5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет1/41
Дата05.11.2016
өлшемі7.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
ҚОРҚЫТ АТА АТЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛОРДА МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
«Бекітемін»

Гуманитарлық-педагогикалық институтының директоры ________________ Абдикаримов Б.Ж.

«____»______________ 2013 ж.


5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының

АҚПАРАТТЫҚ ПАКЕТІ
Кафедра мәжілісінде бекітілген

№ ___ хаттамасы, «____»______________ 2013 ж.

Кафедра меңгерушісі, ф.ғ.к.

______________ Қойшыбаев М.Н.Қызылорда, 2013

5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша

оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті берген 03.02.2010 жылғы АБ №0137434 мемлекеттік лицензиясына 03.02.2010 жылғы №0111038 қосымшасы негізінде білім беру қызметін жүзеге асырады.

Берілетін дәреже: 5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша білім беру бағдарламаларын меңгерген тұлғаларға «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі.

Оқу деңгейлері (сатылары): бакалавр

Бағдарламаға қабылдау жөніндегі талаптар: Талапкерлердің дайындық деңгейіне және қабылдау, бағалау нормаларына қойылатын талаптар. Абитуренттердің алдыңғы білім деңгейі- орта білім, бастауыш кәсіптік немесе орта кәсіптік білім. Абитуренттің орта білім туралы, бастауыш кәсіптік немесе орта кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты болуы керек. Қабылдау сынағы Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына қабылдау үлгі (типтік) ережелеріне сәйкес белгіленеді.

Өзге жоғарғы оқу орындарынан ауысқан жағдайда бір академиялық кезеңді аяқтауы, оның ішінде оқу үлгерімі «А», «А-», «В+», «В», «В-» болуы, шет тілін еркін меңгеруі және т.б.Бағдарламалардың білім беру және кәсіби мақсаттары/оқуды одан әрі жалғастыру мүмкіндігі: Бакалавр кең түрде іргелі және практикалық дайындығын үйлестіре білуі, өз мамандығын еркін меңгеруі, өз білімін үздіксіз толықтырып отыруы, педагогикалық әрекетті ұйымдастыру қағидаларын іс жүзінді жетекшілікке алуы, педагогикалық үрдісті басқарудың жетекші әдістерін игеруі тиіс. Бастауыш мектеп пәндерін оқу барысында оқушылардың әрекетін және олардың «оқытушы-оқушы» жүйесіндегі өзара қатынасын ұйымдастыра білуі қажет.

Кредиттер көрсетілген бағдарламаның құрылымы (бір жылдағы ECTS кредиті- 58- 60):

Кредиттер көрсетілген бағдарламаның құрылымы- 129 кредит + 16 кредит (іс-тәжірибе) + 8 кредит (дене шынықтыру) + 3 кредит (қорытынды аттестация) - (ECTS-234 кредит)

Пәннің коды, шифры

Пән атауы

Қазақстандық кредит саны

ECTS бойыншаЖалпы білім беретін пәндер

40

58
Міндетті компонент

34

48

КТ 1101

Қазақстан тарихы

3

5

Inf 1105

Информатика

3

5

Ale 1107

Әлеуметтану

2

3

Etd 1106

Экология және тұрақты даму

2

3

OKN 1111

Өміртіршілігі қауіпсіздігі негіздері

2

3

K(O)Т 1104

Қазақ (орыс) тілі

6

9

Sht 1103

Шетел тілі

6

9

KK(O)t 3207

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

KBShT 3208

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

3

BMK (O)T 3209

Бастауыш мектепте қазақ (орыс) тілін оқыту әдістемесі

3

5
Таңдау компоненті

6

10

BA 3205

1. Балалар әдебиеті

3

5
2. Қазіргі әдеби ағым

3. Тіл дәлдігі мен сөйлеу мәдениеті

MTTA 3206

1.Мәтінге тілдік талдау әдістемесі

3

5

2.Мәнерлеп оқуға үйрету әдістемесі
3. Бастауыш сыныпта әдебиет теориясынан қарапайым мағлұмат беру әдістемесі
Базалық пәндер

56

91

Міндетті компонент

15

24

PMK 1201

Педагогикалық мамандыққа кіріспе

1

2

PAD 1204

Психология және адам дамуы

3

5

KK(O)t 3207

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

KBShT 3208

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

3

BMK (O)T 3209

Бастауыш мектепте қазақ (орыс) тілін оқыту әдістемесі

3

5

PT 4204

Педагогика тарихы

2

3

KPT 4213

Қазіргі педагогикалық технология

2

3
Таңдау компоненті

41

67

ZhN 1209

1. Жаратылыстану негіздері

4

6
2. Бастауыш сыныпта табиғатқа жүргізілетін жұмыстары ұйымдастыру

3. Бастауыш сынып оқушыларын табиғатпен таныстыру ды ұйымдасты ру әдістемесі

MA 1205

1.Музыкалық аспап

3

5
2. Ән және хор жүргізу әдістемесі

3. Сүйемелдеу класы

MBKN 1211

1. Математиканың бастауыш курс негіздері

3

5
2. Мәтін есептермен жұмыс жасауға тәрбиелеу

3. Шағын комплектілі мектепке математиканы оқыту


BSDOOT 1211

1.Бастауыш сыныпта дүниетануды оқыту теориясы мен технологиясы

3

5

2. Дүниетанудан дидактикалық материалдар дайындау әдістемесі

3. Айналамен таныстыру

ZhEP 1203

1.Жас ерекшелік психологиясы

3

5
2. Жалпы психология

3.Кіші жастағы оқушыларды оқыту мен тәрбиелеудің психология

лық педагогикалық негіздеріGPZA 1305

1.Ғылыми- педагогикалық зерттеу әдістемесі

3

5
2. Ғылыми-зерттеу нәтижелерін математикалық өңдеу

3. Педагогикалық зерттеу әдістемесі

KMUKA 3204

1.Қарапайым мат-қ ұғымдарды қалыптастыру әдістемесі

3

5
2.Шағын комплектілі мектепке математиканы оқыту

3.Логикалық есептер шығару әдістемесі

ВА 3205

1.Балалар әдебиеті

3

5
2.Қазіргі әдеби ағым

3.Тіл дәлдігі мен сөйлеу мәдениеті

МТТА 3206

1.Мәтінге тілдік талдау әдістемесі

3

5
2.Мәнерлеп оқуға үйрету әдістемесі

3.Тіл ұстарту

ShOUA 3210

1.Шешендік өнерге үйрету әдістемесі

3

5

2.Ауызекі сөйлеу мәдениеті мен ой дәлдігі

3.Бастауыш сыныпта әдебиет теориясынан қарапайым мағлұмат беру әдістемесі

ТК 4205

1.Сауат ашу және тіл дамыту

4

6

2.Тіл ұстарту

3.Тіл дәлдігі мен сөйлеу мәдениеті

ТК 4206

1.Бастауыш сынып оқушыларын жазуға үйрету әдістемесі

3

5

2.Көркем жазуға үйрету әдістемесі

3.Балалар дың графикалық машақтарын жетілдіру

ТК 4207

1.Айналамен таныстыру

3

5

2.Бастауыш сыныпта табиғатқа жүргізілетін жұмыстары ұйымдастыру

3.Бастауыш сынып оқушыларын табиғатпен таныстыру ды ұйымдасты ру әдістемесі
Кәсіптендіру пәндері

33

54
Міндетті компонент

8

13

KKTN 1302

Қазіргі қазақ тілі негіздер

3

5

BMMA 3302

Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесі

3

5

PSh 4303

Педагогикалық шеберлік

2

3
Таңдау компоненті

25

41

BMMTTT 3301


1.Бастауыш мектепте музыка тәрбиесі теориясы мен технологиясы

3

52. Вокалды-хор тәрбиесі

3.Балалар әндерін үйрету әдістемесі

МА 3308

1.Музыкалық аспап

3


5

2. Сүйемелдеу класы

3. Ән және хор жүргізу әдістемесі

GPZA 3305

1.Ғылыми- педагогикалық зерттеу әдістемесі

3

5

2. Ғылыми-зерттеу нәтижелерін математикалық өңдеу

3. Педагогикалық зерттеу әдістемесі

ТК 4303


1. Баста уыш сыныпта көрнекілік жасау әдістемесі

3

5


2. Табиғи материалдардан көркем композиция жасау

3. Көрнекі және техникалық құралдарды пайдалану әдістемесі.

ТК 4305

1. Мәтінге тілдік талдау әдістемесі

4

6

2.Мәнерлеп оқуға үйрету

әдістемесі3. Тіл ұстарту

BMShTOTT 4304


1.Бастауыш мектепте шетел тілін оқыту теориясы мен технологиясы

3

5


2. Шет тілінде іс-қағаздар жүргізу әдістемесі

3. Шағын комплектілі бастауыш мектепте шетел тілін оқыту теориясы мен технологиясы

BMDTOTT 3306


1.Бастауыш мектепте дене тәрбиесін оқыту теориясы мен технологиясы

3

5


2. Тән мәдениетінің теориясы мен әдістемесі

3.Мектепке дейінгі мекемелерде ұлттық ойындарды ұйымдастыру әдістемесі

BSOZhOA 3307

1.Бастауыш сынып оқушыларын жазуға үйрету әдістемесі

3

52.Көркем жазуға үйрету әдістемесі

3. Балалардың графикалық машықтарын жетілдіру
Жалпы кредит саны

129

203


1.Бақылау түрі : емтихан
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Қазақстан тарихы

Пәннің коды: КТ 1101

Пәннің типі: Жалпы білім беру циклі, міндетті компонент

Оқу жылы: 1- ші оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 3 KZ кредиті = 5 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Қараманова С. – тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

Курстың мақсаты: Қазақстанның ежелгі тарихы туралы, қола дәуірі жайында мәлімет беру. Орта ғасырдағы түргештер, қарлұқтар, оғыздардың мәдении өмірінен түсініктеме беру. Дамыған ортағасырлық мемлекеттердің тарихын талдау. Қазақстанның қазіргі кезеңі мен Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктері жайлы мәлімет беру.

Деректемелер/Пререквизиттері: Отан тарихының жалпы курсы

Курстың/пәннің мазмұны: Ерте мемлекеттік құрылымдар. Түрік қағанаты. Қазақстанның экономикалық, мәдени өмірі. XI-XIII ғ. басындағы Қазақстан экономикасы мен мәде-ниетінің дамуы. Көк Орда мен Ақ Орда мемлекеттері. «Қазақ» этнонимі. Қазақ хандығы. Жаңа заман жағдайындағы Қазақстан мен Ресей XIX-XX ғ. басындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы. Азамат соғысы жайында Қазақ совет мемле-кетінің құрылуы. Ауыл шаруашылығын ұжымдастыру. Өлкедегі Совет мемлекетінің құры-луы. Индустрияландыру. Хрущев реформалары, Қазақстандағы қайта құру саясаты. Қазақстан Тәуелсіздік жолында қоғамдық-саяси даму. ҚР сыртқы саясаты.

Ұсынылатын әдебиет:

1.ҚР тәуелсiздiгi туралы декларация, 1990,ж.

2.ҚР Конституциясы А., 1995ж.

3. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан - 2030 Президенттiң Қазақстан халқына жолдауы. Егемен Қазақстан 1997ж, 11 қазан.

4. Назарбаев Н.Ә. Сындарлы 10 жыл, А., 2002ж.

5. Назарбаев Н.Ә.Инновациялар мен оқу –бiлiмдi жетiлдiру арқылы бiлiм экономикасына. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетi студенттерiне арналған лекциясы (26 мамыр, 2006ж.).

6.Қазақстан тарихы, Атамұра баспасы. 2010ж. 4-5 том.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.


Каталог: docs -> wepsait
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
wepsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
wepsait -> 5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
wepsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
wepsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет