ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені оқУ-Әдістемелік материалдарбет3/3
Дата10.12.2016
өлшемі0,69 Mb.
1   2   3

10-тапсырма: Мекемтас Мырзахметов еңбектеріндегі “кемел” адам теориясы.
5.2 Реферат тақырыптары

Реферат. «Ш.Уәлиханов - фольклортанушы».

Реферат. «М.Әуезов және әдебиеттану ғылымы».

Реферат. «С.Мұқанов және әдебиеттану ғылымы».

Реферат. «С.Сейфуллин және қазақ фольклортану ғылымы».

Реферат. «С.Қасқабасов және қазақ фольклортану ғылымы».

Реферат. «Ғ.Тоғжанов және әдебиеттану ғылымы».

Реферат. «Ж.Аймауытов және әдебиеттану ғылымы».

Реферат. « 2000 жылдардағы қазақ әдебиеті сынының даму деңгейі.

Реферат. «Садақ журналының әдебиет сынына қосқан үлесі».

Реферат. «Бірыңғай ағым теориясының зиянды ықпалы».
5.3 Пайдаланылатын әдебиеттер

Негізгі пайдаланылатын әдебиеттер:

5.3.1 Кәкішов.Т. Жанр жайлауы. –Алматы, Қазақ әдебиеті, 2007.

5.3.2 Кеңбейіл, М. Замандастар заңғары: Әдеби-танымдық, сыни, зерттеу еңбектер. – Алматы: Арыс, 2007.

5.3.3 Қирабаев, С. Әдебиетті қайта оқу: әдебиеттік, зерттеулер мен мақалалар. – Алматы: Балаус0, 2010.

5.3.4 Мұхамедханов, Қ. Шығармалар жинағы. Көп т. Т.5. Мақалалар. Зерттеулер / Қ. Мұхамедханов; Жинақты құраст.: Е. Іргебаев.- Алматы: Ел-шежіре, 2007

5.3.5 Қазақ әдебиеті: энциклопедиялық анықтамалық А-Я.- Алматы: Аруна, 2005.

5.3.6 Кәкішев, Т.К. Мерей. Ғылым.- биогр.жинақ. 2- томдық. Т.1/ - Алматы, 2002

5.3.7 Нұрғалиев Р. Талант қырлары. Қазақ әдебиеті, 9 қыркүйек, 2009.

5.3.8 Смағұлов Ж. Қазақ әдебиеттану ғылымының тарихы. – Алматы: Қазақ университеті, 2000.

5.3.9 Майтанов Б. Сөз сыны. – Алматы: Ғылым, 2002.Қосымша әдебиеттер:

5.3.10 Жұмағұлов, С.Б. ХХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ әдебиеттануы (1956-1991): Филол. ғылымд. д-ры ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. дис. автореф. / С.Б. Жұмағұлов; Е.А.Букетов ат. Қарағанды мем. ун-ті.- Астана, 2008.Гачев. Г. Национальные образы мира. М,. 2002

5.3.11 Негимов, С. Әдебиет әлемі/ С. Негимов.- Алматы: Ана тілі, 2008

5.3.12 Әуезов, М.О. Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 31-т. Мақалалар, либретто, пьеса. - Алматы: Жібек жолы, 2008

5.3.13 Дәдебаев, Ж. Таңдамалы шығармалар. 2-томдық. Т.1 /- Алматы: Өнер, 2008.

5.3.14 Алпысбаев Қ. Тарихи шығарма :таным және көркемдік. –Астана:Фолиант, 2009.

5.3.15 Әбдезұлы Қ. Т.Әлімқұлов шығармашылығы және 60-80 жылдардағы қазақ прозасы: монография. – Алматы: Ғылым, 2001.

5.3.16 Дәдебаев, Ж.Д.Қазіргі қазақ әдебиеті: Лекциялар курсы /- Алматы: Қазақ университеті, 2002

5.3.17 Әуезов және әлем әдебиеті. 2-кітап. Алматы: Қазақ университеті, 2007.

5.3.18 Әуезов тағлымы. Алматы: Қазақ университеті, 2001.

5.3.19 Әшімбаев С. Парасатқа құштарлық. Әдеби сын мақалалар. – Алматы: Жазушы, 195.

5.3.20 Базарбаев М. Замана тудырған әдебиет. –Алматы: Жазушы, 2000.

5.3.21 Бесенбаев Ә. Өмірдің ғашық болып көктеміне: Әдеби-сын, зерттеу. –Алматы: Жазушы, 2001.

5.3.22 Ғабдуллин Н. Уақыт сыры. Әдеби сын.- Алматы:Информ Арна, 2002.

5.3.23 Дәдебаев Ж. Әдеби шығарма: өмір шындығы және көркемдік шешім. – Алматы: Қазақ университет, 2001.

5.3.24 Дәдебаев Ж. Қазақтың тарихи романы: дәстүр мен жаңашылдық. Алматы: Қазақ университеті, 2000.

5.3.25 Ергөбеков Қ. Жазушы шеберханасы. – Алматы: Қазақпарат, 2002.

5.3.26 Елеукенов Ш. Жаңа жолдан. - Алматы: Информ - Арна, 2000.

5.3.27 Жұртбай Т.Кемеңгерлік кітапханасы. –Астана:Фолиант, 2010.

5.3.28 Жұртбай Т. Бесігіңді түзе. – Алматы: Жазушы, 1997,

5.3.29 Жұмағалиев З. Уақыт және әдебиет. – Қарағанды, 1999.

5.3.30 Қирабаев С.сегіз томдық шығармалар жинағы. Т.4. – Алматы: Арыс, 2008.

5.3.31 Қожакеев Т. Сатира – күштілер қаруы. – Алматы:Арыс, 2000.

5.3.32 Майтанов Б. Қазақ романы және психологиялық талдау. – Алматы: Фолиант, 2002.5. 3.33 Нұрғали Р. Сиқырлы сөз. Әдеби-сын зерттеу. – Алматы: Жазушы, 2000.

6. ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1 – нұсқа.

 1. Дәйектеме сын маңызы

  1. көркем шығарманың дүниеге келгенін хабарлау

  2. шығарманың мән-мағынасын қысқа түсіндіру

  3. шығарманың мәнін, жазылу себебін түсіндіреді

  4. оқиғасын баян етеді

  5. шығарманы қайталап жазу
 1. Сын –

  1. әдебиетке тән жанр

  2. негізгі ойды хабарлайды

  3. жан-жақты жанр

  4. өнерге тән жанр
 1. 1875-1878 ж. аралығында қай газет сыншылдық ой-пікірге қатысы бар материалдарды жариялады ?

  1. «Дала уалаяты»

  2. «Таң» журналы

  3. «Түркістан уал»

  4. «Айқап» журналы

  5. «Қазақ» газеті
 1. «Кітаптар жайынан» деген арнаулы бөлім қай журналда ашылды ?

  1. «Таң»

  2. «Айқап»

  3. «Қазақ»

  4. «Кітап»

  5. «Әдебиеттер дәуірі»
 1. «Өлең-жырларымыз туралы» мақала авторы

  1. Ғ.Мәмеков

  2. М.Көпеев

  3. Қ.Арынов

  4. М.Тұяқов

  5. М.Дулатов
 1. «Сын орнына қисынсыз құн» авторы ?

  1. М.Әуезов

  2. М.Дәулетбаев

  3. Б.Арыстанбеков

  4. М.Жұмабаев

  5. Н.Төреқұлов
 1. Аннотация –

  1. хабарлама жасау

  2. оқиғасын суреттеу

  3. мән-мағынасын қысқаша түйіндеу

  4. талдау жасау

  5. сыни көз-қарас
 1. А.Байтұрсынов мақаласы ?

  1. «Надандық құрбаны»

  2. «Сын мен әдебиет»

  3. «Қазақтың бас ақыны»

  4. «Абай-ақын»

  5. «Жарқ еткен жұлдыз»
 1. «Түрік атағын көтеру, түркішілікті тарату» жайын ұстанған кім ?

  1. С.Сейфуллин

  2. Ж.Аймауытов

  3. М.Жұмабаев

  4. С.Қожанов

  5. І.Жансүгіров
 1. Творчестволық тұлғаның өмірі мен өнерпаздығын хабарлап, ішінара талдау –

  1. зерттеу мақала

  2. хрестоматия

  3. оқушы хаты

  4. жарнама

  5. сын мақала
 1. Р.Бердібаев мақаласы

  1. «Сын – таным айнасы»

  2. «Жыр және сын»

  3. «Сынның сара бағыты»

  4. «Соны жанр сипаты»

  5. «Мұрат пен міндет»
 1. Сынның жанр ретінде қалыптасуы қай жылдарды қамтиды ?

  1. 1910-1927

  2. 1917-1950

  3. 1917-1937

  4. 1912-1927

  5. 1937-1945

 2. «Әдебиет - көркем сын туралы» қаулы қашан алынды ?

  1. 1970

  2. 1971

  3. 1972

  4. 1973

  5. 1974

 3. З.Қабдоловтың эсселері

  1. «Сыр», «Арна»

  2. «Саясат», «Өмір»

  3. «Сыр», «Өмір»

  4. «Арна», «Тіл»

  5. «Саясат», «Өмір»

 4. «Қазақ» газетінде «Қыр баласы» деген бүркеніш атпен кімнің хаты басылған ?

  1. Абай

  2. А.Бөкейханов

  3. А.Шонаев

  4. Көкбай

  5. Ө.Итжемесов

 5. «Дала уалаятының газетінде» бес жыл тілші болып, өзіндік ой-пікірімен танымал болған қайраткер

  1. А.Нұрбаев

  2. М.Көпеев

  3. Х.Кенжебеков

  4. Т.Тоқалбаев

  5. Ғ.Мәмеков
 1. Ә.Тәжібаевтың қай еңбегінде қазақ лирикасының дамуы, көркемдік сырлары баяндалады ?

  1. «Поэзия және өмір»

  2. «Әдебиет және поэзия»

  3. «Поэзия»

  4. «Поэзия және өмір»

  5. «Лирика»
 1. А.Еспенбетов мақаласы

  1. «Сын – таным айнасы»

  2. «Сынның сара бағыты»

  3. «Жыр және сын»

  4. «Соны жанр сипаты»

  5. «Әдеби сын»

 2. Қазақ әдебиеттануында Абай шығармашылығының қай саласын Е.Ысмайылов пен З.Шашкин алғаш рет талдаған ?

  1. Қарасөздерін

  2. Поэмаларын

  3. Өлең тақырыбын

  4. Поэма сюжеті

  5. Өлең түрлерін
 1. 1990 ж. Кім «М.Әуезов және Абайтану проблемалары» деген тақырыпта докторлық диссертация қорғады ?

  1. Қ.Мұхамеджанов

  2. С.Ысмайылов

  3. М.Мырзахметов

  4. Р.Нұрғалиев

  5. Қ.Жұбанов
 1. «Қазіргі қазақ әдеби сыны қандай» мақала авторы ?

  1. Р.Бердібаев Б.Дәрімбетов

  2. А.Егеубаев

  3. С.Әшімбаев

  4. Х.Әдібаев
 1. «Сыншылардың сыны – бәйгі атын баптау секілді. Сын – адамның ішкі-сыртын бірден аралайтын өткір айна» деген кімнің пікірі ?

  1. М.Әуезов

  2. Т.Арыстанбеков

  3. А.Егеубаев

  4. Д.Ысқақов

  5. М.Дәулетбаев
 1. Шығарманың оқушыға әсер еткенін аңғартатын және оның тілек-талабын хабарлайтын не ?

  1. Аннотация

  2. Рецензия

  3. Айтыс мақала

  4. Оқушы хаты

  5. Жазушы хат
 1. «Көшпенділер», «Қаһар» авторы

  1. Қ.Жұмаділов

  2. Б.Майтанов

  3. І.Есенберлин

  4. Р.Бердібаев

  5. З.Шашкин
 1. Сын жанрының «физиономиялық» ерекшелігін айқындайды

  1. Публицистикалық сын, шолу

  2. Дәйектеме-сын

  3. Полемика

  4. Рецензия, шолу

  5. Аннотация, жарнама
 1. Қай газеттерде сыншылдардың ой-пікірі бар материалдардың басым көпшілігі айтыс (полемика), пікір жарыстыру түрінде жарияланған ?

  1. «Қазақ», «Дала уалаяты газеті»

  2. «Айқап», «Дала уалаяты газеті»

  3. «Айқап», «Қазақ»

  4. «Түркі уалаяты газеті», «Қазақ»

  5. «Айқап», «Түркі уалаяты газеті»
 1. «Өлең өмірің қағидалары туралы трактататы» еңбегінің авторы №

  1. А.Яссауи

  2. Әл-Фараби

  3. Қорқыт

  4. Ж.Баласағұн

  5. М.Қашғари
 1. «Шындық және шығарма» авторы

  1. Б.Майтанов

  2. Ш.Елеукенов

  3. С.Қирабаев

  4. Қ.Ергөбеков

  5. Р.Бердібаев
 1. А.Нұрқатов еңбегінің аты ?

  1. М.Әуезов - әдебиет сыншысы

  2. М.Әуезов – тағылымы

  3. М.Әуезов – фольклортанушы

  4. М.Әуезов творчествосы

  5. М.Әуезов
 1. Т.Кәкішевтің «Қазақ әдебиеті сынының тарихы» қай жылы жарық көрді ?

  1. 1990

  2. 1991

  3. 1992

  4. 1993

  5. 1994

ЖАУАПТАРЫ:

1) в 6) б 11) в 16) б

2) а 7) в 12) в 17) а

3) в 8) в 13) в 18) г

4) б 9) в 14) а 19) д

5) а 10)д 15) б 20) в


21) г 26) в

22) д 27) б

23) г 28) в

24) в 29) г

25) а 30) д

2 – нұсқа.


 1. «Қ. Жұмалиев» монографиясының авторы

а. М. Қаратаев

б. З. Қабдолов.

в. С. Негимов.

г. М. Атымов.

д. С. Қирабаев.


 1. Т. Кәкішев еңбегі

а. Оңаша отау.

б. Фольклор шындығы.

в. Шындық және шығарма.

г. Қазақ филологиясы.

д. Қазақ поэзиясындағы дәстүр ұласуы.


 1. « Сын орнына қисынсыз құн» кімнің мақаласы

а. М. Дәулетбаев

б. Ғ. Тоғжанов

в. Т. Кәкішев

г. З. Ахметов

д. М. Базарбаев.


 1. « Қайта құру және әдебиеттану» мақаласының авторы

а. С. Қирабаев

б. Р. Нұрғалиев

в. Р. Бердібаев

г. М. Қаратаев

д. Т. Нұртазин.


 1. Жарнама сын дегеніміз –

а. Шығарманың мазмұнын қысқаша баяндайды

б. Көркем шығарманы насихаттайды

в. Жаңа кітаптың шыққандығын хабарлайды

г. Шығарманың оқушыға әсер еткендігін хабарлайды

д. Нақты шығармашылық тұлғаның өмірі мен

өнерпаздығын баяндайды .
 1. « Суреттің сыны» қай сынға жатады?

а. Жарнама сыны

б. Сыртқы сын

в. Аннотация

г. Оқушы хаты

д. Ішкі сын .


 1. Қай жылғы ғылыми-теориялық конференцияда

ниглистік ой-пікір қылаң берді

а. 1923


б. 1953

в.1959


г. 1963

д. 1993. 1. Дәйектеме сын маңызы

 1. көркем шығарманың дүниеге келгенін хабарлау

 2. шығарманың мән-мағынасын қысқа түсіндіру

 3. шығарманың мәнін, жазылу себебін түсіндіреді

 4. оқиғасын баян етеді

 5. шығарманы қайталап жазу
 1. А.Нұрқатов еңбегінің аты ?

 1. М.Әуезов - әдебиет сыншысы

 2. М.Әуезов – тағылымы

 3. М.Әуезов – фольклортанушы

 4. М.Әуезов творчествосы

 5. М.Әуезов
 1. Сын жанрының «физиономиялық» ерекшелігін айқындайды

 1. Публицистикалық сын, шолу

 2. Дәйектеме-сын

 3. Полемика

 4. Рецензия, шолу

 5. Аннотация, жарнама
 1. Қай газеттерде сыншылдардың ой-пікірі бар материалдардың басым көпшілігі айтыс (полемика), пікір жарыстыру түрінде жарияланған ?

 1. «Қазақ», «Дала уалаяты газеті»

 2. «Айқап», «Дала уалаяты газеті»

 3. «Айқап», «Қазақ»

 4. «Түркі уалаяты газеті», «Қазақ»

 5. «Айқап», «Түркі уалаяты газеті»
 1. Қазақ әдебиеттануында Абай шығармашылығының қай саласын Е.Ысмайылов пен З.Шашкин алғаш рет талдаған ?

 1. Қарасөздерін

 2. Поэмаларын

 3. Өлең тақырыбын

 4. Поэма сюжеті

 5. Өлең түрлерін
 1. «Сыншылардың сыны – бәйгі атын баптау секілді. Сын – адамның ішкі-сыртын бірден аралайтын өткір айна» деген кімнің пікірі ?

 1. М.Әуезов

 2. Т.Арыстанбеков

 3. А.Егеубаев

 4. Д.Ысқақов

 5. М.Дәулетбаев
 1. 1875-1878 ж. аралығында қай газет сыншылдық ой-пікірге қатысы бар материалдарды жариялады ?

 1. «Дала уалаяты»

 2. «Таң» журналы

 3. «Түркістан уал»

 4. «Айқап» журналы

 5. «Қазақ» газеті
 1. Сынның жанр ретінде қалыптасуы қай жылдарды қамтиды ?

 1. 1910-1927

 2. 1917-1950

 3. 1917-1937

 4. 1912-1927

 5. 1937-1945
 1. Т.Кәкішевтің «Қазақ әдебиеті сынының тарихы» қай жылы жарық көрді ?

 1. 1990

 2. 1991

 3. 1992

 4. 1993

 5. 1994
 1. А.Еспенбетов мақаласы

 1. «Сын – таным айнасы»

 2. «Сынның сара бағыты»

 3. «Жыр және сын»

 4. «Соны жанр сипаты»

 5. «Әдеби сын»
 1. Творчестволық тұлғаның өмірі мен өнерпаздығын хабарлап, ішінара талдау –

 1. зерттеу мақала

 2. хрестоматия

 3. оқушы хаты

 4. жарнама

 5. сын мақала 1. «Шындық және шығарма» авторы

 1. Б.Майтанов

 2. Ш.Елеукенов

 3. С.Қирабаев

 4. Қ.Ергөбеков

 5. Р.Бердібаев
 1. Аннотация –

 1. хабарлама жасау

 2. оқиғасын суреттеу

 3. мән-мағынасын қысқаша түйіндеу

 4. талдау жасау

 5. сыни көз-қарас
 1. «Дала уалаятының газетінде» бес жыл тілші болып, өзіндік ой-пікірімен танымал болған қайраткер

 1. А.Нұрбаев

 2. М.Көпеев

 3. Х.Кенжебеков

 4. Т.Тоқалбаев

 5. Ғ.Мәмеков
 1. «Кітаптар жайынан» деген арнаулы бөлім қай журналда ашылды ?

 1. «Таң»

 2. «Айқап»

 3. «Қазақ»

 4. «Кітап»

 5. «Әдебиеттер дәуірі»
 1. З.Қабдоловтың эсселері

 1. «Сыр», «Арна»

 2. «Саясат», «Өмір»

 3. «Сыр», «Өмір»

 4. «Арна», «Тіл»

 5. «Саясат», «Өмір»
 1. «Көшпенділер», «Қаһар» авторы

 1. Қ.Жұмаділов

 2. Б.Майтанов

 3. І.Есенберлин

 4. Р.Бердібаев

 5. З.Шашкин

 1. «Өлең-жырларымыз туралы» мақала авторы

  1. Ғ.Мәмеков

  2. М.Көпеев

  3. Қ.Арынов

  4. М.Тұяқов

  5. М.Дулатов
 1. «Қазақ» газетінде «Қыр баласы» деген бүркеніш атпен кімнің хаты басылған ?

 1. Абай

 2. А.Бөкейханов

 3. А.Шонаев

 4. Көкбай

 5. Ө.Итжемесов
 1. Қай газеттерде сыншылдардың ой-пікірі бар материалдардың басым көпшілігі айтыс (полемика), пікір жарыстыру түрінде жарияланған ?

 1. «Қазақ», «Дала уалаяты газеті»

 2. «Айқап», «Дала уалаяты газеті»

 3. «Айқап», «Қазақ»

 4. «Түркі уалаяты газеті», «Қазақ»

 5. «Айқап», «Түркі уалаяты газеті»
 1. А.Байтұрсынов мақаласы ?

 1. «Надандық құрбаны»

 2. «Сын мен әдебиет»

 3. «Қазақтың бас ақыны»

 4. «Абай-ақын»

 5. «Жарқ еткен жұлдыз»
 1. 1990 ж. Кім «М.Әуезов және Абайтану проблемалары» деген тақырыпта докторлық диссертация қорғады ?

 1. Қ.Мұхамеджанов

 2. С.Ысмайылов

 3. М.Мырзахметов

 4. Р.Нұрғалиев

 5. Қ.Жұбанов
 1. Ә.Тәжібаевтың қай еңбегінде қазақ лирикасының дамуы, көркемдік сырлары баяндалады ?

 1. «Поэзия және өмір»

 2. «Әдебиет және поэзия»

 3. «Поэзия»

 4. «Поэзия және өмір»

 5. «Лирика»

ІІ нұсқаның жауаптары


1.г 11.в 21.б

2.а 12.д 22.б

3.а 13.д 23.а

4.а 14.в 24.в

5.в 15.в 25.а

6.д 16.д 26.б

7.б 17.г 27.в

8.в 18.д 28.в9.г 19.в 29.в

10.а 20.в 30.а
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет