ПӘн бойынша глоссарий анимизм


Есте сақтауда бекіту маңызды роль аткарады, акпараттың ұзақ, сақталуына стимулдың күші әсер стедібет15/15
Дата11.02.2018
өлшемі3,05 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Есте сақтауда бекіту маңызды роль аткарады, акпараттың ұзақ, сақталуына стимулдың күші әсер стеді:


А) психоанализ.

В) гештальт.

С) ассоцианизм.

D) бихевиоризм.

Е) фрейдизмде.
$$$ 232 E

Ес-мнемоникалык міндеттерін шешуге бағындырылған, теориялық және практикалық әрекеттердің жүйесін қамтитын психикалык, іс-әрекеттердің ерекше түрі:

А) психоанализ.

В) гештальт.

С) ассоцианизм.

D) бихевиоризм.

Е) іс- әрекет теориясы.
$$$ 233 B

Есте сақтау мен еске түсіруде әдетте материал кездейсоқ элементтер жиынтығы емес , тұтастай құрылым ретінде көрінеді:

А) психоанализде.

В) гештальтта.

С) ассоциативтікте.

D) бихевиоризмде.

Е) фрейдизмде.
$$$ 234 C

Ес дегеніміз іргелестік, ұқсастық, қысқа мерзімділігі мен кеңістіктегі жақындығы бойынша анағұрлым тұрақты байланыстардың күрделі жүйесі:

А) психоанализде.

В) гештальтта.

С) ассоциативтікте.

D) бихевиоризмде.

Е) фрейдизмде.

$$$ 235 A

Егер адам бірнәрсені ұмытса (мәселен хатты жәшікке тастауды), адамның санасынан, тыс жасырын мотивті іздеңіз:

А) психоанализде

В) гештальтта.

С) іс- әрекет теориясында.

D) бихевиоризмде.

Е) фрейдизмде.


$$$ 236 C

Ерікті жөне еріксіз еске сақтаудың өнімділігі мнемоникалык, іс- әрекетті ұйымдастыруға байланысты, ерікті есте сақтау еріксізге қарағанда өнімділеу, егер де ол қарқынды мнемоникалық әрекетпен байланысты болса:

А) психоанализде.

В) гештальтта.

С) іс- әрекет теориясында.

D) бихевиоризмде.

Е) фрейдизмде.
$$$ 237 C

Кімнің көзкарасы бойынша психология адам санасын зерттейтін ғылым:

А) Выготский.

В) Вундт.

С) Фрейд.

D) Леонтьев.

Е) Рубинштейн.
$$$ 238 A

Тарихи тұрғыда қалыптасқан қарым- қатынас құралы:

А) тіл.

В) сөйлеу.С) ойлау.

D) сана.


Е) ақыл- ой.
$$$ 239 B

Халықтың этнопсихологиялык ерекшеліктерін бейнелейді:

А) тіл.

В) сөйлеу.С) ойлау.

D) сана.


Е) ақыл- ой.

$$$ 240 A

Адамдар үшін нақты мағынасы жөне мәні бар дыбыстардың бірлестігінен тұратын шартгы белгілердің жүйесі:

А) тіл.


В) сөйлеу.

С) ойлау.

D) сана.

Е) пиктограммалар.


$$$ 241 B

Ең жетілген, адамның ойлары мен сезімдері аркылы берілетін, тек адамға тән іс - әрекет:

А) тіл.

В) сөйлеу.С) ойлау.

О) сана.


Е) ақыл- ой.
$$$ 242 A

Мына бейнелерді жасауда: су перісі, Кентавр қиялдың жасалу жолдарының кайсысы пайдаланылған

А) агглютинация (желімдеу).

В) гипербола (әсірелеу).

С) нактылау.

D) акцент жасау.

Е) типтік бейне жасау.

$

$$ 243 AМына бейнелерді жасауда: сфинкс, айдаһар қиялдың жасалу жолдарының қайсысы пайдаланылған:

А) агглютинация (желімдеу).

В) гипербола (әсерлеу).

С) нақтылау.

D) акцент жасау.

Е) типтік бейне жасау.


$$$ 244 E

Қандай психикалық процесс заттардың жеке қасиеттерін бейнелейді:

А) қиял.

В) ойлау.

С) ес.

D) қабылдау.Е) түйсік.
$$$ 245 C

Бұрынғы қабылданған заттар мен құбылыстардың

сақталынған төжірибесін сезімдер, ойлар мен образдар аркылы бейнелеу:

А) қиялға.

В) ойлауға.

С) еске.


D) қабылдауға.

Е) түйсіктерге тән.


$$$ 246 B

Болмысты жанама түрде сөз арқылы бейнелеу:

А) қиялға.

В) ойлауға.

С) еске.

D) қабылдауға.

Е) түйсіктерге тән.
$$$ 247 B

3аттар мен құбылыстардың жалпы және мәнді қасиеттерінің байланыс - қатынастарын бейнелеу:

А) қиялға.

В) ойлауға.

С) еске.

D) қабылдауға.

Е) түйсіктерге тән.
$$$ 248 A

Алынған мәліметті өзгертілген түрде өңдеу:

А) қиялға.

В) ойлауға.

С) еске.

D) қабылдауға.

Е) түйсіктерге тән.
$$$ 249 D

3аттар мен құбылыстарды олардың касиеттері мен

бөліктерінің жиынтығы түрінде бейнелеу:

А) қиялға.

В) ойлауға.

С) еске.


D) қабылдауға.

Е) түйсіктерге тән.


$$$ 250 A

Бұрын қабылданғанды өзгертіп бейнелеу:

А) қиялға.

В) ойлауға.

С) еске.

D) қабылдауға.

Е) түйсіктерге тән.
$$$ 251 C

Санада мәліметті жинақтау және сақтау:

А) қиялға.

В) ойлауға.

С) еске.

D) қабылдауға.

Е) түйсікгерге тән.
$$$ 252 A

Бүрынғы білімдерді жаңа тұрғыдан көрсету, бұрын

қабылданылмаған жаңа заттарды жасау

А) қиялға.

В) ойлауға.

С) еске.


D) қабылдауға.

Е)Түйсіктерге тән.


$$$ 253 C

Тұңғыш рет халықтардың этникалық ерекшеліктерін жеке тұлғалық ерекшеліктердің негізі ретінде ғылыми тұрғыда негіздеген қазақ ғалымы:

А) Абай.

В) Ы.Алтынсарин.

С) Ш.Уалиханов.

D) Шәкәрім.

Е) А.Байтұрсынов.
$$$ 254 C

Нақты жағдайға байланысты мағынасы түсінікгі болатын сөйлеудің түрі:

А) жазбаша.

В) монологты.

С) жағдайға байланысты.

D) эгоцентрикалық.

Е) диалогты.
$$$ 255 A

Неғұрлым грамматикалық байланыстары толық сөйлеудің түрін анықтаңдар:

А) жазбаша.

В) монологгы.

С) суырып салма.

D) эгоцентрикалық.

Е) диалогты.
$$$ 256 B

Ұзақ және күрделі жолмен мағынаны мәнге айналдыратын, жан- жақты толық түсіндірме ретінде айтылатын сөйлеудің түрін анықтаңдар:

А) жазбаша.

В) монологгы.

С) жағдайға байланысты.

D) эгоценгрикалык.

Е) диалогты.
$$$ 257 C

Ұйқасымсыз және үздік- создық байланыссыз сөйлеудің түрін анықтаңдар:

А) жазбаша.

В) монологты.

С) суырып салма.

D) эгоцентрикалық

Е) диалогты.
$$$ 258 E

Сөйлеуде басқа адамның сөйлеуіне байланысты айтылатын түрін анықтандар:

А) жазбаша.

В) монологты.

С) жағдайға байланысты.

D) эгоцбнтрикалық.

Е) диалогты.
$$$ 259 B

Алдын- ала жоспарланған және бағдарланған сөйлеудің

түрін анықтандар:

А) жазбаша.

В) монологты.

С) жағдайға байланысты.

D) эгоцентрикалық.

Е) диалогты.


$$$ 260 D

Өз- өзіне бағытталған сөйлеудің түрін анықтаңдар:

А) жазбаша.

В) сырттай сөйлеу.

С) суырып салма.

D) эгоцентрикалық.

Е) ішкі сөйлеу.
$$$ 261 D

Іс жүзіндегі міндеттерді шешуге бағытталған ойлаудың түрі:

А) затты- әрекетті.

В) көрнекі – бейнелі.

С) абстрактылы- логикалық..

D) практикалық.

Е) теориялық.
$$$ 262 B

Міндеттерді іске асыруда тікелей жадынан (ес) алынатын немесе қиялы арқылы қайта жасалынатын бейнелерді пайдаланатын ойлаудың түрі:

А) затты- әрекетті.

В) көрнекі – бейнелі.

С) абстрактылы- логикалық.

D) практикалық.

Е) теориялық.
$$$ 263 B

Міндеттерді шешу көру бейнелеріне байланысты іске

асырылатын ойлаудың түрі:

А) затты- әрекетті.

В) көрнекі — бейнелі.

С) абстракгылы- логикалық.

D) практикалық.

Е) теориялық.


$$$ 264 A

3атгармен әрекет жасау, қимыл әрекеттермен тікелей

байланысты ойлаудың түрі:

А) затты- әрекетті.

В) көрнекі – бейнелі.

С) абстрактылы- логикалық.

D) практикалық.

Е) теориялық.


$$$ 265 E

Сезім мүшелері арқылы алынған тәжірибеге сүйенбей

міндеттерді шешуде ойша әрекет жасайтын ойлаудың түрі:

А) затты- әрекетті.

В) көрнекі — бейнелі.

С) абстрактылы- логикалық.

D) практикалық.

Е) теориялық.


$$$ 2б6 D

Шығармашылық ойлаудың дамуына не әсер етеді :

А) ымырашылдыкқа бейімділік .

В) өз идеяларының мәнін жоғары бағалаушылық .

С) аса жоғары деңгейде дамыған сыни ойлау .

D) обьектіні жаңа тұрғыдан көре білу кабілеті.

Е) өзгелерден ерекшеленбеуді қалауы.
$$$ 267 B

Мына мысалда қиялдың жасалу жолдарының қандай

тәсілдері қолданылған: "бұлбұл сайрайды, сен-жауыз деп,

қарақшы аңға ұқсап ақырады, оның ақырғанынан барлық

масаты шөптер жаншылып, хош иісті гүлдер шашырайды":

А) агглютинация.

В) гипербола.

С) нақтылау.

D) акцент жасау.

Е) типтік образдар жасау.


$$$ 268 B

Адамды билеп алған эмоцияларға байланысты қиял бейнелері аяқ астынан жасалынатын қиялдың түрін анықтаңдар:

А) қайта жасау.

В) еріксіз.

С) шығармашылық.

D) ерікті.

Е) галлюцинация.
$$$ 269 B

Қиял бейнелері адамның саналы түрде сезіне бермейтін қажеттіліктері, ынтығулары, бағдарларына байланысты туындайтын қиялдың түрін анықтаңдар:

А) қайта жасау.

В) еріксіз.

С) шығармашылық.

D) ерікті.

Е) галлюцинация.
$$$ 270 E

Қиял бейнелері адамды коршаған болмыспен еш байланыссыз қиял-ғажайыптық құбылыстар негізінде жасалынатын қиялдың түрін анықтандар

А)қайта жасау

В)еріксіз

С)шығармашылық

D)ерікті


Е)галлюцинация
$$$ 271 D

Адамның қалауына байланысты қиял бейнелері әдейілеп

жасалынатын қиялдың түрін анықтандар:

А) қайта жасау.

В) еріксіз.

С) шығармашылық.

D) ерікті.

Е) галлюцинация.


$$$ 272 D

Іс- әрекеттің мақсаты мен мотивтері нақты анықталған, соның негізінде жаңа бейнелерді жасайтын қиялдың түрін анықтаңдар:

А) қайта жасау.

В) еріксіз.

С) шығармашылық.

D) ерікті.

Е) галлюцинация.
$$$ 273 B

Болмыстың механикалық түрде қайталанбай, саналы

түрде құрастырылатын қиялдың түрін анықтаңдар:

А) қайта жасау.

В) еріксіз.

С) шығармашылық.

D) ерікті.

Е) галлюцинация.


$$$ 274 A

Бейнені жасау бұрын қабылданған суреттер, схемалар,

карталар негізінде жасалынатын қиялдың түрін анықтаңдар:

А) қайта жасау.

В) еріксіз.

С) шығармашылық.

D) ерікті.

Е) галлюцинация.


$$$ 275 C

ІС- әрекеттің қайталанбас өнімдерінен көрінетін өз бетінше жаңа бейнелерді жасау іске асырылатын қиялдың түрін аныкгаңдар :

А) қайта жасау .

В) еріксіз.

С) шығармашылық.

D) ерікті.

Е) галлюцинация.

$$$ 276 A

Іс- әрекеттің әр түрінде жемісті болуын камтамасыз ететін

қабілеттердің түрін анықтаңдар:

А) жалпы.

В) арнаулы.

С) шығармашылық.

D) коммуникативті .

Е) ұйымдастырушылық.

$$$ 277 C

Материалды және рухани мәдениет заттарын жасаумен, жаңа идеялар мен жаңалықтар ашуда көрінетін қабілет түрлерін анықтаңдар:

А) жалпы .

В) арнаулы.

С) шығармашылық .

D) коммуникативті .

Е) ұйымдастырушылық.


$$$ 278 D

Туа біткен нышандарға байланысты, бірақ олармен пара-пар емес, қарапайым өмірлік төжірибе негізінде қалыптасатын қабілеттердің түрлерін анықтаңдар:

А) жалпы .

В) арнаулы .

С) шығармашылық .

D) коммуникативті .

Е) ұйымдастырушылық.
$$$ 279 B

0қыту мен тәрбиелеудің жемістілігін, білім, іскерлікпен

дағдыны игеруді қамтамасыз ететін қабілет түрлерін

анықтаңдар:

А) жалпы.

В) арнаулы.

С) шығармашылық.

D) коммуникативті.

Е) ұйымдастырушылық.
$$$ 280 A

Басқаның қайғысы мен қуанышына ортақтаса білу:

А) эмпатия.

В) симпатия.

С) альтруизм .

D) аттракция .

Е) аффилиация.

$$$ 281 A

Адамның белсенділігін жоғарылатып, іс- әрекетке

ұмтылдыратын көтеріңкі сезім:

А) стеникалық.

В) астеникалық.

С) стресс.

D) эстетикалық сезімдер.

Е) интеллект сезімдері.
$$$ 282 C

Сәтсіздік жағдайларында, үміттің үзілуі, тығырықтан

шығуға жол таппаушылықпен ілесе жүретін эмоциялық күй:

А) апатия.

В) депрессия.

С) фрустрация.

D) конформдьщ (келісушілік).

Е) аффекг.

$$$ 283 C

Адамның іс- әрекеті мен мінез-құлқынан көрініс беретін,

аса айқындалмаған, тұрақты эмоциялық күйі:

А) ғашыктық.

В) махаббат.

С) көңіл- күйі.

D) сағыныш.

Е) зерігу.


$$$ 284 C

Аса күшті эмоциялар негізінде жасалынатын әрекеттер

А) еріксіз.

В) ерікті .

С) импульсивті .

D) аяқ астынан .

Е) мақсатты.
$$$ 285 B

Адам белсенділігін төмендетіп, әлсірететін сезімдер:

А) стеникалық.

В) астеникалық.

С) стресс.

D) апатия.

Е) депрессия.
$$$ 286 E

Адамның жан дүниесінің бұзылуы, күш жігері мен белсенділігінің төмендеуіне байланысты күйзелуінің жағдайлары:

А) стеникалық.

В) астеникалық.

С) стресс.

D) апатия.

Е) депрессия.
$$$ 287 C

Экстермалды жағдайларда, адамның күш жігері мен эмоцияларын жүмылдыруды қажет ететін жағдайлары :

А) стеникалық.

В) астеникалық.

С) стресс .

D) апатия .

Е) депрессия.
$$$ 288 B

Алға қойылған мақсатқа жетудегі қиыңдықтарды жеңуде көрінетін психикалық ерекшеліктері:

А) қорқу.

В) ерік.


С) өзін-өзі тәрбиелеу.

D) өзін -өзі игере білу.

Е) шешімділік.
$$$ 289 B

Мына жағдайда «Мен сені өлтіремін!»,-деп айқайлады да, ол мәрмөр тақтаны алып, өзіне де белгісіз қуат-күшімен сермей бастады», - қандай эмоциялык жағдайлар көрінеді:

А) стресс.

В) аффект.

С) ашу.

D) қорқу.Е) фрустрация.
$$$ 290 A

Қандай эмоциялык. жағдай сипатталған: сыныпқа директор кіргенде, тақта алдындағы оқушы қыз сасып қалып, көмекші сүрақтарға да үздік- создык жауап бсрді, ал директор кеткен соң, барлық сүрақтарға нақты жауап бере алды А) стресс .

В) аффект .

С) аффилиация.

D) аттракция .

Е) фрустрация.


$$$ 291 E

Іс- әрекетке бейімділік:

А) орындауға ниеттілік.

В) оған деген кызығушылық.

С) еңбек сүйгіштік.

D) табандылық.

Е) шығармашылық қабілетпен анықталады.
$$$ 292 E

Мінезді не аныктайды:

А) қимыл- қозғалыстың жақсы үйлесімі.

В) әсершілдік.

С) іске тез кірісушілік.

D) қатынасқа бейімділіктің жоғары деңгейі.

Е) ұқыптылық.
$$$ 293 C

Мінезді не анықтайды:

А) жүріс- тұрысының аздығы .

В) төменгі мотивация .

С) жауапкершілік .

D) әсершілдік .

Е) іске тез кірісушілік.
$$$ 294 D

Темпераментті не сипаттайды:

А) әдептілік.

В) ұкыптылық.

С) парыздық сезімі.

D) іске тез кірісушілік.

Е) еңбек сүйгіштік.
$$$ 295 D

Темпераментгі не анықтайды:

А) жауапкершілік.

В) ұқыптылық.

С) парыздық сезімі.

D) іске қабілеттіліктің төмендеуі.

Е) еңбек сүйгіштік.
$$$ 29б A

Темпераментті не анықтайды:

А) қарым- қатынасқа түсудің жоғары деңгейі .

В) еңбек сүйгіштік.

С) жауапкершілік.

D) максаттылық.

Е) ұқыптылық.
$$$ 297 D

Өз іс- әрекетін нақты ұйымдастыра білу және алға қойған

максатқа ешкімнің көмегінсіз жете білу қабілеттілігінен

көрінетін жеке тұлғаның мінез- құлкының белгісі:

А) жауапкершілік.

В) сезімге берілгіштік.

С) импульсивтілік.

D) дербестілік.

Е) өзіне сенімділік.
$$$ 298 E

Өзіне деген сыни ойлаудың төмендігі мен өз қабілеттері

мен мүмкіндіктерін шамадан тыс артық бағалаумен

байланысты мінездің көрінісі:

А) сезімге берілгіштік.

В) импульсивтілік.

С) шешімшілдік.

D) дербестілік.

Е) өзіне сенімділік.
$$$ 299 A

Жеке тұлганың басқа адамға, оның қызығуы мсн ниеттеріне риясыз бағытталган (кейде өз қызығуларына қайшы келетін) құндылық бағдарлары: А) альтруизм.

В) ізеттілік.

С) сезімге берілгіштік.

D) импульсивтілік .

Е) өзіне сенімділік.


$$$ 300 A

Іс- әрекетінің жетекші мотиві саналатын елдің алдына шығу, қоғамдық өмірде құрметгі жағдайға ие болу, атаққа ұмтылудан көрінетін мінез бітістері:

А) атақ құмарлық.

В) шешімділік.

С) сезімге берілгіштік.

D) импулъсиягілік.

Е) өзіне сенімділік.
$$$ ЗО1 А

Табиғаттың барлық объектілерін жанды дейтін қияли түсінік:

А) анимизм.

В) монизм.

С) идеализм.

D) дуализм.

Е) панпсихизм.
$$$ ЗО2 А

Ым-ишарат, мимика, пантомимика арқылы сөз жүзіндегі емес қарым-қатынас жасау.

А) вербалды емес қарым-қатынас.

В) вербалды қарым-қатынас.

С) қарым-қатынас барьері.

D) қоғамдық пікір.

Е) дипломатия.
$$$ ЗО3 А

Қарым-қатынас жеткіліксіздігі:

А) госпитализм.

В) авторитарлық.

С) қамкоршылық.

D) тайталастық.

Е) конформдылық.
$$$ 304 В

Әрекетті игеру максатында оны саналы түрде қайталау:

А) әдет:

В) жаттығу.

С) іскерлік.

D) дағды.

Е) бағдарлаушылық әрекет.
$$$ 305 А

Адамның қоғамда өз орнын табуға, қарым-қатынасты дұрыс жасауға, отбасын құру, балаларды тәрбиелеу және т.б. көрінетін ұмтылулары: А)әлеуметтік кажеттіліктері .

В) органикалық қажеттіліктер.

С) рухани қажеттіліктер .

D) материалдық қажеттіліктер .

Е) интеллектілік әрекеттер.


$$ 306 А

Қялдағы объектілердің сапасы мен қасиеттерің әсірелеу:

А) гипербола.

В) галюцинация.

С) акцент жасау.

D) қайта жасау қиялы.

Е) елестер.
$$$ 307 А

Қайта қабылдағанда объектіні елестету:

А) тану.

В) конфобуляция.

С) ременисценция.

D) еске түсіру.

Е) мнемотехника.
$$$ 308 D

Бір түйсіктің екінші түйсік тудыратын, түрлі түйсіктердің

өзара байланысы:

А) кинестезиялық түйсіктер.

В) органикалық түйсіктер.

С) синестезия.

D) сенсибилизация.

Е) адптация.


$$$ 309 Е

Ұжымды басқару мен өндірісті басқаруды қамтамасыз

ететін қабілеттердің түрлсрі:

А) жалпы.

В) арнаулы.

С) шығармашылық.

D) коммуникативті.

Е) ұйымдастырушылық.


$$$ 310 Е

Ақыл-ой әрекетін сатылап қалыптастыру теориясының

Авторы:

А) Эльконин.В) Леонтьев.

С) Узнадзе.

D) Шабсльников.

Е) Гальперин.


$$$ 311 В

Психика дамуының эволюциялық сатылары туралы теорияның авторы:

А)Эльконин.

В) Леонтьев .

С) Узнадзе .

D) Шабельников .

Е) Гальперин.
$$$ 312 А

Жеке тұлғаның екі маңызды типтері: экстраверт пен

интроверт туралы теорияның авторы:

А) Юнг.


В) Маслоу.

С) Торндайк.

D) Фрейд.

Е) Бине.
$$$ 313 С

Бағдар теориясының авторы:

А) Эльконин.

В) Леонтьев.

C) Узнадзе.

D) Шабельников.

Е) Гальперин.


$$$ 314 В

Өзіндік өзектілік, өзіндік даму, өзін жетілдіру мен адамның қажеттіліктерінің иерархиясы туралы гуманистік

теория авторы:

А) Юнг.


В) Маслоу.

С) Торндайк.

D) Фрейд.

Е) Бине.
$$$ З15 D

Ресейдегі психологиялық лабораторияның негізін қалаушы, объективті психологияның мінез-құлық, пен рефлексология (психиканың рефлексиялық табиғаты) ғылымы ретіндегі негізін қалаушы :

А) Эльконин.

В) Леонтьев .

С) Геплов .

D) Бехтерев.

E) Гальперин.


$$$ З16 Е

Зейіннің физиологиялық негізі доминанта туралы және мінез-кұлықтың мотивациялық потенциалы туралы ілім авторы :

А) Юнг .

В) Маслоу.

С) Торндайк.

D) Морено .

Е) Ухтомский.

$$$ 317 D

Психиканың үш деңгейі: саналы, санадан төмен, санадан тыс деңгейлері туралы теорияның авторы :

А) Рибо .

В) Эббингауз.

С) Селье .

D) Фрейд .

Е) Бине.
$$$ З18 D

Социометриялық тұжырымдама авторы:

А) Юнг.


В) Маслоу.

С) Торндайк.

D) Морено .

Е) Ухтомский.


$$$ 319 В

Техникалық құралдар мен зерттелінушінің хабардар болуымен байланысты психологиялық зерттеу :

А) табиғи эксперимент .

В) жасанды эксперимент.

С) әңгімелесу.

D) іс-әрекст өнімдерін талдау .

Е) генетикалық әдіс.
$$$ З20 В

Қабылдау процесі тағы да:

А) сенсорлық.

В) перцепция.

С) эйдетика.

D) депривация.

Е) гомеостаз.

деп аталады.


$$$ 321 В

Шағын топтың төменгі сандык, шегі:

А)1 адам.

Б)2-3 адам.

С)4-5 адам.

D)6-7адам.

Е)10 адамнан аса.
$$$ 322 С

Топтағы жетекші рөлі :

А) топ әрекетіне жауапкершілік.

В) тәртіп бұзушыларға жаза қолдану.

С) топ ішіндегі іс-әрекет пен өзара қарым-қатынасын үйлестіру.

D) топ мүшелерінің арасында міндеттерін бөліп беру .

Е) топтың басқа мүшелерімен көзқарас бірлігі.
$$$ 323 D

Кез-келген нәрсені өзінің "Меніне" телу, бірнәрсеге ұқсау:

А) өзіндік сана .

В) өзіндік өзектілену .

С) әлеуметтену .

D) идентификация.

Е) рефлексия.

деп аталады


$$$ 324 В

Гуманистік психология теорияларына сәйкес адамның мінез-құлқының мотивтері:

А) өзіндік сана.

В) өзіндік өзектілену.

С) әлеуметтену.

D) идентификация.

Е) рефлексияға.

байланысты


$$$ 325 Е

Кеңестік психология түжырымдамасына сәйкес психика мына процесте қалыптасады:

А) өзіндік сана.

В) өзіндік өзектілену.

C) әлеуметтену.

D) өзін идеалмен теңестіру.

Е) белсенді іс-әрекет.
$$$ 326 С

Психологияның негізін тұрғызушы:

А) Кант.

В) Гегель.

С) Аристотель.

D) Локк.


Е) Вундт.
$$$ З27 А

Психика мінез-құлық үшін мына функцияны іске асырады

А) реттестіргіш.

В) конструктілік.

С) детерминистік.

D) итермелегіштік.

Е) сигналдық.
$$$ 328 В

Әдіс дегеніміз:

А) таным.

В) жеке тұлғаны зерттеу әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы.

С) жол.

D) тәсілдер.Е) тұрғылар.
$$$ З29 В

Бірнеше рет қайталанатын зерттеулерді қалай атайды:

А) ұзақ мерзімді.

В) лонгитюдті.

С) эмпирикалық.

D) генетикалық.

Е) экспериментті.
$$$ З30 А

Адам аралық қарым-қатынасты зерттеуде қандай әдісті қолданады:

А) социометрия.

В) әңгімелесу.

С) тест.

D)бақылау.

Е) интервью.
$$$ 331 А

Тест дегеніміз:

А) сынау, сынама.

В) міндет.

С) тәсіл.

D) эксперимент.

Е) әңгімелесу.
$$$ 332 А

3ерттеу әдісін таңдау неге байланысты:

А) мақсатқа.

В) базаға.

С) жасқа.

D) қалауға.

Е) диагнозға.
$$$ 333 Е

Инстинктілік мінез-құлық негізінен:

А) шыбын-шіркейлерде.

В) балықтарда.

С) рептилияларда.

D) ст қоректілерде.

Е) жануарларда басым.
$$$ 334 А

Адам санасының пайда болуында шешуші жағдай:

А) еңбек.

В) қоршаған орта.

С) жалпы көзқарас.

D) бас ми.

Е) қарым-қатынас жасау.
$$$ 335 В

Сана дегеніміз:

А) Рефлексияға қабілеттілік.

В) болмысты психикалық бейнелеудің жоғарғы деңгейі

қоғамдық тарихи дамудың жемісі.

С) субъектінің сезімдік және ақыл-ойлық бейнелерінің жиынтығы.

D) қоршаған ортадағы өзгерістерге пара-пар жауап беру қабілеттілігі.

Е) психиканың көп функционалды жүйесі.


$$$ 336 В

Өзін-өзі бағалау:

А) өзін бағалауы.

В) жеке тұлғаның өзін, өзінің мүмкіндіктерін, қасиеттерін,

қоғамдағы орнын саналы түрде бағалауы.

С) өзіне көзқарасы.

D) өзі туралы елестері.

Е) өзіне көңіл бөлуі.


$$$ 337 С

СЛ.Рубинштейн бірлігі туралы тезис ұсынды:

А) өмір мен іс-әрекеттің.

В) зейін мен естің.

С) сана мен іс-әрекеттің.

D) даралық пен әлеуметтіктің.

Е) түйсік пен қабылдаудың.
$$$ 338 В

Жетекші іс-әрекет қағидасын ұсынған:

А) Выготский.

B) Леонтьев.

С) Узнадзе.

D) Фрейд.

Е) Ломов.
$$$ 339 В

Кез-келген іс-әрекет негізінде не жатыр:

А) ой.

В) әрекет.С) қозғалыстар.

D) сезімдер.

Е) түйсіктер.
$$$ 340 D

Мектепке дейінгілерде жетекші іс-әрекет:

А) оқу.

В) еңбек.С) шығармашылық.

D) ойын.


Е) өнер.
$$$ 341 С

"Адамы адам еткен еңбек" деген сөз тіркесі кімдікі:

А) Аристотель.

В) Вундт.

С) Энгельс.

D) Локк.


Е) Гегель.
$$$ 342 В

Іс-әрекет - ол :

А) әрекеттер.

В) Адамның қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатына

бағытталған, әлеуметтік маңызды белсенділігі.

С) мотивация.

D) болжамдау.

E) өзгерту.


$$$ 343 С

Дағды дегеніміз:

А) әдет.

В) білім.

С)автоматтандырылған әрекеттер.

D)рсфлскс.

Е) таптаурын.

$$$ 344 С

Жеке тұлға дегеніміз:

А) белсенді іс-әрекет иесі.

В) саналы индивид.

С) қоғамдық даму жемісі, қоғамда өзіндік орны бар, әлеуметтік рөлді орындаушы нақты саналы индивид .

D) психологиялық сипаттамалар жүйесі .

Е) жасампаз.


$$$ 345 А

Меланхолик темпераментіне қандай белгі тән:

А) сензитивтілік пен сезімталдық.

В) реактивтілік пен белсенділік .

С) эмоциялық козғыштық .

D) психикалық реакциялар қарқыны .

Е) иілімділік пен ригидтілік.
$$$ 346 В

Темперамент ілімінің негізін қалаған адам:

А) Аристотель.

В) Гиппократ.

С) Локк.

D) Демокрит.

Е) Гален.
$$$ 347 В

Темпераменттің табиғи негізі не:

А) бас ми.

В) жүйке жүйесінің типі .

С) динамикалық таптаурын.

D) жүйке процестер .

Е) жүйке импульстер.
$$$ 348 С

Адам мінезі:

А) толығымен тұқым қуалаушылықпен беріледі.

В) игерімді.

C) қалыптасады.

D) өзгереді.

Е) өзгермейді.
$$$ 349 В

Ч.Ломброза, Э.Крегмер, У.Шелдоптың конституциялық теориясының негізін не қалайды:

А) фатальды.

В) жеке тұлғаның мнез ерекшеліктерінің оның сыртқы типтерімен байланысты .

С) феноменология.

D) қоршаған ортамен шартталуы .

Е) іс - әрекеттілік тұрғы.
$$$ 350 А

Қабілеттер дегеніміз не:

А) жемісті іс-әрекетті қамтамасыз ететін жеке тұлғаның жке-даралық психологиялыық ерекшеліктері.

В) нышандар .

С) талант.

D) білім, іскерлік, дағды .

Е) дарындылық.
$$$ 351 С

Зейін дегеніміз:

А) дербес танымдық процесс .

В) жеке тұлғаның қасиеттері .

С) белгілі объектілерге бағыттылық және сананың шоғырлануы . D) акцент жасау.

Е) байқағыштық.


$$$ 352 В

Еріксіз зейіннің физиологиялық механизмдері:

А) А.А.Ухтомский бойынша: «Доминанта-бас ми қабығын

уақытша үстемдік ететін қозу ошағы».

В) И.П.Павлов бойынша рефлекс «Бұл не».

С) екінші сигналдың жүйе.

D) бірінші сигналдық жүйке.

Е) қоршаған орта.


$$$ 353 В

Доминанта ілімін негіздеген :

А) Рибо .

В) Ухтомский .

С) Павлов .

D) Ланге .

Е) Аристотель.
$$$ 354 В

Қабылдаудың тәжірибе, білім,сезгіш қызығуларға тәуелділігі:

А) тұрақтылығы.

В) апперцепция.

С) таңцамалық.

D) иллюзия.

Е) байқағыштық деп аталады.
$$$ 355 В

Объекгілері мақсатты жүйелі түрде қабылдау – бұл:

А) зейін.

В) бақылау.

С) түйсік.

D) таным.

Е) әңгімелесу.
$$$ 356 С

()бъектілерді қабылдаудағы қателіктер қалай аталады:

А) галлюцинациялар.

В) елестер.

С) иллюзия.

D) фантазия.

Е) армандар.
$$$ 357 С

Таным жүйесіндегі алғашқы таным сатысы қайсысы:

1) ойлау, 2) ес, 3)түйсіктер 4) қиял 5) қабылдау

А) 2,5.


В) 4,1.

С) 3,5.


D) 1,2.

Е) 2,4.
$$$ 358 В

Бұрын алынған акпараттың естен шығып кетуі:

А) есте сақтау.

В) ұмыту.

С) еске түсіру.

D) реминисцепция.

E) амнезия.


$$$ 359 С

Бүтінді ойда бөлшекке бөлу бұл:

А) синтез.

В) салыстыру.

С) талдау.

D) жалпылау .

E) абстракция.
$$$ 360 А

Сөйлеу:


А) қарым - қатынас процесінде тілді қолдану.

В) сигнал беру қабілеті.

С) бірнеше сигнал.

D) әлеуметті.Е) мәнерлі құралдар.

Пән бойынша глоссарий
Сөйлеудің жалпы сипаттамасы
Дәріс тақырыптары және мазмұны
Дүниежүзілік психологиялық теориялар табиғи психиканың дамуы туралы түсінік.
Ес туралы жалпы түсінік.

Каталог: ebook -> umm
umm -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
umm -> Жалпы және заң психологиясы терминдерінің қысқаша сөздігі. І бөлім. Жалпы психология пәнінің терминдері
umm -> 6М 011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы» Магистранттарға арналған
umm -> ПОӘК 042-14-5-05. 02. 20. 22/2013 № басылым
umm -> «Ежелгі дәуір әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 5В012100- Қазақ тілінде
umm -> Оқытушы үшін «Қазақстан тарихы»
umm -> Әбікенова Гүлнафис Төкенқызы Қазақ тіліндегі эпистолярлық стильдің лингвистикалық сипаты
umm -> Педагогика кафедрасы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет