экономика саласындағы қылмыс істегендердің криминологиялық сипаттамасы.
Экономика саласындағы қылмыстардың себептері мен жағдайлары. Экономика саласындағы қылмыстардан сақтандыру.
Зорлық қылмыстарының және бұзақылық қылмыстарының түсінігі және жалпы сипаттамасы.
Зорлық қылмыстарының және бұзақылықтың жағдайы, құрылымы динамикасы. Зорлық қылмыстары мен бұзақылықты жасайтын адамдардың криминологиялық сипаттамасы.
Зорлық қылмыстарының және бұзақылықтың себептері мен жағдайлары. Зорлық қылмыстары мен бұзақылықтан сақтандыру.
Өзіндік меншігіне қарсы пайдакүнемдік және пайдакүнемдік-зорлық қылмыстарының криминалогиялық сипаттамасы.
Қылмыскерлердің тұлғасына сипаттама. Меншікке қарсы пайдакүнемдік және пайдакүнемдік – зорлық қылмыстарының себептері мен жағдайлары.
Өзіндік меншікке қарсы пайдакүнемдік және пайдакүнемдік- зорлық қылмыстарынан сақтандыру.
Сыбайлас жемқорлық қылмыстарды криминологиялық сипаттамасы.
Сыбайлас жемқорлық қылмыстарды жасауға кінәлі тұлғалардың ерекшеліктері, олардың демографиялық, психологиялық, адамгершілік және басқа мінездемелері. Сыбайлас жемқорлық және ұйымдасқан қылмыстылық. Сыбайлас жемқорлық қылмыстылықтың детерминация спецификасы және себептілік.
Сыбайлас жемқорлықпен күресу ерекшеліктері.
Мемлекеттік өкімет саласындағы қылмыстылық түсінігі және оның криминологиялық сипаттамасы.
Бұзақылық тұлғалардың мінездемесі және олардың санаттауы. Бұзақылықтың арасындағы рецидивтің ерекшелігі. Бұзақылықтың қылмыстардың басқа түрлеріне әсері.
Бұзақылықтың себептері, оларды жасауға итермелейтін шарттары және жағдайлар. Бұзақылықтың жағдайы мен динамикасына мастық және ішімділіктің әсері. Бұзақылық психологияның ерекшеліктері.
Бұзақылықтың алдын алу. Бұзақылықтың жоюына халықтың мәдени және білім деңгейін арттыруы анықтаушы ролі. Демалыс мәдениеттін арттыру.
Ұсақ-түйек бұзақылықпен, мастық және ішімділікпен күресу. Бұзақылықтың алдын алудың ерекшеліктері.
Абайсызда жасалатын қылмыстардың жалпы сипаттамасы, және олардың ерекшеліктері.
Абайсызда жасалатын қылмыстардың қылмыстар жүйесіндегі орны. Абайсызда жасалатын қылмыстардың санаттауы. Абайсызда жасалатын қылмыстардың себептері, оларды жасауға итермелейтін шарттары және жағдайлар. Осы себептерді, шарттарын және жағдайларын анықтау және жою.
Абайсызда жасалатын қылмыстарды жасайтын қылмыскердің тұлғасы, оның негізгі сипаттамасы.
Жол-көлік қылмыстардың криминологиялық сипатамасы, себептері және алдын алу. Жол-көлік қылмыстарға кінәлі қылмыскердің тұлғасы.
Абайсызда жасалатын қылмыстардың алдын алуды жүзеге асыратын мекемелер, осы алдын алудың ерекшеліктері.
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
1) Қазақстан Республикасы Конституциясы 1995 жыл. (08.10.98. ж. өзгерістермен)
2) Қазақстан Республикасының Қылмысты Кодексі 1997 ж. (09.07.1998 ж., 10.07.1999 ж., 16.07.1999 ж., 23.07.1999 ж., 05.05.2000 ж.,.16.03.2001 ж., 19.02.2002 ж., 31.05.2002 ж., 09.08.2002 ж., 21.12 2002 ж. Е,нгізілген өзгерістер мен толықтыруларды қосып)
3) Жоғарғы Сот Пленумының Қаулылардың жинағы. (1992-2002)-Алматы, 2002.
4) Алауханов Е.О. Қылмыстық құқық. (Ерекше бөлім). Алматы “Жеті Жарғы” 2001 ж.
5) Алауханов Е. Как защититься от преступника. Алматы: 2005 ж.
6) Алауханов Е.О. Қылмыстан қорғануға бола ма? Алматы 2005 ж.
7) Алауханов Е.И. Криминологические проблемы борьбы с корыстно-насильственными преступлениями. Алматы, 2002ж.
8) Мәліметтер Е.О.Алаухановтың Пайдақорлық-зорлық қылмыстардың алдын алудың криминологиялық проблемалары тақырыбындағы з.ғ.д. ғыл...дәрежесін алу үшін дайындалған диссертациядан алынды. (Алматы, 2004)
9) Алауханов Е.О. Криминологические проблемы борьбы с корыстно-насильсвенными преступлениями. Алматы, 2002
10) Алауханов Е.О. Пайдақорлық-зорлық қылмыстардың алдын алудың криминологиялық проблемалары. З.ғ.д. ғыл... диссертация. Алматы, 2004.
11) Алауханов Е.О. Криминология “Жеті Жарғы” 2005 ж.
12) Алауханов Е.О. Криминологические проблемы борьбы с корыстно-насильсвенными преступлениями. “Санкт-Петербург” 2005 г.
13) Кузнецова Н:Ф. Криминология. Москва. 2004г.
14) Долгова А.И. Криинология. Москва. 2008г.
15) Хохряков Г.Ф. Криминология. Москва. 2002г.
16) Криминология. Под.ред. академика В.Н. Кудрявцева и проф. В.Е.Эминова. Москва, 1997г.

Мазмұны
1. Криминология ұғымы, жүйесі мен пәніДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет