"CyberSmith" Свидетельство ип: серия 0101 №0020911 от 02. 02. 2016 бин: 891031302287 иик: kz25914002204KZ016sk банк: дб ао "Сбербанк" бик: sabrkzka кбе: 19 Юр. Адрес: Жетысу-2, дом 5, кв. 58. Исх.№09/12 от «09» января 2019 гбет17/22
Дата31.12.2019
өлшемі353.42 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


каз

Наметов А.М., Б.М.Сидихов,Есенгалиев К. Г. , Мурзашев Т.К.

Жануарлар анатомиясының топографиялық атласы І том (бас, мойын, тұлға)

280 А-4

оқу құралы

6500

Ұсынылып отырған оқу құралы жануарлар организмдері мүшелерінің және мүшелер жүйесінің анатомо – топографиялық құрылысының терминологиясы. Профессор, вет. ғыл. д-ры Петр Попесконың еңбегінің қазақ тіліндегі аудармасы және профессорлар А.И. Акаевский мен Д. Ковачтардың еңбектерінің де аудармалары қолданылды. Анатомия салаларындағы және латын ветеринарлық терминологиясының анатомиялық номенклатуралық терминдері жүйелі түрде толығымен қамтылған. Қазақ тіліндегі терминологияларда профессорлар Б.А. Домбровский, Ф.М Мұхамедгалиев және К. Жанабековтардың да еңбектеріне сүйендік. Қолданылған суреттер П. Попесконың атласынан сканерленіп жинақталған. 5В120100 - «Ветеринарлық медицина», 5В120200 - «Ветеринарлық санитария» мамандықтарының студенттері және ветеринарлар мен жалпы ауыл шаруашылық мамандарына арналған «ЖАНУАРЛАР АНАТОМИЯСЫНЫҢ ТОПОГРАФИЯЛЫҚ АТЛАСЫ» І том (БАС, МОЙЫН, ТҰЛҒА) оқу құралыказ

Наметов А.М., Б.М.Сидихов,Есенгалиев К. Г. , Мурзашев Т.К.

Жануарлар анатомиясының топографиялық атласы ІІ том (Ішкі мүшелер жүйесі)

428 А-4

оқу құралы

6500

Ұсынылып отырған оқу құралы жануарлар организмдері мүшелерінің және мүшелер жүйесінің анатомо – топографиялық құрылысының терминологиясы. Профессор, вет. ғыл. д-ры Петр Попесконың еңбегінің қазақ тіліндегі аудармасы және профессорлар А.И. Акаевский мен Д. Ковачтардың еңбектерінің де аудармалары қолданылды. Анатомия салаларындағы және латын ветеринарлық терминологиясының анатомиялық номенклатуралық терминдері жүйелі түрде толығымен қамтылған. Қазақ тіліндегі терминологияларда профессорлар Б.А. Домбровский, Ф.М Мұхамедгалиев және К. Жанабековтардың да еңбектеріне сүйендік. Қолданылған суреттер П. Попесконың атласынан сканерленіп жинақталған. 5В120100 - «Ветеринарлық медицина», 5В120200 - «Ветеринарлық санитария» мамандықтарының студенттері және ветеринарлар мен жалпы ауыл шаруашылық мамандарына арналған «ЖАНУАРЛАР АНАТОМИЯСЫНЫҢ ТОПОГРАФИЯЛЫҚ АТЛАСЫ» І том (БАС, МОЙЫН, ТҰЛҒА) оқу құралыказ

Наметов А.М., Б.М.Сидихов,Есенгалиев К. Г. , Мурзашев Т.К.

Үй жануарлары анатомиясы 1 бөлім (остеология, артрология, миология, дерматология)

256 А-4

оқулық

6500

Ұсынылып отырған оқулық жануарлар организмдері мүшелері мен мүшелер жүйелерінің микро және макро анатомиялық құрылысына байланысты берілген. Оқулықта анатомия саласының тірек-қимыл аппараты жүйесінің поссивті және активті мүшелерінің құрылысы мен қызметтері сипатталады. Сонымен қатар латын ветеринарлық терминологиясының анатомо – гистологиялық номенклатуралық терминдері мейлінше толығымен қамтылған. Бұл оқулықтың бірінші бөлімінде остеология, синдесмология, миология және дерматология тараулары толығымен қарастырылған. Үй жануарлары анатомиясының екінші бөлімі спланхнология – ішкі мүшелер жүйесі туралы болмақ.Оқулық «Ветеринария» мамандықтары бойынша білім алушыларға және ауыл шаруашылық мамандарына арналғанказ

Наубаева Х.Т.

Білім беру мекемелеріндегі психологиялық қызмет

220

Оқу құралы

5600

Бұл оқу құралында білім беру мекемелеріндегі психолог жұмыстарының басты бағыттары, әр түрлі жастағы балалармен психолог жұмысының әдістемесі, тәуекел тобындағы балалар және жасөспірімдерге психологиялық көмектің технологиялары, білім беру мекемелеріндегі психологтың отбасы және педагогикалық ұжыммен жұмыстарының әдістемесі ұсынылып отыр.
Оқу құралы магистранттар, білімгерлер және білім беру мекемелеріндегі психолог мамандарға арналған.каз

Наубаева Х.Т.

Қазақтың ырым-тыйым сөздері –тәрбие бастауы

142

Оқу-әдістемелік құрал

5200

Оқу-әдістемелік құралында қазақтың ырымдары мен тыйым сөздерінің тәрбие берудегі орнын ашу көзделген. Ырым, тыйым сөздерді тақырыптық мағыналық топтарға бөліп қарастырған. Бұл ертеңгі ұрпақ тәрбиелеуші мамандардың ой өрісін, дидактикалық тәжірибесін машықтандыруда қажетті деп есептейміз.
Берілген оқу-әдістемелік құралы ұлттық болмысымызды меңгеруді қажет ететін барлық мамандық иелері үшін зор пайдасын әкелері сөзсіз.
Оқу-әдістемелік құралы педагогикалық жоғары оқу орындарының оқытушылары, магистранттары, студенттері үшін қажетті деп саналады.каз

Нәби Ы.А.

Сызба геометриясы (инженерлік мамандықтар студенттеріне арналған практикум). Начертательная геометрия (практикум для студентов инженерных специальностей)

 

Практикум

5500

Пән бойынша есептер, жаттығулар, студенттердің өз бетінше орындауына арналған тапсырмалар және әдістемелік ұсыныстар келтірілген. Әр тапсырма 20 нұсқада берілген. Сызбалар түрлі-түсті болып орындалған. Барлық техникалық мамандық студенттеріне арналған. 2-ші, қайтадан өңделген басылым. Алматы, Эверо, 2017 ж.Приведены задачи, упражнения, задания для самостоятельной работы студентов и методические указания.Каждое задание дано в 20 вариантах. Чертежи выполнены в цвете. Пособие предназначено для студентов всех технических специальностей. 2-ое, переработанное издание. Алматы, Эверо, 2017 г.каз

Нәби Ы.А.

Сызу негіздері

 

оқу құралы

5500

Конструкторлық құжаттаманың біріңғай жүйесіне (КҚБЖ) қатысты стандарттар қарастырылған, КҚБЖ бойынша сызбаны рәсімдеудің жалпы ережелері баяндалған. Тік бұрыштап проекциялау мен аксонометриялық проекциялардың теориялық негіздері берілген. Бұйымдардың бiрiктiрілген құрама бөліктерін кескіндеу, құрастыру сызбасын және жалпы түр сызбасын салу жолдары көрсетілген.каз

Нәби Ы.А.

Сызба геометрия және инженерлік графика бойынша есептер мен тапсырмалар жинағы

180

 

5400

«Сызба геометрия және инженерлік графика бойынша есептер мен тапсырмалар жинағы» оқу құралында пән бойынша есептер, тестілік тапсырмалар, жаттығулар және студенттер өз бетінше жасауға арналған тапсырмалар келтірілген. Әр тапсырма 20 нұсқада берілген. Сызбалар түрлі-түсті болып орындалған. Барлық техникалық мамандық студенттеріне арналғанрус

Нәби Ы.А.

Сборник задач и заданий по начертательной геометрии и инженерной графике

192

учебное пособие

5400

В учебном пособии «Сборник задач и заданий по начертательной геометрии и инженерной графике» приведены задачи тестовые задания, упражнения и задания для самостоятельной работы студентов. Каждое задание дано в 20 вариантах. Чертежи выполнены в цвете. Пособие предназначено для студентов всех технических специальностейангл

Нәби Ы.А. /Nabi Y

DESCRIPTIVE GEOMETRY and ENGINEERING GRAPHICS

124

 

5100

This textbook is the conqueror of the Republican competition on the preparation, publication and translation on the state language of textbooks and teaching and methodological complexes for higher educational institutesрус

Нигматуллина Ж.Ш.

Сборник лекций по дисциплине Психология детей с ограниченными возможностями

205

сборник лекций

5600

Сборник лекций составлен в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины «Психология детей с ограниченными возможностями» и включает все необходимые сведения по курсу. В содержании данного курса представлена достаточная информация по основным разделам предмета, включающим вопросы по психологии детей с ограниченными возможностями, особенности развития детей с различными отклонениями в развитии, методы исследования, применяемые в общей практике и специфические, показания к их проведению, классификации и характеристику детей с различными видами отклонениями в развитии, врожденных пороков развития. Представлены наиболее часто встречающиеся заболевания и синдромы.рус

Нигматуллина Ж.Ш.

Сборник лекций по дисциплине Генетические заболевания

182

сборник лекций

5400

Сборник лекций составлен в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины «Генетические заболевания» и включает все необходимые сведения по курсу. В содержании данного курса представлена достаточная информация по основным разделам предмета, включающим вопросы по наследственным болезням обмена веществ, генетике  широко распространенных заболеваний, эпидемиологии наследственных болезней, обзор сущности медико-генетического консультирования, а также особенности организации медико-генетической службы страны и другие актуальные проблемы изучения генетических заболеваний. В сборнике представлены наиболее часто встречающиеся заболевания и синдромы. Сборник лекций предназначен для студентов специальности 5В010500 – «Дефектология»рус

Нуржанова К.Х., Корабаев Ж.З., Бурамбаева Н.Б., Нусупов А.М., Насыров Ф.С.

Глоссарий селекционных и генетических терминов в животноводстве

196

Глоссарий

5500

Глоссарий представляет обновленный список терминов, применяемых в настоящее время в селекции, генетике и тесно связанных с ними областях. Термины расположены в алфавитном порядке. В некоторых случаях для лучшего понимания термина приводятся примеры из практики селекции животных.
Глоссарий предназначен в качестве справочного материала для бакалавров и магистрантов аграрных факультетов высших учебных заведений, исследователей, руководителей и специалистов сельского хозяйства.рус

Нуржанова К.Х., Корабаев Ж.З., Нусупов А.М., Сатиева К.Р., Муканова Л.Б.

Словарь терминов по скотоводству

268

Словарь

5800

Словарь представляет обновленный список терминов, применяемых в настоящее время в скотоводстве. Термины расположены в алфавитном порядке. В некоторых случаях для лучшего понимания термина приводятся примеры из практики селекции животных.
Глоссарий предназначен в качестве справочного материала для бакалавров и магистрантов аграрных факультетов высших учебных заведений, исследователей, руководителей и специалистов сельского хозяйства.рус

Нуржанова К.Х., Сатиева К.Р.

Морфология животных

236

Учебное пособие

5700

В учебном пособии изложены основные темы лабораторно-практических занятий по дисциплине «Морфология животных», дающие возможность студентам самостоятельно выполнять поставленные перед ними задания. Для каждого занятия указаны цель, порядок выполнения, описаны гистологические и анатомические препараты, даны контрольные вопросы.каз

Нуржанова Т. Т., Таурбекова А.С.

Бос уақытты ұйымдастыру

150

Оқу-әдістемелік құрал

5200

«Бос уақыт ұйымдастыру» пәні оқу-әдістемелік құралы мазмұнында бос уақыт қызметін педагогикалық ұйымдасырудың теориялық негіздері, бос уақыттың топтық және бұқаралық түрлерін өткізудің және ұйымдастырудың әдістері мен технологиясы, жеке тұлғаның бос уақыт құрылымындағы отбасы бос уақыты мәдениеті мен мерекелер қамтылған.
Оқу -әдістемелік кешен «Бос уақыт педагогикасы» пәні бойынша 5В010100 - «Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу», 5В010300 – «Педагогика және психология» мамандығына арналған типтік оқу бағдарламасына сәйкес жасалған.каз

Нуржауов А.

Автоматты басқару жүйелері теориясы. Тәжірибелік сабақтар

132

Оқу құралы

5400

Оқу-әдістемелік құралында Автоматтық басқару жүйелері теориясындағы негізгі ұғымдар және мәселелер, атап айтқанда беріліс фунциясы, автоматтық жүйелердің структуралық схемалары және оларды түрлендіру, жиілік сипаттамалары, өткінші процестер, динамикалық звенолар теңдеулерінің коэффициенттері, автоматтық басқару жүйелерінің орнықтылығы т.б. туралы мәліметтер қарастырылған және оларды оқушылардың толығырақ игеріп алуына мүмкіндік беретін тәжрибелік сабақтар, тапсырмалар және тестілік сұрақтар берілген. Оқу-әдістемелік құралы «Көлік, көліктік техника және технологиялар», «Аграрлық техника және технология», «Автомобиль және трактор жасау», «Іштен жанатын қозғауыштар» мамандықтары бойынша оқитын жоғары оқу орындары студенттеріне, техникалық колледжі оқушыларына және аталған салалардың мамандарына арналған.рус

Нурсултанов Е.Д., Чигамбаева Д.К.

Интерполяция пространств типа Морри

138

Учебно-методическое пособие

5100

Учебно-методическое пособие посвящено описанию интерполяционных свойств пространств Морри и их различных обобщений, а также их приложений и представляет собой систематическое изложение основных элементов теории вещественной интерполяции, необходимых для изучения интерполяционных свойств пространств Морри. Работа состоит из введения, пяти глав, упражнений для самостоятельной работы обучающихся, а также замечаний и комментарий, в конце пособия приведены предметный указатель определений и список использованных источников. Подробное изложение теории функциональных пространств и теории интерполяциинепременно будет интересно не только для студентов старших курсов, но и для магистрантов и докторантов, обучающихся по специальности «Математика», «Прикладная математика», научные интересы которых связаны с теорией интерполяции функциональных пространств, а также с теорией (нелинейных) уравнений с частными производными. Учебно-методическое пособие может быть также полезно преподавателям при подготовке и организации учебного процесса.англ

Нурсултанов Е.Д., Чигамбаева Д.К. (E.D. Nursultanov, D.K. Chigambayeva)

Interpolation of Morrey-type spaces

136

Study guide

5100

The study guide is devoted to the description of Morrey spaces interpolation properties and their various generalizations, along with their applications, representing the systematic exposition of basic elements of real interpolation theory necessary for studying the interpolation properties of Morrey spaces.The study consists of an introduction, five chapters, exercises for the independent work of students, as well as remarks and comments, in the end of the study guide there is asubject index of definitions and a list of references used. The detailed narration of functional spaces theory and interpolation theory will certainly be interesting not only for senior students, but also for master and doctoral students studying in the specialty ”Mathematics”, ”Applied Mathematics”, whose scientific interests are related to the theory of function spaces interpolation, as well as with the theory of (nonlinear) partial
differential equations.The study guide can also be useful for lecturers in the preparation and organization of the learning process.рус.

Нуртазин С.Т.

Общая гистология

200

учебник

5500

В учебнике даны современные представления о строении, функциональных особенностях, развитии и регенерации тканей животных организмов.рус.

Нуртазин С.Т., Всеволодов Э.Б.

Биология индивидуального развития

420

учебник

6500

Учебник состоит из введения и восемнадцати глав по основным разделам биологии и развития. В них излагаются основные сведения об истории эмбриологии, делается краткий обзор методов биологии развития, раскрываются принципы периодизации онтогенеза у позвоночных животных, рассматривается характер влияния факторов внешней среды на индивидуальное развитие, этапыи особенности гаметогенеза, половые циклы и их гормональный контроль, стадия оплодотворения, искусственное осеменение и его использование в медицинской и сельскохозяйственной практике, основные этапы развития зародыша, фундаментальные положения, являющиеся теоретической базой биологии развития и процессов эмбриогенеза животных, достижения и проблемы экспериментальной эмбриологии, некоторые органогенезы и некоторые актуальные биотехнологические и биомедицинские аспекты биологии индивидуального развития. Рекомендуется для студентов факультетов биологического, медицинского и аграрного профиля университетов, также будет полезен преподавателям вузов, аспирантам, научным работникам, учителям биологии общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и колледжей.

Каталог: files -> user
user -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
user -> Әлия-саптан ұмтылып, Жүгіріп шықты аптығып, Құшақтап алған мылтығын, Кіршігін қақпай қалт тұрып. Сағи Жиенбаев
user -> 85. Өнер. Өнер тану Құлахмет Қожықов – қазақ театры мен киносының тұңғыш суретшісі
user -> Пайдаланған әдебиеттер
user -> Ақын, жазушы Абай Құнанбайұлының шығармашылығына библиографиялық шолу
user -> Қазақстан тарихы
user -> Дулат Қожахметов Жырдың жез қанатты ақынын еске алуға арналды Облыс орталыгында Кэкімбек
user -> Ақиқаттың адамы /Бердібек Соқпақбаевтың 90-жылдығына библиографиялық шолу
user -> «елінің ерке серісі» (Ақан сері Қорамсаұлы)
user -> Қазақстан тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет