5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының


Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті Курс/пән деңгейібет20/41
Дата05.11.2016
өлшемі7,12 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   41

Пәннің типібазалық, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі - 1 курс

Оқу жылы – 1-оқу жылы

Оқу семестрі - 2 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні: Серікбаева В.Е., п.ғ.к., профессор

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Бұл пәнде: математиканы саралап оқытудың негіздері; жекелеу философиялық ұғымы; психологияда қарастырылатын оқушылардың жеке тұлғалық жеке қасиеттерінің кейбір сипаттамалары; математикалық қабілеттілік, оның параметрлері; математиканы саралап оқытудың жолдары қарастырылады.

Деректемелер/пререквизиттері: мектеп математика салалары (алгебра, геометрия, математикалық талдау).

Курстың/пәннің мазмұны: Жекелеу – философиялық ұғым. Оқушылардың жеке тұлғалық дара қасиеттері. Оқушылардың қабілеттілігі. Оқушылардың математикалық кабілеттілігі. Математиканы оқыту мазмұнын саралау. Математика сабақтарындағы өзіндік жұмыс. Математиканы оқытуда тапсырмаларды саралап беру.

Ұсынылатын әдебиет:

Негізгі әдебиеттер:

 1. Гусев В.А. Психолого-педагогические основы обучения математике. –М., «ООО», «Вербум-М», 2003. – 432 с.

 2. Слепкань З.И. Психолого-педагогические основы обучения математике. – Киев: Рад. школа, 1983, - 192 с.

 3. Жарықбаев Қ. Жантану негіздері: Оқулық. – Алматы: Кітап, 2002.

 4. Гончаров Н.К. Дифференциация и индивидуализация образования и воспитания в современных условиях - М.: АПН СССР, 1971.

 5. Дорофеев Г.В. О составлении цепочек взаимосвязанных задач // Математика в школе, 1983, №6.

 6. Дорофеев Г.В. и др. Дифференциация в обучении математике // Математика в школе, 1990, №4.

 7. Темірбеков А., Балаубаев С. Психология - Алматы: Мектеп, 1966.

Қосымша әдебиеттер.

 1. Богоявленский Д.И., Менчинская Н.А. Психология усвоения знании в школе. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959.

 2. Крутеций В.А. Психология математических способностей школьников. – М.: Просвещение, 1968, - 431 с.

 3. Болтянский В.Ч., Глейзер В.Я. К проблеме дифференциации школьного математического образования. // Математика в школе, 1989, № 3.

 4. Гусев В.А., Силаев Е.В. Методические основы дифференциации обучения математике в средней школе. – М., 1966.

 5. Метельский Н.В. Психолого-педагогические основы дидактики математики. – Минск.: Вышэйша школа, 1977. - 158 с.

 6. Кабанова-Меллер Е.Н. Формирование приемов умственной деятельности и умственное развитие учащихся. – М.: Просвещение, 1968. – 288 с.

 7. Фридман Л.М. Психолого-педагогические основы обучения математике в школе. –М.: Просвещение, 1983.

Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, презентация, тренинг және ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологиялар.

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі


Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры, материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Өміртіршілігі қауіпсіздігі негіздері.

Пәннің коды - OKN1103

Пәннің типі – жалпы білім беру, міндетті компонент

Курс/пән деңгейі - 2 курс

Оқу жылы – 2-оқу жылы

Оқу семестрі - 3 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні: Жиенбаева Л.Б., аға оқытушы

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) Университеттің педагогикалық мамандықтары үшін типтік бағдарлама бойынша «Өміртіршілік қауіпсіздігі» пәні енгізілген. Оның мақсаты студенттердің болашақ маман, азамат ретінде төтенше жағдай кезіәнде өзін-өзі ұстай білуі, өзара көмек көрсете алуы және қасындағы адамға көмекті қалай жасау жолын, әдістерін толық үйрету.

Ұлттық білім беру мазмұнын халықаралық деңгейге таныту маман даярлаудың сапсын арттыру, студенттердің пәнге деген қызығушылығын, ынтасын, белсенділігін арттыру мақсатында кредиттік технология оқу үрдісіне енгізілген.Деректемелер/ пререквизиттері: Физика, экология, химия.

Курстың/пәннің мазмұны - Кіріспе. Тіршілік қауіпсіздігі ұйымдастырудың негіздері. Төтенше жағдайлардың жіктелуі. ЖЗҚ түрлері, қауіпті өндірістік нысандардағы аварияларға сипаттама. Төтенше жағдай кезінде халықты қорғау. Халықты инженерлік тұрғыда қорғау. Паналау ғимараттары. Жеке қорғаныс түрлері. Дәрігерлік қорғаныс түрлері. Көшіру іс-шаралары. Өндірістік нысандардың жұмыс істеу тұрақтылығын бағалау, көтеру жолдары. Тұрақтылықты көтеретін негізгі іс-шаралар. Оны зерттеу әдістері. Төтенше жағдайдан кейінгі санитарлық өңдеу жұмыстарын жүргізу іс-шаралары Халықты санитарлық өңдеуден өткізу Дегазация, дезактивация, дезинфекция. Радиациялық, химиялық қауіпті нысандардағы авария кезінде жүргізілетін іс-шаралар. Көшіру іс-шаралары. Табиғи және техногендік апаттар кезінде жүргізілетін құтқару және кезек күттіруге болмайтын жұмыстар, оларды жүргізудің амалдары мен тәсілдері. ТЖ кезінде құтқару мен кезек күттіруге болмайтын жұмыстарды ұйымдастыру. ТЖ кезіндегі халықтың психологиялық іс-әрекеттері. Апат аймағындағы моральдық-психологиялық ахуал. Үрей мен қорқынышты болдырмау іс-шаралары. Су тасқыны және оның алдын-алу. Жарақаттанғанда, қан кеткенде,сүйек сынғанда, буын шыққанда, күйгенде, үсігенде көрсетілетін алғашқы көмек. Жарақатқа таңғыш қою әдістері. Жарақат көрсеткіштері және оның себептерін зерттеу әдістері. Жұқпалы аурулар олардың алдын алу. Карантин, Обсервация. Сақтандыру іс-шараларының түрлері.

Ұсынылатын әдебиет:

Негізгі әдебиеттер:

1. Суворовцев.А.А., Мельников Е.Н., и др. «Безопасность жизнедеятельности». Учебное пособие. АЧС РК. 2004г.

2. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов - М.: Высшая школа, 2002г.

3. Атаманюк В.Г., Гражданская оборона: Учебник для вузов. - М.: Высшая школа , 1986 г.

4. Белов С. В. и др. Безопасность жизнедеятельности. - Москва ВШ, 2001.

5. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие, книга 1. - Алматы: Республиканские курсы ЧС и ГО, 2002г.

6. Тіршілік қауіпсіздігі . Оқу құралы, 1-2 кітап. – Алматы: республика курстары ТЖ және АҚ, 2003 ж.

Қосымша әдебиеттер:

1. Журавлев В.П., Пушенко С.Л., Яковлев Л.М. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие. - М.: Издательство АСВ, 1999 г.

2. Приходько Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Курс лекций. - Алматы: ВШП «Адилет», 2000 г.

3. Стрижко Л.С. Безопасность жизнедеятельности в металлургии: Учебник для вузов. - М.: Химия, 1998 г.

4. Демиденко Г.П. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения. Справочник. - К.: Высшая школа, 1989 г.

5. Никалаев Н.С., Дмитриев И.М. Гражданская оборона на объектах агропромышленного комплекса: Учебник для студентов сельскохозяйственных вузов. - М.: Агропрормиздат, 1990 г.

6. Саудабеков К.Е., Алманиязов Э.А., Лухнова Л.Ю., Безопасность жизнедеятельности и формирование здорового образа жизни: Учебное пособие. - Каз ГЮУ, 1999 г.

7. Буянов В.М. Первая медицинская помощь. Учебник - М.: Медицинская 1982 г.

8. Строительные нормы и правила РК В. 1.2 - 4 - 98; - Алматы, 1998 г.

9.Сборник материалов для подготовки руководящего состава по вопросам ЧС и ГО. - Алматы, Республикансие курсы ЧСиГО, 1999 г.

10. Төтенше жағдайлар және Азаматтық қорғаныс жөніндегі материалдардың ақпараттық әдістемелік жинағы. 1, 2, 3, 4 -шығарылымдары, Алматы.

11. Арпабеков С. Өміртіршілік қауіпсіздігі. Алматы, 2004 ж.Сабақ беру әдістері – СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры, материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, виртуальды зертхана.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Әлеуметтану.

Пәннің коды - Ale1104

Пәннің типі – жалпы білім беру, міндетті компонент

Курс/пән деңгейі - 2 курс

Оқу жылы – 2-оқу жылы

Оқу семестрі - 3 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Рысқұлова Г., аға оқытушы

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) – Қазіргі қоғамда егеменді, демократиялық, құқықтық мемлекет құру жағдайында қоғам дамуының теориялық негізін меңгермей, азаматтардың білімін, мәдениетін жетілдірмей, қоғамның әлеуметтік өмірі жөнінде толық мәлімет алмай ешқандай қоғамдық прогресс болмайды. Сондықтан осы мақсатта жоғары оқу орындарында әлеуметтану курсын оқыту толық жүзеге асырылуда.

Деректемелер/пререквизиттері: Қазақстан тарихы, саясаттану, философия, мәдениеттану, т.б.

Курстың/пәннің мазмұны – Әлеуметтану ғылымының пәні, құрылымы және қызметі. Әлеуметтанудың пәні, қызметі. О.Конт әлеуметтанудың негізін салушы ғалым. Әлеуметтанулық ойдың даму бағыттары мен кезеңдері. ХІХ-ХХ ғасырдың басындағы әлеуметтану. Әлеуметтанудың Ресейдегі дамуы. Қазіргі әлеуметтанудың даму бағыттары. Қоғам жүйе ретінде. Әлеуметтанудағы “қоғам” түсінігі. Әлеуметтік даму және қоғамдық прогресс. Әлеуметтік институт ұғымы. Әлеуметтік статус және роль ұғымы. Әлеуметтік страти-фикация теориясы. Әлеуметтік құрылым ұғымы. Әлеуметтік стратификация ұғымы. Әлуметтік мобильділік ұғымы,түрлері. Әлеуметтік нормалар. Әлеуметтік норма ұғымы. Әлеуметтік норманың түрлері. Әлеуметтік бақылау институттары мен формалары. Білім беру әлеуметтануы. Білім берудің мазмұны. Білім берудің қызметтері. Үздіксіз білім беру кезеңдері. Отбасы әлеуметтануы. Отбасы ұғымы және қызметі. Отбасының құрылымдық түрлері. Еңбек әлеуметтануы. Еңбектің әлеуметтік мәні. Еңбектің адам өміріндегі алатын орны мен ролі. Еңбек әлеуметтануының зерттейтін мәселелері. Дін әлеуметтануы. Дін әлеуметтік құбылыс ретінде. Діннің қызметтері. Дін әлеуметтануының зерттейтін мәселелері. Социологиялық зеттеу бағдарламасы. Социологиялық зерттеуді құру. Социологиялық зерттеудің әдістерінің ерекшелігі.

Ұсынылатын әдебиет:

Негізгі әдебиеттер:

1.Аженов М.С., Биекенов К.У., Пузиков М.Ф. “Экономическая социология” А, 2002.

2.Аженов М.С., Утешов С.К., Жаназарова З.Ж. “Общая социология” Альбом схем. А,2001.

3. Аитов Н.А., Биекенов К.У. “Социология” А, 2002.

4. Арон Р. “Этапы развития социологической мысли” М, 1992.

5. Икенов А.И., Жүсіпова А.Д. “Әлеуметтану негіздері” А, Экономика,2004.

6. Добренько В.И.,Кравченко А.И. “Социология” М, 2005.

7. Р.Әбсаттаров., М.Дәкенов “Әлеуметтану” алматы, Ғылым, 2003.

8. М.Әженов., М.Садырова “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” Алматы, Қазақ университеті, 2002.

9.“Әлемдік Әлеуметтану антологиясы ” Алматы, Қазақстан, 2006 , 4-том.

10. .“Әлемдік Әлеуметтану антологиясы ” Алматы, Қазақстан, 2006, 3-том.

11. .“Әлемдік Әлеуметтану антологиясы ” Алматы, Қазақстан, 2006, 5-том.

12.Қазақ даласының ойшылдары (ІХ-ХІІғғ. Алматы: Ғылым, 1995.

13.Абай “Қара сөздері” . Алматы, 1993.

14.Тажин .М., Аяған.Б. Социология негіздері. Алматы,1992.

15.Сорокин. П. Человек. Цивилизация.Общество. М.,1992.Қосымша әдебиеттер:

1. А.Құнанбаев “Екі тілдің шығармалары” А,1986.

2. Ы.Алтынсарин “Таңдамалы шығармалар” А,1994.

3. Әлеуметтану . Оксфорд сөздігі . А,2002.

4. К.Габдуллина “Практикум по социологии и права” А, 2004.

5.“Социология” учебное пособие. Санкт-Петербург, 2000.

6.Б.С.Ерасов “Социальная культурология” Москва, 1997.

7.Габдуллина К.Г. Общество прогресс и регресс. Алматы, 2003.

8.Аженов М.С., Садырова М.С. Қоғамның әлеуметтік құрылымы. Алматы, Қазақ университеті. 2004.

9.Биекенов К.У., Жаназарова З.Ж., Нурбекова Ж.А. Социология общественного мнения. Алматы, 2001.

10.Жаназарова З.Ж. Социология семьи. Алматы, 2001.

11.Экономическая социология. Курс лекции. Алматы, 2002.

12.Касымова Л.Н. Практикум по экономической социологии. Алматы, 2002.13.Дарменова Б.К. Социология управления. Алматы, 2002.

Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, тренинг және ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологиялар.

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры, материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Экономикалық теория негіздері

Пәннің коды - Ektn2107

Пәннің типі – жалпы білім беру, міндетті компонент

Курс/пән деңгейі - 2 курс

Оқу жылы – 2-оқу жылы

Оқу семестрі - 3 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Тоқжолов Б.А., аға оқытушы

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - студенттердің заман талабына сай экономикалық ой-өрісін кеңейту болып табылады. Ол қазіргі демократиялық қоғам идеясымен жаңа қағидаларға сүйеніп, ұлттық және әлемдік экономикалық ойларға бағытталуы қажет. Қазақстан Республикасындағы экономика жаңа қатынастардың сапалы экономикалық, рыноктік ой қорларының мол болуын қамтиды.

Деректемелер/пререквизиттері: Қазақстан тарихы, саясаттану, философия, мәдениеттану, т.б.

Курстың/пәннің мазмұны – Қоғам дамуындағы экономикалық теорияның орны мен рөлі. Экономиканың негізгі мәселелері. Экономикалық категориялар және заңдар, экономикалық үрдістерді оқу әдістері, ерекшеліктері. Меншік қатынастары және экономикалық жүйелер типтері. Нарықтың қалыптасу заңдары және посткеңестік елдердегі нарықтың құрылу ерекшеліктері; нарықтың негізгі заңдары мен категориялары; жеке ұдайы өндірістің қағидалары, шығындардың қалыптасу ерекшеліктері мен түрлері, өндірістік факторлар нарығының, олардың бағасы мен табысының ерекшеліктері. Микро және макродеңгейдегі экономика мәселелерінің өзара байланысы, макро-экономиканың қызмет ету заңдылықтары; экономикалық өсу және оның түрлері; экономикалық цикл және әлеуметтік-экономикалық циклдылық мәселелері. Қазіргі экономикалық жүйедегі мемлекет. Экономикалық өсуді қамтамасыз етудегі ақша-несие және қаржы саясатының ролі. Әлеуметтік саясаттың негізгі заңдылықтары. Халықаралық экономикалық қатынастар және олардың негізгі формалары.

Ұсынылатын әдебиет:

Пайдаланатын негізгі әдебиеттер:

 1. Экономикалық теория негіздері. Оқулық - Алматы, Санат 1998,

 2. Экономикалық теория. Оқу құралы - Алматы, 1999.

 3. Жалпы экономикалық теория. Оқулық. Редактор жетекшісі Шеденов Ө.Қ. Алматы-Ақтөбе 2002,

 4. Экономикалық теория негіздері. Оқу- көрнекілік құрал. Л.М. Куликов - М, 1993,

 5. Осипова Г.М. Экономикалық теория негіздері, - Алматы, 2002.

 6. Кримова В. Экономикалық теория. Оқу құралы – Алматы, 2003.

 7. Мауленова С.С. Экономикалық теория. Оқу құралы – Алматы, 2003.

 8. Темірбекова А.Б. Экономикалық теория. Оқу құралы-Алматы, 2008.

 9. Экономикалық теория. Оқу құралы (авт. Сүлейменова Г.К., Мұхамеджанова Ә.Ғ., Өмірзақова М.Ә. т.б – ҚМУ Қ-орда, 2004.

 10. Ғабитов Ж., Доғалов А., Досмағанбетов Н., Микроэкономика. Оқулық.- Алматы, 2010.

Қосымша әдебиеттер тізімі:

 1. Байгісиев Н. Халықаралық экономикалық қатынастар. Оқу құралы - Алматы Санат, 1998. 192 бет.

 2. Видяпин В.И. Экономическая теория. Москва 2001.

 3. Добрынин А.И, Тарасевин Л.С. Экономическая теория 3-е. Издание. СПБ: ГУЭФ, изд. Питер, 2000.

 4. Жүнісов Б.Ж, Мамбетов Ұ.Е. Байжомартов Ұ.С. Нарықты экономиканың негіздері. Оқу- әдістемелік құралы. Ақтөбе, 1993.

 5. Жұмаев Ж. Экономиканың мемлекеттік реттелінуі. Оқу құралы. Орал. 2001.

 6. Мұхамеджанова А.Г. Человеческий капитал казахстана: Формирование, состояние, использование.- Алматы: нац. Ғалым, 2001.

 7. Камаев В.Д. Экономическая теория. Москва 2001.

 8. Камаев В.Д, Семенов В.Ф, Сарокин Д.Е. и др.- Москва: Владос 1994.

 9. Крымова В. Экономическая теория: Учебное пособие в схемах.- Алматы: Аркаим, 2002. 118 стр.

 10. Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банк. Валюта қатынастары. Оқу құралы. –Алматы: Экономика, 2000 328 бет.

 11. Тоқсейтов Р.Қ. Экономикалық сөздік- Анықтамалық. Қарағанды. Болашақ- Баспа 1999.

 12. Осипова Г.М. Экономикалық теория негіздері. – Алматы 2002.

 13. Райзберг Б.А. Курс экономики. Москва 2001.

 14. Райберг Б.А. Основа экономической теорий Москва, 2000.

Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, тренинг және ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологиялар.

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры, материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Құқық негіздері.

Пәннің коды - KN2109

Пәннің типі – базалық, міндетті компонент

Курс/пән деңгейі - 2 курс

Оқу жылы – 2-оқу жылы

Оқу семестрі - 4 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Мурзагулова Б., аға оқытушы

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) – Заң мамандығын алмайтын студенттерге мемлекет пен құқық теориясының, мораль ұғымының басты түсінігін студенттердің білуі; ұлттық құқықтың жетекші салаларының шеңберінде қажетті білім беру; Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінің дамуының алғышартымен және мәселелерімен таныстыру; Қазақстандық мемлекеттік- құқықтық механизмнің жетілдірілуінің саяси- құқықтық жолдарын анықтау; Студенттердің ҚР конституциялық құрылымын, мемлекеттік билік жүйесін және олардың басқа қоғамдық-саяси институттармен өзара қатынасын білуі; Студенттердің адам және азаматтық құқықтық жағдайын негіздерін білуі; Студенттердің егеменді Қазақстанның құқық салаларын білуі (азаматтық, отбасы, еңбек, әкімшілік, қаржы, қылмыстық т.б.)

Деректемелер/пререквизиттері: Қазақстан тарихы, Саясаттану, Мемлекет және құқық тарихы, Экономикалық теория, Қоғамтану (мектеп бағдарламасы деңгейінде), Жалпы тарих (мектеп бағдарламасы деңгейінде).

Курстың/пәннің мазмұны – «Құқық негіздері» курсының пәні және жүйесі. Мемлекет пен құқық негізі ұғымдары мен түсініктері. Құқықтық қатынастар. Заңды мінезқұлық және құқықбұзушылық. Занды жауапкершілік. Қазақстан Республикасы Конституциялық құқығының негіздері. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық негіздері. Қазақстан Республикасы азаматтық құқық негіздері. Қазақстан Республикасының отбасы құқығы негіздері. Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдарының қызметі мен ұйымдастырылу негіздері. Қазақстан Республикасының қаржы құқығы негіздері. Қазақстан Республикасы салық құқығы негіздері. Қазақстан Республикасы еңбек құқығы негіздері. Қазақстан Республикасы қылмыстық құқығы негіздері. Қазақстан Республикасы экологиялық құқығы негіздері. Қазақстан Республикасының жер құқығы. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу және азаматтық іс жүргізу құқықтарының негіздері. Халықаралық құқық негіздері.

Ұсынылатын әдебиет

 1. Қазақтың ата заңы 1,2,3,4,5,6,7,8,9,

 2. Сапарғалиев Ғ.С. Мемлекет және құқық негіздері Алматы, 1999ж.

 3. Өзбекұлы С., Қопабаев Ө. «Мемлекет және құқық теориясы». Алматы, Жеті жарғы, 2006 ж.

 4. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Оқулық. Ерекше бөлім, Алматы, 2000 ж.

 5. Байжанов Н. Неке және отбасы. Алматы, 1997 ж.

 6. Сапарғалиев Ғ.С. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы. Оқулық. Алматы, 1997ж.

 7. Төлеуғалиев Г.И. Азаматтық құқық. Жалпы бөлім. А., 2001ж.

 8. Баққұлов Е. Мемлекет және құқық негіздері. Алматы, 2001ж.

 9. Дулатбеков, Амандықова, Турлаев. Қазіргі Қазақстанның мемлекет және құқық негіздері. Алматы, 2004ж.

 10. Ашитов З.О. Мемлекет және құқық негіздері. Алматы, 2004 ж.

 11. Оспанов «Құқық негіздері» Алматы «Жеті жарғы» 2007ж 2 басылымы.

 12. Баянов Е. Қазақстан Республикасының мемлекеті мен құқығының негіздері. Алматы, 2003ж.

 13. Стамкулов Ә.С. «Қазақстан Республикасының экология құқығы. Оқу құралы. 1 бөлiм. Тараз, 2003ж.

 14. Оңғарбаев Е.Ә., Смағұлов А.А. «Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы». Қарағанды, «Болашақ- Баспа», 2005ж.

 15. Төлеубекова Б.Қ. «ҚР-ның қылмыстық іс жүргізу құқығы». Жалпы бөлім. Алматы, Жеті Жарғы, 2000ж.

 16. Алиев М.М «ҚР-ның сот жүйесі және құқық қорғау органдары». Астана, 2004ж.

 17. Айтжан Б.Е,Шіркінбаев Т.Б.Отбасы құқығы (Элементарлы курс). Алматы, Жеті Жарғы, 2006ж.

 18. Ынтымақов С.А., Карпушина Т.Д. Отбасы құқығы. Практикум

 19. Қаржаубаев Е.Қ. Қазақстан Республикасы сот билігінің құқықтық мәртебесі. Оқу құралы. Алматы, 2006 ж.

 20. Ахметов А, Ахметова Г. Еңбек құқығы. Оқулық. Алматы, 2006 ж.

 21. Жұмағұлов Ғ.Б, Ахметов А,. Ахметов Ғ. «Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы». Оқу құралы, Алматы, 2005 ж.

 22. Найманбаев С.М. «Банктік құқық». Алматы, Жеті жарғы, 2005 ж.

 23. Әлібеков С.Т. «ҚР-ның кеден құқығы». Оқулық. Алматы, 2007 ж.

 24. Байділдинов Д.Л. «ҚР-ның экологиялық құқығы». Алматы, 2005 ж.

 25. Қызылов М.А. Карпекин А.В «ҚР-ң әкімшілік құқығы» (схемалар). Алматы, 2000 ж.

 26. Ынтымақов С.А. Азаматтық құқық (Жалпы бөлім). Практикум 1 бөлім. Алматы, 2004 ж.

 27. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық.Ерекше бөлім 1 том. Алматы, 2004 ж.

Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, тренинг және ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологиялар, интерактивтік әдіс.

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры, материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Саясаттану.

Пәннің коды - Saya2110

Пәннің типі – базалық, міндетті компонент

Курс/пән деңгейі - 2 курс

Оқу жылы – 2-оқу жылы

Оқу семестрі - 4 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Оспанов Б.Е., оқытушы-магистр.

Каталог: docs -> wepsait
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
wepsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
wepsait -> 5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
wepsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
wepsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   41
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет