Жаратылыстану ғылымдары факультетінің деканыPdf көрінісі
бет32/53
Дата23.12.2021
өлшемі2,39 Mb.
#128439
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   53
Байланысты:
umkd (6)
9,10,11,12, 9,10,11,12, Документ, 199261009045638 (1) (копия), PhD докторантура институтыны? директоры (копия), PhD докторантура институтыны? директоры (копия), Badavamova, 17-18-19-20 (копия), Задачи экз. (копия), Задачи экз. (копия)
Л

.

НГумилев

 

атындағы

 

Еуразия

 

ұлттық

 

университеті

 

Пəннің

 

оқу

-

əдістемелік

 

кешені

 

Басылымалтыншы

 

 

32 ЕҰУ

 

Ф 703-08-16. 

Пəннің


 

оқу


-

əдістемелік

 

кешені


Алтыншы


 

басылым


 

 

Теңдеудегі 

тұрақты


 

шамаларды

 

есептеп


 

жəне


 

натуралдылогарифмді

 

ондыққаауыстырып,  20

0

С 

температурада

  0,059 

тең


 

температуралық

 

коэффициентті 

алады


.

Онда


 

Нернст


 

теңдеуі


𝐸 = 𝐸


H

+

0.059𝑛

lg

𝑎|}

𝑎

•€• 

Егер


 

жартылай


 

реакцияға

 

қатысқан


 

Н

+ 

иондарының

 

саны


 m 

болса


онда


𝐸 = 𝐸


H

+

0.059𝑛

lg

𝑎|}

𝑎

•€•𝑎

eƒ

 

Тотығутотықсыздану

 

түрлерінің 

активтіліктері

 1 

тең


 

деп


 

қабылданады

Стандартты 

сутектік


 

электродпен

 

салыстырып 

алынған


 

стандартты

 

потенциалдардың 

шамалары


 

реагенттің

 

концентрациясына 

жəне


 

иондық


 

күшке


 

тəуелсіз


Стандартты

 

потенциалдың 

Е

о 

мəні


 

неғұрлым


 

үлкен


 

болса


соғұрлым


 

жұптың


 

тотыққан


 

түрі


 

күшті


 

тотықтырғыш

ал

 тотықсызданған

 

түрі 

əлсіз


 

тотықсыздандырғыш

 

болады
Тотығу

-

тотықсыздану

 

реакцияларының

 

бағыты

 

Екі


 

зат


 

арасындағы

 

тотығу


-

тотықсыздану

 

реакциясы 

əлсізтотықтырғыш

 

жəне


 

тотықсыздандырғыштың

 

түзілу


 

бағытына


 

ығысады


Реакцияның

 

бағытын


 

анықтау


 

үшін


 

реакцияға

 

қатысатын 

екі


 

тотығу


-

тотықсыздану

 

жұбының


 

стандартты

 

потенциалын 

Е

о 

салыстыру

 

керек


Ол

 үшін

 

тотықсызданудың 

жартылай


 

реакциясын

 

жазып


стандартты

 

потенциалдардың 

айырымын


 

∆Е

о 

есептеу


 

керек


Егер


 

∆Е

о 

∆Е1

о

-∆Е

о

2>0 

болса


онда


 

реакция


 

солдан


 

оңға


 

қарай


ал

 ∆Е

о

<0- 

болсаоңнан 

солға


 

қарай


 

ығысады


Реакцияның

 

жүру


 

тереңдігін

 

сандық


 

бағалау


 

үшін


 

тепе


-

теңдік


 

константасын

 

қолданадыКелесі


 

реакция


 

үшін


 

о𝑥

1+ 𝑟𝑒𝑑

2

 ⇆  𝑟𝑒𝑑1

+ о𝑥


жартылай


 

реакциялардың

 

потенциалдары 

Нернст


 

теңдеуімен

 

өрнектеледі𝐸

E= 𝐸

H

+𝑅𝑇

𝑛𝐹

ln𝑎 

|}𝑎 

•€•


 

𝐸>

= 𝐸


H

+

𝑅𝑇𝑛𝐹

ln

𝑎 |}

ˆ

𝑎 •€•

ˆ

 Тепе

теңдік 

жағдайындаЕ

1

=

Е2

сондықтан 

𝐸

EH

+

𝑅𝑇𝑛𝐹

ln

𝑎 |}

𝑎 •€•

= 𝐸>

H

+𝑅𝑇

𝑛𝐹

ln𝑎 

|}

ˆ𝑎 

•€•


ˆ

 

𝐸E

H

− 𝐸>

H

=𝑅𝑇

𝑛𝐹

ln𝑎 

|}

ˆ𝑎 

•€•


𝑎 

•€•ˆ

𝑎 

|} 

Осыдантепе - 

теңдік


 

константасы

 

K =


𝑎 

|}

ˆ𝑎 

•€•


𝑎 

•€•ˆ

𝑎 

|} 

болғандықтан 

𝐸

EH

− 𝐸


>

H

=𝑅𝑇

𝑛𝐹

𝑙𝑛𝐾 

lnK =
ˆ)Υ

Ž•

немесеlnK =ˆH.HJ• 

𝐾 = 10


(‘‡

‹g‘ˆ‹)’


‹.‹“”

 

n – тотығу

-

тотықсыздану 

реакциясына

 

қатысатын 

электрондар

 

саны


.  

Толық


 

жүретін


  (

бастапқы


 

заттардың

  99,99  % 

байланысқанда

реакциялардатепе-

теңдік


 

константасы

 

үлкен


 

болу


 

керек


 (

К≥

108

). 


Константаны

 

есептеу 

мысалы


2𝐹𝑒


3+

+ 𝑆𝑛


2+

 ⇆  2𝐹𝑒


2+

+ 𝑆𝑛


4+

 

2𝐹𝑒3+

+2е


-

⇆ 2𝐹𝑒


2+

 𝐸

•€•‚

/•€


ˆ‚

H

= +0.77𝐵 


 

Л

.

НГумилев

 

атындағы

 

Еуразия

 

ұлттық

 

университеті

 

Пəннің

 

оқу

-

əдістемелік

 

кешені

 

Басылымалтыншы

 

 

33 ЕҰУ

 

Ф 703-08-16. 

Пəннің


 

оқу


-

əдістемелік

 

кешені


Алтыншы


 

басылым


 

 

𝑆𝑛4+

+2е


-

⇆ 𝑆𝑛


2+

 𝐸

—Œ˜‚

/—Œ


ˆ‚

H

= +0.15𝐵; 𝑛 = 2 

ln 𝐾 =


0.77 − 0.15 2

0.059


= 21

 

𝐾 = 10>E

 

К>1, 

сондықтан

 

реакция


 

солдан


 

оңға


 

қарай


 

жүреді
 

ДƏРІС

 13 

тақырыбы

:

 

Массалар

 

əрекеттесу

 

заңыЭлектролиттерƏлсіз

 

электролиттерЭлектролиттік

 

диссоциация

 

теориясыДиссоциациялану

 

константасыдəрежесіКүшті

 

электролиттердің

 

диссоциациясы 

Бір


 

уақытта


 

өзара


 

қарама


  – 

қарсы


 

бағытта


 

жүретін


 

реакциялар

 

мына


 

процестерде

 

кездеседітұндыру


-

еріту


нейтралдау

-

гидролиз


диссоциация

  – 

ассоциациятотығу


  – 

тотықсыздану

 

жəне


 

т

.б

Мысалынатрий


 

ацетаты


 

гидролизі

 

кезінде


CH

3COONa + HOH

CH3

COOH + NaOH 

Туындайтын

 

жəне 

барлық


 

уақытта


 

қарсы


 

тұратын


 

кері


 

процесс


 - 

нейтралдану

CH

3COOH + NaOH

CH3

COONa + HOH 

Сондықтан

 

реакциялар 

қайтымды


 

белгісімен

 

жазылады


 

 CH

3

COONa + HOH = CH3

COOH + NaOH 

Аналитическалық

 

реакцияларереже


 

бойынша


төменде


 

келтірілген

 

типтің


 

біреуіне


 

жатады


АВ

 = А

+

В (1) 

А

+В

 = 


С

 (2) 


А

+

В = 

С

+D (3) Бірінші

 

типке 

жататын


 

реакциялар

диссоциация 

типі


 

бойынша


 

жүретіндер

тұнбаның


 

еруі


 

мен


 

əлсіз


 

электролиттер

 

диссоциациясыЕкінші


 

типке


 

жататын


 

реакциялар

 

комплексті 

қосылыс


 

түзетін


 

реакциялар

ал

 3типке

 

– тотығу

 – 


тотықсыздану

гидролизреакциялары

 

жатады


.  

Тепе


  – 

теңдік


 

процесін


 

сипаттайтын

 

негізгі


 

заңдарға


норвегия


 

ғалымдары

 

К

.М

.

Гульдберг 

пен


 

П

.Вааге

 1867 


ж

ашқан 

массалар

 

əрекеттесу

 

заңы

 

жатады


.

 

Бұл


 

заң


 

бойынша


 

химиялық


 

реакция


 

жылдамдығы 

əрекеттесуші

 

заттардың

 

концентрациясына

 

тура

 

пропорционал

Еске


 

түсіретін

 (

неорганикалық 

химия


 

курсынан


химиялық


 

реакция


 

жылдамдығы

 

деп


 

реакция


 

жүргенде


 

уақыт


 

бірлгі


 

ішінде


 

əрекеттесуші

 

заттардың 

біреуінің

 

концентрациясының 

өзгеруін


 

айтады


Химиялық


 

реакциялар

 

əр

 түрлі

 

жылдамдықпен 

жүреді


Олардың


 

кейбіреулері

 

аздаған


 

секундтар

 

арасында


 

аяқталып


 

қалады


ал

 кейбіреулері

  –


өте

 

ұзақ 

уақыт


 

аралығында

 

суткалап


 

жүруі


 

мүмкін


Химиялық


 

реакция


 

жылдамдығын

 

білудің


 

ғылыми


 

практикалық

 

маңызы


 

бар


өйткені


 

химиялық


 

реакция


 

жылдамдығы

 

негізінде 

реакция


 

механизмі

 

жайлы


 

теориялық

 

қорытынды 

жасалады


ал

 өндірісте

 

одан 

өнімнің


 

шығымы


 

мен


 

процестің

 

жүру


 

жағдай


 

туралы


 

білуге


 

болады


Химиялық


 

реакцияның

 

жылдамдығын 

зерттейтін

 

химияның


 

бөлімі


,

Химиялық


 

кинетика


 

немесе


 

химиялық


 

реакциялардың

 

кинетикасы 

деп


 

аталады


Маңызды


 

факторларға

 

жататын


химиялық


 

реакция


 

жылдамдығына

 

əсер


 

етушілер


əрекеттесуші

 

заттың


 

табиғаты


олардың


 

концентрациясы

Жылдамдықтың 

концентрацияға

 

тəуелділігі 

жоғарыдағы

  (

ареакциясы

 

үшін 

массалар


 

əрекеттесу

 

зағы


 

бойынша


 

кинетикалық

 

теңдеумен 

өрнектеладі

 

υ

 1 =

 С

А

· С

В

  
 Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   53
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет