«педагогикалық менеджмент» (пәннің атауы) ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешенібет2/10
Дата31.12.2019
өлшемі145.12 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


2. Пән мазмұны

2.1.Дәрістік курс
Тақырып №

Тақырып, дәрістер аттары

Тақырып мазмұны

Барлығы (сағ)

Семестр

аптасы


1 тақырып

Менеджмент басқару туралы ғылым

Менеджмент кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде. Басқару туралы ғылымның дамуы, басқару ой-пікірінің эволюциясы: менеджменттің шетелдік теориялары мен тұжырымдамалары.

Қазіргі менеджменттің мәні мен сипаттамасы. Менеджменттің американдық, жапондық және батыс еуропалық типтеріне ортақ және өзіндік ерекшелері.1

1

2 тақырып

Педагогикалық менеджмент педагогикалық жүйелерді басқарудың теориясы және технологиясы ретінде.

Педагогикалық менеджменттің басқару қызметінің айрықша түрі ретіндегі мәні мен ерекшеліктері. Педагогикалық менеджмент теориясының негізгі түсініктері. Педагогикалық менеджмент мақсаттары мен міндеттері. Педагогикалық менеджмент әдістері.
Педагогикалық менеджменттің жүйе құраушы факторлары.. Педагогикалық менеджмент сапасының талаптары.1

2

3 тақырып

Педагогика-лық ме-неджменттің заңдылықта-ры.

Оқу-тәрбие жұмысын басқару жүйесі қызметі тиімділігінің басқарудың субъектісі мен объектісі арасындағы құрылымдық-қызметтік байланыстар деңгейіне тәуелділігі.

Оқу-тәрбие жұмысын басқару мазмұны мен әдістерінің мектептегі педагогикалық үдеріс мазмұнының сипаты мен оны ұйымдастыру әдістеріне шарттылығы.

Басқарудың талдау жасау, мақсаттылық, гуманистілік, демократтылығы және мектеп басшыларының басқару қызметінің әр түрлеріне әзірлігі.


1

3

4 тақырып

Педагогикалық менеджменттің ұстанымдары.


Басқару ұстанымдары басқару заңдылығының нақты көрінісі мен бейнесі ретінде. Педагогикалық жүйелерді басқарудың демократиза-циялау мен гуманизациялау ұстанымдары. Өкілеттіктерді табыстау. Мектепті басқарудағы жүйелілік пен тұтастық. Орталықтандыру мен жекеленуді саналы түрде үйлестіру. Жеке басқару мен ұжымды басқарудың бірлігі.

1

4

5 тақырып

Мектептегі жаңашылдық-ты басқару

Мектептегі жаңалық және жаңашылдық үдерісі. Қазіргі мектептегі жаңашылдық үдерісті басқару ерекшеліктері.

Педагогикалық іс-әрекеттің жаңашылдық бағыттары: басқарудың заңдылықтары мен қағидалары. Жаңалық, жаңашылдық және жаңалықты ендіру: дамудың ерекшеліктері мен кезеңдері.1

5

6 тақырып

Мектеп- басқарудың педагогикалық жүйесі және нысаны ретінде

«Жүйе» түсінігінің анықтамасы және оның негізгі қасиеттеріне сипаттама. Педагогикалық жүйенің құрамдары. Әдістемелік жүйе, оның құрылымы, негізгі құрастырушылардың анықтамасы. Әдістемелік жүйенің мақсаты. Педагогикалық үдеріс. Педагогикалық үдерісті ұйымдастыру формасы және құралдары, әдістері мен білім беру мазмұны. Мәдени-білім беру ортасы. Педагогикалық үдерісті ұйымдастыру технологиясы. Педагогикалық жүйенің жалпы белгілері.

1

6

7 тақырып

Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін диагностика-лау

"Диагностика" ұғымының мәні. Педагогикалық диагностика түсінігі. Тұтас педагогикалық үдерістің диагностикасы.

Педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары және олардың көрсеткіштері.

Білім беру үдерісін бақылау технологиялары. Мектепішілік бақылаудың принциптері, түрлері, әдістері, мазмұны.


1

7

8 тақырып

Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін жоспарлау

Жоспарлау - мектепті басқарудың функциясы ретінде. Педагогикалық үдерістің жағдайы туралы ақпаратты мектеп жұмысында барлық түрлерін жоспарлау үшін пайдалану.

Мектептің жұмысын жоспарлаудың барлық түрлерінің (мектепішілік жоспар, педагогикалық және әдістемелік кеңестердің, пәндік бірлестіктердің жұмыс жоспарлары, тақырыптық және сабақ жоспарлары, сынып жетекшілерінің жұмыс жоспарлары және т. б) орындалуын бақылау мазмұны мен түрлерінің бірлестігі.1

8

9 тақырып

Мектептегі әдістемелік қызмет және мұғалімдерді аттестациялау

Мектептегі әдістемелік қызметті ұйымдастыру формалары мен қағидалары. Жас мұғалімдер мектебі. Тәлімгерлік. Педагогикалық шеберлік мектебі. Алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені жалпылау. Мұғалімдерді жаңашыл педагогикалық іс-әрекетке тарту. Мұғалімдердің кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастырудағы өзіндік білімнің рөлі. Тұтас педагогикалық процесс және әрбір мұғалімнің кәсіби даму жетістігінің диагностикасы. Мұғалімдердің педагогикалық портфолиосын қалыптастыру аттестацияға дайындау шарты ретінде. Аттестацияны рәсімдеу, қазіргі кездегі талаптар.

1

9

10 тақырып

Технологиялық тәсіл негізінде мектепті басқару

Мектепішілік басқару жүйесі- ұйымдық құрылымы мен қызмет ретінде. Басқару жүйесін дамыту мен әрекеттестіру шарты мен қағидалары. Басқару жүйесінің мақсаты мен негізгі міндеттері. Мектептегі рухани-психологиялық климат. Басқарудың негізгі қағидалары. Басқару жүйесінің құрылымы.

1

10

11 тақырып

Педагогикалық ұжым басқарудың объектісі мен субъектісі ретінде

Педагогикалық ұжым – дамудың нақты заңдылығымен әрекет ететін феномен. Педагогикалық ұжым білім беру сапасын басқарудың объектісі мен субъектісі ретінде.

1

11

12 тақырып

Педагогикалық қарым-қатынас және басқару этикасы

Басқарушылық қарым-қатынас, оның түрлері. Іскерлік қарым-қатынас технологиясы педагогикалық менеджменттің құралы ретінде. Жалпы этикалық принциптері және іскерлік қарым-қатынас сипаты. Педагогикалық ұжымдағы қарым-қатынас ерекшеліктері: ресми және бейресми қарым-қатынас түрлері. Педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті. Менеджменттегі вербальды емес коммуникацияның ерекше ролі. Басқару этикасы: ұғымы, принциптері мен мәні. Білім беру мекемесінің басшысының ұжыммен қарым-қатынас этикасы. Дұрыс коммуникацияға кедергі келтіретін себептердің сипаттамасы.

1

12

13 тақырып

Мектептің тұтас педагогикалық үдерісінде қақтығыстарды басқару

Қақтығыс – әлеуметтік-қоғамдық құбылыс. Педагогикалық және теориялық қақтығыс туралы түсінік. Педагогикалық ұжымдағы қақтығыстардың түрлері мен ерекшеліктері, элементтері мен субъектілері. Тұлғааралық қарым-қатынастағы қақтығыс үстемдігі сипаттамасы, себептері.

1

13

14 тақырып

Білім беру менеджерінің көшбасшылы-ғы және көшбасшылық қасиеті.

Көшбасшылық мәселесі педагогикалық менеджменттің маңызды мәселесінің бірі ретінде. Білім беру үдерісін басқарудағы көшбасшылық түсінігінің мазмұны. Көшбасшылық түсінігінің туындауына талдау жасау. Білім беру үдерісінде көшбасшылық- өнер және шеберлік ретінде. Мектептегі көшбасшылықтың типтері және сипаттамасы. Тиімді көшбасшылық және көшбасшылық қасиет. Көшбасшылық басқарудың мәнері ретінде.

2

14-15

Барлығы15

2.2. Семинарлық (практикалық) сабақтар

Тақырып №

Сабақ тақырыбының аталуы

Тақырып мазмұны

Сағат саны

Семестр аптасы

1 тақырып

Менеджмент басқару туралы ғылым

Менеджмент кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде. Басқару туралы ғылымның дамуы, басқару ой-пікірінің эволюциясы: менеджменттің шетелдік теориялары мен тұжырымдамалары.

1

1

2 тақырып

Педагогикалық менеджмент педагогикалық жүйелерді басқарудың теориясы және технологиясы ретінде.

Педагогикалық менеджменттің басқару қызметінің айрықша түрі ретіндегі мәні мен ерекшеліктері. Педагогикалық менеджмент теориясының негізгі түсініктері. Педагогикалық менеджмент мақсаттары мен міндеттері. Педагогикалық менеджмент әдістері.

1

2

3 тақырып

Педагогика-лық менеджменттің заңдылықта-ры.

Оқу-тәрбие жұмысын басқару жүйесі қызметі тиімділігінің басқарудың субъектісі мен объектісі арасындағы құрылымдық-қызметтік байланыстар деңгейіне тәуелділігі.

1

3

4 тақырып

Педагогикалық менеджменттің ұстанымдары.

Басқару ұстанымдары басқару заңдылығының нақты көрінісі мен бейнесі ретінде. Педагогикалық жүйелерді басқару ұстанымдары.

1

4

5 тақырып

Мектептегі жаңашылдық-ты басқару

Мектептегі жаңалық және жаңашылдық үдерісі. Қазіргі мектептегі жаңашылдық үдерісті басқарудың ерекшеліктері.

1

5

6 тақырып

Мектеп басқарудың педагогикалық жүйесі және нысаны ретінде

«Жүйе» түсінігінің анықтамасы және оның негізгі қасиеттеріне сипаттама.Мектептің басқару жүйесі.

1

6

7 тақырып

Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін диагностика-лау

"Диагностика" ұғымының мәні. Педагогикалық диагностика түсінігі. Мектептің тұтас педагогикалық үдерісінің диагностикасы.


1

7

8 тақырып

Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін жоспарлау

Жоспарлау - мектепті басқарудың функциясы ретінде. Педагогикалық үдерістің жағдайы туралы ақпаратты мектеп жұмысында барлық түрлерін жоспарлау үшін пайдалану.

1

8

9 тақырып

Мектептегі әдістемелік қызмет және мұғалімдерді аттестациялау

Мектептегі әдістемелік қызметті ұйымдастыру формалары мен қағидалары. Мұғалімдердің кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастырудағы өзіндік білімнің маңыздылығы.

1

9

10 тақырып

Технологиялық тәсіл негізінде мектепті басқару

Мектепішілік басқару жүйесі- ұйымдық құрылымы мен қызмет ретінде. Басқару жүйесін дамыту мен әрекеттестіру шарты мен қағидалары. Басқару жүйесінің мақсаты мен негізгі міндеттері.

1

10

11 тақырып

Педагогикалық ұжым басқарудың объектісі мен субъектісі ретінде

Педагогикалық ұжым – дамудың нақты заңдылығымен әрекет ететін феномен. Мектептің педагогикалық ұжымын басқару құрылымы.

1

11

12 тақырып

Педагогикалық қарым-қатынас және басқару этикасы

Басқарушылық қарым-қатынас, оның түрлері. Іскерлік қарым-қатынас технологиясы педагогикалық менеджмент құралы ретінде.Мектеп басшыларының этикасы.

1

12

13 тақырып

Мектептің тұтас педагогикалық үдерісінде қақтығыстарды басқару

Қақтығыс – әлеуметтік-қоғамдық құбылыс. Педагогикалық және теориялық қақтығыс туралы түсінік. Педагогикалық ұжымдағы қақтығыстардың түрлері мен ерекшеліктері, элементтері мен субъектілері.

1

13

14 тақырып

Білім беру менеджерінің көшбасшылы-ғы және көшбасшылық қасиеті.

Көшбасшылық-педагогикалық менеджменттің ең маңызды мәселесінің бірі ретінде. Білім беру үдерісін тиімді басқарудағы көшбасшылықтың мәні мен мазмұны. Білім беру менеджерінің қызметі.

2

14-15

Барлығы15

2.4. Студенттердің оқытушы жетекшілігімен жасайтын өзіндік жұмыстары (СОӨЖ)
СОӨЖ арналған тапсырмалардың тақырыбы мен мазмұны

Өткізу түрлері

Сағат саны

Семестр

аптасы


1

Білім берудегі басқару ұғымы. Білім беруді демократиялық басқару моделі. Білім беруді демократиялық басқару ұстанымдары.

Іскерлік ойын.2

1

2

Педагогикалық менеджментті кәсіптік қызметтің айрықша түрі ретінде талдау.

Презентация Стенділік пікірталас

2

2

3

Жаңашылдық қызметті әр түрлі дәрежеде бақылау.

Эссе Презентация

2

3

4

Педагогикалық іс-әрекеттің мақсатын жобалау (бітіруші түлек моделі)

Жоба


2

4

5

Идеалды мұғалім моделін жобалау

Жоба

Іскерлік ойын2

5

6

Тұтас педагогикалық үдерісті басқару және педагогикалық талдау.

Іскерлік ойын

2

6

7

Мұғалімнің, тәрбиешінің, сынып жетекшісінің оқу және тәрбие іс-әрекеретін жоспарлау

Пікірталас Тренинг

2

7

8

Педагогикалық ұжымда жеке тұлғаны қалыптастырудағы басқаруды дамыту жолдары.

Эссе

2

8

9

Педагогикалық ұжым арқылы жеке тұлғаны дамытудағы басқарудың ерекшеліктері.

Іскерлік ойын

2

9

10

Ұжым жаңа дидактикалық сапалы білім беру үдерісінің субьектісі ретінде

Іскерлік ойын

2

10

11

Іскерлік қарым-қатынас технологиясы педагогикалық менеджмент құралы ретінде.

Іскерлік ойын

2

11

12

Педагогикалық менеджмент субъектілерінің өзара әрекеттесу стилі.

Іскерлік ойын Әдістемені қорғау

2

12

13

Қақтығыс туындаған жағдайда жеке тұлғаның педагогикалық- психологиялық сипаттарының рөлі.

Кейс-стади3

13

14

Педагогикалық процесте менеджердің көшбасшылық қасиеттерін қалыптастыру шарттары Қақтығыстардың сипаттамасы, құрылымы және қызметі.

Практикум Рөлдік ойын

3

14-15

Барлығы 302.5. Студенттердің өзіндік жұмысы(СӨЖ)
СӨЖ арналған тапсырмалардың тақырыбы мен мазмұны

Бақылау түрлері

Сағат саны

Семестр

аптасы


1

Басқару ой-пікірінің эволюциясын танытатын менеджменттің шетелдік мектептерінің кестесін құрастырыңыз (атауы, құрылған жылы, негізгі идеялары). Дайындалған кесте бойынша кез- келген мектептің қысқаша сипаттамасын жазбаша беріңіз.

Қысқаша педагогикалық сөздік

Тірек кесте, эссе2

1

2

Педагогикалық менеджменттің американдық, жапондық, батыс еуропалық, азиялық типтерінің ерекшеліктерін көрсететін әдебиеттерді өз бетіңізше зерделеңіз. Оқылған материал негізінде «Шетелдік педагогикалық менеджмент модельдері» кестесін құрастырып, оған ортақ және айрықша белгілерді анықтаңыз. Олардың салыстырмалы сипаттамасын жазбаша беріңіз. Өз позицияңызды анықтаңыз

Презентация
Жобалау

2

2

3

Педагогикалық менеджменттің жүйе құраушы факторлары, қызметтері, әдістері, принциптері, заңдалықтарын сипаттайтын сызбалар, кестелер, суреттер құрастырыңыз. Олар бойынша презентация дайындап, оны қорғаңыз.

Презентация, стенділік пікірталас

2

3

4

Жүйелі, гуманистік, құзыретті тәсілдер негізінде әрекетететін мектеп моделін (жобасын) әзірлеңіз. Ол бойынша презентация дайындап, оны қорғаңыз.

Жобалау

Презентация2

4

5

Инновациялық жобаларды басқарудағы педагогикалық логистиканың талдауын әзірлеңіз.

Талдау үлгісін қорғау.

Эссе


2

5

6

«Қазіргі мәдени -білім беру мектеп кеңістігіндегі жаңашылдықтар»

тақырыбы бойынша эссе дайындау (Қазақстан аймақтарындағы мектептерді талдау арқылы).Эссе

2

6

7

Оқыту технологиясы мен әдістеріне салыстырмалы талдау жүргізу

Тірек- конспект

2

7

8

Мұғалімнің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыруда әдістемелік іс-шаралар бағдарламасы

Әдістемелік кеңеске баяндама дайындау.

2

8

9

Мұғалім еңбегін бағалаудың басты критерийлерін анықтаңыз.

Дөңгелек стол басында

2

9

10

Педагогикалық бақылау түрлерін атаңыз және оларға қысқаша сипаттама беріңіз.

Электронды оқу құралдарымен жұмыс

2

10

11

Мұғалім еңбегін бағалаудың басты критерийлерін анықтаңыз.

Пікірталас, моделдеу.

2

11

12

Педагогикалық ұжымда жобалық топтың құрылымын кесте түрінде көрсетіңіз.

Тірек кесте, пікірталас

2

12

13

Ұсынылған әдебиеттерді зерделей отырып, «Мектеп директорының педагогикалық ұжымның қалыптасуындағы рөлі"» тақырыбында хабарлама дайындау


Педагогикалық кеңес отырысына баяндама дайындау

3

13

14

Басшының және қызметкердің этикалық қарым-қатынас "кодексін" әзірлеу

Этикалық кодекстің презентациясы

3

14-15

Барлығы 30


3. Пән бойынша оқу-әдістемелік материалдар
3.1. Ұсынылатын әдебиеттер
Негізгі әдебиеттер:


 1. Паньшина Т.В., Айтпаева Ж.Ж. Педагогикалық менеджмент: оқулық. -Алматы, 2012.-248 б.

 2. Педагогика: Оқулық /Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінің педагогика кафедрасының авторлар ұжымы/.-Алматы: Print-S, 2005.-430 б.

 3. Әлқожаева Н. Педагогикалық менеджмент: Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2009. -68 б.

Қосымша әдебиеттер:
 1. Есполов Т.И., Сулейменов Ж.Ж. Менеджмент. – Алматы, 2003.

 2. Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О., т.б. «Менеджмент». – «Нұр-пресс», Алматы: 2006. – 164 б.

 3. Дүйсенбаев А.Қ. Педагогикалық менеджмент: Оқу құралы – Алматы: «Отан», 2015. –

158 б.

 1. Баярыстанова Э.Т. Білімдегі менеджмент негіздері. Оқу құралы – Ақтау, 2010.

5. Баймолдаев Т.М. Мектеп басқару: даму тарихы, ғылыми және әдіснамалық негіздері, тәжірибесі.-Алматы, 2009.-257 б.

6. Өстеміров К., Шәметов Р. Кәсіптік педагогика: оқулық.-Алматы, 2006.-280 б.

7. Хмель Н.Д. Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық процесс. /Аударған Успанов К.С. /-Алматы: «Ғылым», 2002.-170 б.

8. Бахишева С.М. Педагогикалық жобалау: теориясы мен технологиясы. Оқулық.-Алматы, 2010. - 470б.

Ғаламтор «көздері :

1 http://www.values-edu.ru

2 http://ito.edu.ru

3 http://gnpbu.ru4 http://gnpbu//katalog/ka_o.htm

  1. Емтиханға дайындық сұрақтары 1. Менеджменттің американдық, жапондық, батыс еуропалық моделдері және олардың ерекшеліктері.

 1. Педагогикалық менеджмент кәсіптік қызметтің айрықша түрі ретінде.

4. Педагогикалық менеджменттің мақсаты мен міндеттері.

5. Педагогикалық менеджменттің функциялары мен олардың сипаттамалары.

6. Педагогикалық менеджмент: заңдылықтары мен ұстанымдары.

7.Педагогикалық менеджменттің әдістері.

9.Педагогикалық менеджменттің әдіснамалық негіздері.

10.Мектепті басқару жүйесі

11.Мектепті басқарудағы гумандылық тұрғысының мәні мен маңызы.

12. Мектепті басқарудағы адамгершілік тұрғысының мәні мен маңызы.

13. Мектепті басқарудағы құзіреттілік тұрғысының мәні мен маңызы.

14. Мектепті басқарудағы өкілетті құқық беру.

15.Педагогикалық менеджменттің американдық, жапондық, батыс еуропалық және азиялық типтеріндегі ұқсастықтары мен ерекшеліктері.

16. Заманауи менеджменттің мәні мен сипаттамалық белгілері.

17. Білім беруді басқарудың мемлекеттік-қоғамдық сипаты.

18. Қазіргі заманауи мектептердегі инновациялық үдерістің мазмұны мен маңызыдылығының сипаттамасы

19. Қазіргі заманауи мектептердің инновациялық үдерісін басқарудың принциптері, ерекшеліктері және заңдылықтары

20. Педагогикалық ұжым субъектілерінің белсенді инновациялық іс-әрекеті

21. Педагогикалық білім берудегі сәтті және көкейкесті инновациялар туралы түсінік.

. 22. «Жүйе» ұғымына анықтама және оның негізгі қасиеттеріне сипаттама. Педагогикалық жүйенің құрамдас бөліктері

23. Басқару жүйесі, оның педагогикалық іс-әрекетке, қарым-қатынасқа және қатынасқа деген бағыттылығы

24. Әдістемелік жүйе және оның құрылымы, негізгі құраушыларын анықтау. Әдістемелік жүйенің мақсаты.

25. Педагогикалық үдерісті ұйымдастырудың формалары және құралдары, әдістері және білім берудің мазмұны

26. Мәдени-білім беру ортасы. Педагогикалық үдерісті ұйымдастыру технологиясы

27. Педагогикалық жүйенің жалпы белгілері

28. «Диагностика» ұғымының мәні. Педагогикалық диагностика түсінігі.

29. ТПҰ - ның әр түрлі кезеңдеріндегі жай-күйі туралы ақпарат түрлері

30. Педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары және олардың көрсеткіштері.

31. Педагогикалық үдерісті басқару және оның жай-күйін зерделеу үшін ақпараттарды іріктеу критерийлері.

32. Тұтас педагогикалық үдерісті басқару және педагогикалық талдау.

33. Педагогикалық талдаудың түрлері мен мазмұны.

34. Білім беру үдерісін бақылау технологиялары.

35. Мектепішілік бақылаудың принциптері, түрлері, әдістері, мазмұны.

36. Бақылау нәтижелілігінің шарттары.

37. Педагогикалық ұжымдардың критерийлері мен көрсеткіштері.

38. Мектеп тұтас педагогикалық үдерісін басқару сапасының мониторингі.

39. Жоспарлау - мектепті басқарудың функциясы ретінде.

40. Мұғалімнің, тәрбиешінің, сынып жетекшісінің оқу және тәрбие іс-әрекетін жоспарлау.

41. Перспективалық және жылдық жоспар. Мектептің жұмысын жоспарлаудың барлық түрлерінің орындалуын бақылау мазмұны мен түрлерінің бірлестігі.

42. Мектепті басқарудағы мектеп құжаттарының рөлі.

43. Мектептегі әдістемелік жүйе – мұғалімнің кәсіби құзіреттілігін басқару жүйесі ретінде. Әдістемелік қызметтегі іс-әрекеттің негізгі бағыттары, мақсаты мен міндеттері.

44. Ғылыми-әдістемелік кеңес, оның мақсаты, міндеттері, қызметтері мен мүмкіндіктері

45. Мұғалімдердің әдістемелік бірлестігінің түрлері мен рөлі.

46. Мектептегі әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың принциптері мен формалары.

47. Озық педагогикалық тәжірибені жинақтау

48. Мұғалімнің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыруда өз бетінше білім алудың рөлі.

49. Кәсіби білім беру іс-әрекетіндегі қақтығыстары және оларды басқарудың ерекшеліктері.

50. Қақтығыстардың пайда болуында жеке тұлғаның дара, психологиялық ерекшеліктерінің рөлі.

51. Қақтығыстардың құрылымы мен қызметі және оған сипаттама.

52. Педагогикалық ұжымдағы қақтығыстарды басқарудың ерекшеліктері және оны болжау, алдын-ала ескерту және шешу.

53.Білім беру үдерісінде менеджердің көшбасылық сапалары.

54.Педагогикалық үдерісте менеджердің көшбасылық сапаларын қалыптастырудың шарттары.

Каталог: uploads -> doc -> 050d
doc -> Ғарыш әлеміне саяхат
doc -> Сабақ тақырыбы: Шерхан Мұртаза «Ай мен Айша» романы Сабақ мақсаты: ҚР «Білім туралы»
doc -> Сабақтың тақырыбы Бала Мәншүк ( Мәриям Хакімжанова) Сілтеме
doc -> Ана тілі №2. Тақырыбы: Кел, балалар, оқылық Мақсаты
doc -> Сабақ жоспары «Сәулет және дизайн» кафедрасының арнаулы пән оқытушысы, ҚР «Еуразиялық Дизайнерлер Одағының» мүшесі: Досжанова Галия Есенгелдиевна Пәні: Сурет және сұңғат өнері
doc -> Сабақ Сабақтың тақырыбы : Кіріспе Сабақтың мақсаты : «Алаштану» курсының мектеп бағдарламасында алатын орны, Алаш қозғалысы мен Алашорда үкіметі тарихының тарихнамасы мен дерекнамасына қысқаша шолу
doc -> Тәрбие сағаттың тақырыбы: Желтоқсан жаңғырығы
doc -> Сабақтың тақырыбы : Әбунасыр Әл- фараби Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақ жоспары Тақырыбы: Үкілі Ыбырай Мектеп:№21ом мерзімі
050d -> Сабақ тақырыбы : Жанамалардың қасиеттері Кәсіби даму мақсаты


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет