5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының


Ефимов Н.В. Высшая геометрия. –М., 1978бет23/41
Дата05.11.2016
өлшемі7,12 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   41

Ефимов Н.В. Высшая геометрия. –М., 1978.


 • Ильин И. В., Позняк Э. Г. Аналитическая геометрия. - М.- 1971.

 • Александров А. Д., Нецветаев Н. Ю. Геометрия. - М.-1990.

 • Аргунов Б.И. Геометрия негіздемелері курсының оқу құралы. –Алматы, 1964.

 • Атанасян Л. С. Сборник задач по геометрии. ч. І.- М.

 • Исқақов Ы. Аналитикалық геометриядан есептер жинағы.

  Қосымша әдебиет:

  1. Александров П.С. Аналитическая геометрия.

  2. Егоров И.П. Лекции по аксиоматике Вейля и неевклидовым геометриям. - Рязань, 1973.

  3. Погорелов А.В. Геометрия: Орта мектептің 7-11 сыныптарына арналған оқу құралы.

  Сабақ беру әдістері – зерттеушілік әдісі, проблемалап оқыту әдісі, өзіндік білім алу әдісі, ғылыми әдістер (салыстыру, аналогия, синтез, классификация және т.б. әдістер), т.б.

  Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - интерактивті тақта, интернет, компьютер класы, кітапхана қоры.

  Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

  Оқу тілі – қазақ тілі

  Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - бай кітапхана қоры, интернетке қосылған компьютер класы, интерактивті тақта.
  Курстың/пәннің/юниттің атауы - Интегралдық теңдеулер

  Пәннің коды - IT3203

  Пәннің типі - базалық, таңдау компоненті

  Курс/пән деңгейі - 3 курс

  Оқу жылы – 3-оқу жылы

  Оқу семестрі - 5-6 семестр

  Кредиттер саны – 6 кредит

  Дәріс берушінің аты-жөні: Тұрбаев Б.Е., ф.-м.ғ.к., доцент.

  Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): белгісіз функцияны шектелген үздіксіз оператор таңбасы астында қандай да бір функционалдық банах кеңістігінде қарастырылатын теңдеулер. Интегралдық теңдеулерді кейде белгісіз функцияны интеграл таңбасы астында ұстайтын теңдеулер түрінде анықтайды. Курстың мақсаты интегралдық теңдеулерге ұғымына жалпы анықтама беріп, маңызды интегралдық теңдеулердің кластарын қарастыру.

  Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін студент жоғары білім беру сатысындағы математикалық анализ, дифференциалдық теңдеулер, сандық әдістер және дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер курстарын толық меңгеруі қажет.

  Курстың/пәннің мазмұны: Фредгольм және Вольтерр теңдеулері. Интегралдық теңдеулердің басқа кластары. Фредгольм теңдеуін шешудің әдістері. Интегралдық теңдеулердің жүйесі. Теріс емес ядролы интегралдық теңдеулер. Үздіксіз сызықтық операторлы теңдеулер. Бір өлшемді сингулярлы теңдеулер. Математикалық физиканың интегралдық теңдеулері. Аргументтердің айырмасына тәуелді ядроля интегралдық теңдеулер. Көпөлшемді сингулярлы теңдеулер. Сызықтық емес интегралдық теңдеулер.

  Ұсынылатын әдебиет:

  1. Михлин С.Г. Лекции по линейным интегральным уравнениям. Физматгиз, 1959.

  2. Петровский И.Г. Лекции по теории интегральных уравнений. ГТТИ, изд. 2-е, 1951.

  3. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М., 1974.

  4. Бицадзе А.В., Калиниченко Д.Ф. Сборник по уравнениям математической физики. М., 1985.

  5. Соболев С.Л. Уравнения математической физики. М., 1979.

  6. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М., 1988.

  7. Будак Б.М., Тихонов А.Н., Самарский А.А. Сборник задач по математической физике. М., 1980.  8. Забрейко П.П. и др.. Интегральные уравнения. «Наука», М., 1968.

  Сабақ беру әдістері – зерттеушілік әдісі, проблемалап оқыту әдісі, өзіндік білім алу әдісі, ғылыми әдістер (салыстыру, аналогия, синтез, классификация және т.б. әдістер), т.б.

  Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

  Оқу тілі – қазақ тілі

  Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры, материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
  Курстың/пәннің/юниттің атауы - Экономика мен жаратылыстанудағы математикалық модельдеу

  Пәннің коды - EZhMM3210

  Пәннің типі - базалық, таңдау компоненті

  Курс/пән деңгейі - 3 курс

  Оқу жылы – 3-оқу жылы

  Оқу семестрі - 5 семестр

  Кредиттер саны – 3 кредит

  Дәріс берушінің аты-жөні - А.Қ.Қоныс, ф.-м.ғ.к., профессор.

  Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Бакалаврдың мемстандартында қаралғандай, оларға модельдеу теориясының негіздерін, оның ішінде математикалық модельдерді құрып-зерттеу әдістерін үйрету, және экономика мен экология салаларынан алынған нақтылы процестерді формальды-сандық түрде сипаттау және алынған сызықтық және дифференциалдық модельдерді ЭЕМ-да сандық есептеулер мен талдау жүргізуге дайындық дағдыларын қалыптастыру. Түбінде дискриптивтік модельдерді имитациялық модельдеу деңгейіне дейін көтеру мақсаты да көзделеді.

  Деректемелер/пререквизиттері: Пәннің практикалық курсын толық меңгеру үшін студент мектептің математика курсын және бакалариаттың базалық пәндерін білуі қажет.

  Курстың/пәннің мазмұны: Экономика есептерінің математикалық модельдерін құрып-зерттеу. Модель және модельдеу. Математикалық модельдеу, оның түрлері мен кезеңдері, ерекшеліктері. Сызықтық программалау, оның негізгі есебін тұжырымдау: мүмкін және ұтымды шешімдер. Мысалдар. Сызықтық алгебралық теңсіздіктер жүйесі, оны жағдайында графиктік тәсілмен шешу. Шешімдердің дөңес көпбұрышын құру. Мысалдар.Сызықтық программалаудың негізгі есебін графиктік тәсілмен шешу: нормальдық вектор. Тірек түзуі. Мысалдар. Сызықтық программалаудың негізгі есебін шектеулер сызықтық теңдеулер болған және жағдайында шешу. Мысалдар. Сызықтық программалаудың негізгі есебіне келтіретін микроэкономика есептері және оларды шешуге «Excel»-дің электрондық таблицаларын қолдану. Сызықтық программалау есебін жалпы жағдайда симплекс әдіспен шешу, оның идеясы мен алгоритмі. Мысалдар. Сызықтық программалау есебін симплекс-таблицалар көмегімен зерттеп-шешу. «Excel»-дің мүмкіндіктерін пайдалану. Мысалдар. Экономикалық-математикалық модельдеуде функцияларды, олардың графиктерін қолдану. Функцияның икемділігі (эластичность) ұғымының қолданылуы. Жаратылыстанудағы математикалық методтар. Биологиялық популяцияның динамикасы туралы есеп: Мальтус пен Ферхюльст модельдері. «Maple» жүйесінің аппаратын қолдану. Экологияның классикалық есептерін модельдеу: эпидемияның әртүрлі моделдері; биологиялық популяция динамикасының түрлі жағдайлары. Математикалық модельдеуді зиянды популяциямен күресте қолдану. Тіршілік үшін күрестің математикалық теориясы: Вольтерраның модельдері – «жыртқыш-жемтік» есептерінің әртүрлі варианттары. Иммунологиядағы математикалық модельдер. Инженерлік экологияның: өндірістік цех ауасын желдетіп тазарту; газдың иондалуын; газды скруббер арқылы тазарту – есептерін модельдеп зерттеу.

  Ұсынылатын әдебиет:

  Негізгі әдебиет:

  1. Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения. М., 1988. – 160 с..

  2. Горстко А.Б. Познакомьтесь с математическим моделированием. М., 1991.

  3. Гильдерман Ю.И. Лекции по высшей математике для биологов. Новосибирск, 1974. – 409 с.

  4. Марчук Г.И. Математические модели в иммунологии. М., Наука, 1985. – 240 с.

  5. Замков О.О. и др. Математические методы в экономике. Учебник МГУ. 2-е изд., М., 1999. – 368 с.

  6. Қонысұлы А. 1-ретті СДТ-лер және олардың қолданулары. Қызылорда, ҚМУ, 2001.-80 б.

  7. Баврин И.И. Высшая математика для биологов и химиков. М., 1980.-384 с.

  8. Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения: примеры и задачи. Изд. 2-е. М., 1989.-383 с.

  9. Гутер Р.С., Янпольский А.Р. Дифференциальные уравнения. Изд 2-е. М., 1976.-304 с.

  10. Пономарев К.К. Специаьный курс высшей математики. (Дифференциальные уравнения.)

  11. Гильдерман Ю.И. Вооружившись интегралом... Новосибирск, 1980.-192 с.

  12. Амелькин В.В. Дифференциальные уравнения в приложениях. М., 1987.-160 с.

  13. Смит Дж.М. Модели в экологии. М., 1976.

  14. Вольтерра В. Математическая теория борьбы за существование. М., 1976.

  15. Беллман Р. Математические методы в медицине. М., Мир, 1987.-200 с.

  16. Банди Б. Основы Л.П. Пер. с англ.. М., 1989. – 174 с.

  17. Конысов А.К., Балтаев К., Огай Е. Математическое моделирование задач экологии. Кызылорда, КГУ, 1996.

  18. Белых Л.Н. Анализ математических моделей в иммунологии. Под ред. акад. Г.И. Марчука. М., 1988.-192с.

  19. Дьяконов В.П. Maple 9.5/10 в математике, физике и образовании. М., 2006. – 720 с.  Қосымша әдебиет:

  20. Брусиловский П.М. Становление математической биологии. Знание. М., 1985.-64 с.

  21. Дьяконов В. Маthcad 2000. Учебный курс. С.-Петербург, 2001 г.

  22. Данков Г.Ю. Математические модели в радиобиологии. М., МГУ, 1992.-197 с.

  23. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. М., 1986. –319 с.

  24. Николаев Л.А. Ферменты и их модели. Знание. М., 1962.-47 с.  25. Березина Л.Ю. Графы и их применение. М., 1979.

  26. Семененко М.Г. Введение в математическое моделирование. М., 2002.

  27. Моисеев Н.Н. Слово о научно-технической революции. Изд. 2-е. С., Эврика, 1985.

  28. Қонысұлы А. ЭММ: СП есептерін шешудің графиктік және симплекс әдістері. Қызылорда, ҚМУ, 2005. – 63 б.

  29. Қонысұлы А. Математикалық биологияның сапалық және сандық әдістері. А., 2010. – 168 б.

  Сабақ беру әдістері – лекция-практикалық әдіс, жаңа инновациялық оқу әдістері және ақпараттық технологияларды пайдалану (интернет, интерактивті тақта).

  Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

  Оқу тілі – қазақ тілі

  Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - компьютер класы, компьютерлік бағдарламалар және интерактивті тақта.
  Курстың/пәннің/юниттің атауы - Графтар теориясының есептері

  Пәннің коды - GTE3210

  Пәннің типі - базалық, таңдау компоненті

  Курс/пән деңгейі - 3 курс

  Оқу жылы – 3-оқу жылы

  Оқу семестрі - 5 семестр

  Кредиттер саны – 3 кредит

  Дәріс берушінің аты-жөні - А.Қ.Қоныс, ф.-м.ғ.к., профессор.

  Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): дискреттік математиканың, оның ішінде графтар теориясының аппаратын игеру арқылы компьютерлік техника мен технологияларды тереңірек түсініп, оларды игеруге қол жеткізу және графтар теориясының осы заманғы ғылымның әртүрлі салаларында (экономика, биология, медицина, т.с.с.) қолданысын білуге дағдыландыру.

  Деректемелер/пререквизиттері: Таңдау пәні материалын меңгеруі үшін студенттің мектеп математика курсынан, сол сияқты биология, химия мен экономика пәндерінен сауаты болуы тиіс.

  Курстың/пәннің мазмұны: Граф ұғымына келтіретін классикалық есептер және оның транспорттық желілерді, үлкен телефондық байланыс жүйелерін, радиосхемаларды, экономикадағы ұсынушы-тұтынушы түріндегі күрделі байланыстарды зерттеудегі қолданыстары; графтардың негізгі түрлері және олардың лингвистикада аналитикалық химиядағы қолданыстары; генеалогиялық ағаш графтар, көпұялы графтар, олардың селекцияда, космонавтика мен демографияда, экологияда қолданыстары; желілер және олардың құрылыс пен экономикада қолданыстары; графтар теориясын мектеп математика курсында қызғылықты және олимпиадалық есептер шешуде қолдану.

  Ұсынылатын әдебиет:

  1. Оре О. Графы и их применение. М., 1965.

  2. Березина Л.Ю. Графы и их применение. Пособие для учителей. М., 1979. – 143 с.

  3. Берж К. Теория графов и ее применения. М., 1962. (главы 5, 6, 11, 14).

  4. Оре О. Теория графов. М., Наука, 1968.

  5. Харари Ф. Теория графов. М., Мир, 1973.

  6. Уилсон Р. Введение в теорию графов. М., 1977.

  7. Разумов И.М. и др.. Сетевые графики в планировании. М., ВШ, 1973.

  8. Авондо-Бодино Дж.: Применение в экономике теории графов. М., 1966.

  9. Моргунов И.Б. Применение графов в разработке учебных планов и планировании учебного процесса//Советская педагогика, 1966, №3.

  10. Папи Ф., Папи Ж. Дети и графы. М., 1974.

  11. Емеличев В.А., Мельников О.И. и др., Лекции по теории графов. М., Наука, 1990.

  12. Кук В., Бейз Г. Компьютерная математика. М., 1990. (Глава 7, 217-256 с.с.).

  13. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. М., Наука, 1986.  14. Касьянов В.Н., Евстигнеев В.А. Графы в программировании: обработка, визуализация и применение. СПб., 2003.

  Сабақ беру әдістері – лекция-практикалық әдіс, жаңа инновациялық оқу әдістері және ақпараттық технологияларды пайдалану (интернет, интерактивті тақта).

  Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

  Оқу тілі – қазақ тілі

  Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - компьютер класы, компьютерлік бағдарламалар және интерактивті тақта.
  Курстың/пәннің/юниттің атауы - Математикадан есептер шығару практикумы

  Пәннің коды - MEShP3206

  Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті

  Курс/пән деңгейі - 3 курс

  Оқу жылы – 3-оқу жылы

  Оқу семестрі - 5-6 семестр

  Кредиттер саны –5 кредит

  Дәріс берушінің аты-жөні - Т.Аймұратова, аға оқытушы.

  Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - Математикадан есептер шығаруды үйрету практикумы – негізгі математикалық курстарды математиканы оқыту әдістемесімен байланыстыратын аралық буын болып табылады. Бұл курстың негізгі мақсаты болашақта математика пәнінің мұғалімі болатын студенттерге мектеп математикасынан білім, білік, дағдының қалыптасуының негізі, оларды берік те саналы меңгеру болып табылады. Берілген оқу бағдарламасының (силлабустың) маңызды аспектісі есептер шешудің оқыту және шәкірттерді есептер шеше білуге үйретудің жолдары туралы әдістемелік түсініктер қалыптастыру болып табылады.

  Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін студент мектеп курсындағы математиканың барлық саласын толық меңгеруі қажет.

  Курстың/пәннің мазмұны – Теңбе-теңдік және теңбе-тең түрлендіру. Теңдеулер және теңсіздіктерді шешу. Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіру. Тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктер. Жоғары қиындықты және параметрлі есептер. Планиметрия есептерін шешу әдістемесі. Стереометрия. Берілген фигуралардың кескінін салу туралы жалпы мағлұмат. Кеңістіктегі геометриялық салулар. Қималар. Көпжақтар. Көпжақтардың бетінің ауданы және көлемін есептеу.

  Ұсынылатын әдебиет:

  Негізгі әдебиеттер:

  1. В.А. Гусев, В.Н. Литвиненко, А.Г. Мордкович. Практикум по решению математических задач. М., «Просвещение», 1985.

  2. А.В. Погорелов. Элементарная геометрия. М.: «Наука», 1977.

  3. В.В. Зайцев, В.В. Рыжков, М.И. Сканави.

  Қосымша әдебиеттер:

  1. Г.И. Саранцев. Решаем задачи на геометрические преобразования. М.: «Столетие», 1997.

  2. Решение типовых задач по геометрии 10-11 кл.

  3. В.В.Прасолов. Задачи по планиметрии. Учебное пособие. Изд.МЦНМО, Москва, 2007. 6–е издание. 1900 задач с полными решениями. 150 задач самостоятельного решения.

  Сабақ беру әдістері – лекция-практикалық, интерактивтік әдіс

  Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

  Оқу тілі – қазақ тілі

  Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры, интернетке қосылған компьютер класы, интерактивті тақта.
  Курстың/пәннің/юниттің атауы - Алгебра және анализ бастамаларын тереңдетіп оқыту.

  Пәннің коды - AABTO3206

  Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті

  Курс/пән деңгейі - 3 курс

  Оқу жылы – 3-оқу жылы

  Оқу семестрі - 5-6 семестр

  Кредиттер саны –5 кредит

  Дәріс берушінің аты-жөні - Тұрбаев Б.Е., ф.-м.ғ.к., доцент

  Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Белгіленген бағдарлама мемлекеттік стандартқа сай «Математика» мамандығы бойынша болашақ мамандарға «Алгебра және анализ бастамалары» бойынша тереңдетіп оқытуды көздейді.

  Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін мектеп курсының «Алгебра және анализ бастамалары», «Геометрия» пәндерін, «Математикалық анализ» курсын жақсы меңгеру қажет.

  Курстың/пәннің мазмұны: Рационал және иррационал сандар. Нақты сандар және жуық есептеулер. Тізбек, тізбектің шегі. Санды функцияның анықтау облысы және мәндерінің жиыны.Функцияның экстремумдары. Туынды жайындағы бастапқы түсініктер. (жылдамдылық, функция өсімшесінің бас бөлігі, жанама). Функцияларды дифференциалдау. Туындыны қолданып функцияны зерттеу. Алғашқы функция және интеграл. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер. Гармониялық тербелістер.

  Ұсынылатын әдебиет:

  1. Ивлев Б.М., Земляков А.Н. және т.б. Алгебра және анализ бастамалары есептерінің жинағы. Алматы, «Мектеп», 1986 ж.

  2. А.Н. Колмогоров. Алгебра және анализ бастамалары. Алматы, «Рауан», 1992 ж.

  3. М. Асқарова. Туынды және интеграл. Алматы. «Мектеп»,1987 ж.

  4. А. Понтрягин. Математический анализ для школьников. М., Наука, 1983 ж.

  5. Ш. Бекбаулиева. Алгебра және анализге кіріспе. А., Ана тілі, 1991 ж.

  6. Н.Е. Виленкин, А.Г. Мордкович, В.К. Смышляев. Алгебра и начала анализа. М., 1988 ж.

  Сабақ беру әдістері – лекция-практикалық, интерактивтік әдіс.

  Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

  Оқу тілі – қазақ тілі

  Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры, интернетке қосылған компьютер класы, интерактивті тақта.
  Курстың/пәннің/юниттің атауы - Геометриялық салулар

  Пәннің коды - GS3207

  Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті

  Курс/пән деңгейі - 3 курс

  Оқу жылы – 3-оқу жылы

  Оқу семестрі - 5 семестр

  Кредиттер саны – 3 кредит

  Дәріс берушінің аты-жөні - Т.Аймұратова, аға оқытушы.

  Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - Геометриялық салулар теориясының дамуымен геометрияның және математиканың басқа салаларының барлық тарихы байланысты. Оқушының математикалық дайындығында геометриялық салулар ерекше роль атқарады. Оқушының математикалық талпыныстарын дамытуға және логикалық дағдыларын қалыптастыруға жазықтықтағы салу есептерінен басқа бір де есептердің түрлері қажетті материал бере алмайды. Салу есептері практикада көп кездеседі. Сонымен қатар геометриялық табу есептерінің шешілетіндігін не шешілмейтіндігін салу арқылы айқындауға болады.

  Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін мектеп курсындағы математиканы жақсы меңгеру қажет.

  Курстың/пәннің мазмұны – Конструктивтік геометрияның негіздері. Конструктивтік геометрияның негізгі ұғымдары. Геометриялық салулардың құралдары. Қарапайым геометриялық салу есептері. Жазықтықтағы нүктелердің геометрияның орны. НГО туралы түсінік. НГО табу. Салу есептерін шешудегі әдісі. Аполлоний шеңбері. Жазықтықтағы қозғалыстар. Параллель көшіру. Осьтік симметрия. Нүкте арқылы бұру. Гомотетия. Гомотетияның анықтамасы. Инверсия. Алгебралық әдіс. Геометриялық салуларды алгебралық әдіспен шешу. Циркуль және сызғыштың көмегімен шешілмейтін кейбір есептер. Дөңгелектің квадратурасы. Кубтың теңдеудің түбірлерін салу туралы. Кубты екі еселеу туралы есеп. Бұрыштың трисекциясы туралы есеп. Белгілі бір құралдармен ғана шешуге болатын геометриялық салу есептері. Тек циркульдің көмегімен салу. Тек сызғыштың көмегімен салу. Көпжақтардың қималарын салу есебі шешу әдістері. Фигураларды кескіндеу теориясының негізгі ұғымдары. Параллель проекциялау және оның қасиеттері. Сызбаға қойылатын талаптар. Жазық фигураларды параллель проекциялауда кескіндеу. Польк-Шварц теоремасы. Параллель проекциялауда кеңістік фигураларын кескіндеу. Көпжатардың қималарын салудың әдістері. Іздер әдісі. Іштей проекциялау әдісі.Түзулерді және жазықтықтағы параллель көшіру әдісі.

  Ұсынылатын әдебиет:

  Негізгі әдебиет:

  1. Аргунов Б.И., Балк М.Б. Геометрические построения на плоскости. –М., Учпедгиз, 1957.

  2. Аргунов Б.И., Балк М.Б. Элементарная геометрия. – М., Просвещение, 1966.

  3. Погорелов А.В. Геометрия: ПИ-ға арналған. –М., 1984.

  4. Назаретский В.Е., Федин Н.Г. Элементар геометриядан есептік практикум. – Алматы, 1972.

  5. Саламатин М.Н. Геометриялық салу теориясынан оқылған лекциялар. – Гурьев ПИ, 1960.

  6. Погорелов А.В. Геометрия: Орта мектептің 7-11 сыныптарыныа арналған оқулық. 4-басылымы. –Алматы. Мектеп, 2001.

  7. Н.М.Бескин. Изображения пространственных фигур. –М., 1971.

  8. В.Н.Литвиненко. Решение типовых задач по геометрии. М:, «Просвещение», 1999.

  9. Математика «Пс» еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» 2001, № 31, 15-18 б.б., №30б 23-28 б.б.

  10. По учебнику Л.С. Атанасяна. В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадамцева. 10 кл. Геометрия. Поурочные планы. Волгоград, 2003 г.


  Каталог: docs -> wepsait
  docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
  docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
  docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
  docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
  wepsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
  wepsait -> 5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
  wepsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
  wepsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


  Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   41
  ©engime.org 2020
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет