КӨкейкесті әдебиеттану


Тұрысбек Р.С. Асыл сөздің арналы ағыстарыбет24/24
Дата04.11.2016
өлшемі7,72 Mb.
#281
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Тұрысбек Р.С. Асыл сөздің арналы ағыстары

(Академик Рымғали Нұрғали және руханият мәселелері) .......................................


Ісімақова А.С. Алаш ілімін танытқан Р.Нұрғали ......................................................

Кәрібозұлы Б. Дарын қуаты .........................................................................................

Тахан С.Ш. Принципы Р.Нургали в научном анализе художественного

текста .............................................................................................................................Құлбарақ С. Теоретик, эстет (Академик Р. Нұрғалидың ғылыми

толғамдары туралы) .......................................................................................................Смағұлов Ж. Қ. Р.Нұрғалидің әдеби эсселер циклі ..................................................

Даутова С.Б. Проблемы драматургии в литературоведческой концепции

академика Р. Нургали ..................................................................................................Шындалиева М.Б. Рымғали Нұрғалидың журналистік шеберлігі ..........................

Мәсімханұлы Д. Салыстырмалы әдебиеттану ғылымы және

академик Р.Нұрғали ......................................................................................................


Пірәлиева Г.Ж. Әдебиеттанушы Рымғали Нұрғали ...................................................


Тілешов Е.Е. Ұлттық мұрат санаткері .........................................................................

Ержанова Г.Б. Р.Нұрғали: кезеңдік тақырып пен таным .........................................

Аймұхамбетова Ж.Ә. Р. Нұрғали қазақ поэзиясындағы стиль, көркемдік,

даралық туралы ..............................................................................................................Байтанасова Қ.М. Көкейкесті әдебиеттану циклінің негізі: бағыттары,

концепциялары ...............................................................................................................Боранбаева Ж.Қ. Ақыл болса ой салар, шындықтың сөзі шырайлы .........................

Айтуғанова С.Ш. Өмір шындығы және көркемдік (Р.Нұрғалидың

әңгімелері негізінде) .......................................................................................................Ахметов К. Академик Рымғали Нұрғали және көркемдік дамудың

бүгінгі кейбір мәселелері ................................................................................................Дүйсенғазин C.М. Қазақ театрының даму жолдары (Академик Р.Нұрғали

зерттеулері хақында) .......................................................................................................Мұратбек Б.Қ. Ғалым Р.Нұрғалидың "Әуезов және алаш " зерттеуінің

тілдік табиғаты .................................................................................................................Нурманова Ж.К. Театроведческий аспект научного творчества

академика Р.Нургали ........................................................................................................Жаманкозова А.Т. Жанр трагедии в творчестве академика

НАН РК Рымгали Нургали ..............................................................................................Исина Н.У. Концепт «Возвращенная литература» в наследии Р.Нургали ................

Жұмағұлов С.Б. Қазақ энциклопедиясы (1986-1997): негізгі басылымдар,

нысана принциптері (Академик Рымғали Нұрғали еңбектері негізінде) ....................Жарылғапов Ж.Ж. Р.Нұрғалидың «Ай қанатты арғымақ» романының

көркемдігі ..........................................................................................................................Тұрышев А.Қ. Жілікті шағып, ғылымның майын ішкен нағыз ғалым

(Рымғали Нұрғалидың 70 жылдығына арналады)..........................................................Ананьева С.В. Столпы национальной культуры............................................................

Серғазы Л.А. Қазақ драматургиясы Рымғали Нұрғали зерттеулерінде ......................

Құлманов Қ.С. Р.Нұрғали еңбектеріндегі ұлттық мүдде .............................................

Ажиев К.О., Досмаханова Р.А. Художественные особенности цикла рассказов Р.Нургалиева «Неоконченная трагедия» ........................................................................

Шоңғалова Қ.С. Шоңғалова А.С. Салауатты оқулық – сапалы білім негізі .............

Кемелбаева А. Шыңғыстау шынарлары ........................................................................

Шоңғалова А.С. Академик Р.Нұрғалидің шетел әдебиеті мен қазақ әдебиеті

байланысы туралы еңбегі .................................................................................................Дүйсенбаева Р.И. Дәуір тынысын танытқан зерттеу ....................................................

Тұрсынбекова Г.М. Алаш және Р.Нұрғали ...................................................................

Жақсымбетова С. Р.Нұрғали және қазақ прозасының өзекті мәселелері .................

Тоқтағазы Е. Ә.Марғұлан мұралары Р.Нұрғали зерттеуінде ......................................

Абдуллина А.Ә. Ұлағатты ұстаз еді ...............................................................................

КӨКЕЙКЕСТІ ӘДЕБИЕТТАНУ

10 КІТАП

Құрастырып, баспаға әзірлеген филология ғылымдарының докторы,

профессор Қ.Р.Нұрғали, филология ғылымдарының докторы,

профессор Қ.Қ.АлпысбаевАКТУАЛЬНОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

10 КНИГА

Составление и подготовка в печать доктора филологических наук,

профессора К.Р.Нургали, доктора филологических наук,

профессора К.К.Алпысбаев

Жауапты редакторы: Аймұхамбетова Ж.Ә.

Редакторлар: Байтанасова Қ.М., Әбдібек Ж.Б.

Компьютерге терген: Балташева А.

Басуға 13.05.2010. Пішімі 60х84 1/16Офсеттік басылым. Қағазы офсеттік. Шартты баспа табағы 22,5

Таралымы 1000 дана. Тапсырыс № 215


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет